CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul VII.
Căsătoria

Secțiunea 5.
Iubirea lui Dumnezeu - de la paternă la maritală

După accentul pus pe grija trupului, Sf. Paul, în Efeseni 5,31, citează din Geneză 2,24: "De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup". Papa Ioan Paul al II-lea a văzut în această frază o legătură între revelația lui Dumnezeu în Geneză prin Adam și Eva și revelația definitivă a lui Dumnezeu în Cristos. Deoarece căsătoria, înființată de Dumnezeu în zorii creației, a revelat ceva din iubirea Treimii (ca imagini ale lui Dumnezeu, uniți în căsătorie, Adam și Eva manifestau ceva din iubirea divină), și căsătoria poate fi comparată cu unirea dintre Cristos și Biserică, atunci există în mod evident o legătură între revelația iubirii lui Dumnezeu prin căsătorie și revelația definitivă a lui Dumnezeu în Cristos. "Sf. Paul scoate în evidență continuitatea dintre străvechiul legământ pe care Dumnezeu l-a stabilit înființând căsătoria în însăși lucrarea creației, și legământul definitiv în care Cristos, după ce a iubit Biserica și s-a dăruit pe sine pentru ea, este unit cu ea într-un mod marital, corespunzător imaginilor soților. Această continuitate a inițiativei salvifice a lui Dumnezeu constituie fundamentul esențial al marii analogii conținute în Scrisoarea către Efeseni" [19]. Dumnezeu s-a manifestat prin Adam și Eva, individual (deoarece fiecare dintre ei era imagine a lui Dumnezeu) și prin căsătoria lor, o reflecție a Treimii. Dumnezeu a completat această revelație în Cristos, care este de asemenea "căsătorit" cu Biserica. (Deși nu putem pierde din vedere cealaltă "imagine" a Bisericii, despre care ne învață de asemenea Sf. Paul: că Cristos și Biserica sunt una și formează un singur trup "mistic", adică o singură persoană mistică [20].)

Imaginea căsătoriei dintre Cristos și Biserică în Efeseni preia o analogie prezentă la Isaia [21]: "Nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne de ocară; nu te rușina, căci nu vei avea de ce să te rușinezi; că tu vei uita rușinea tinereții tale și de ocara văduviei tale nu-ți vei mai aduce aminte. Căci bărbatul tău este Făcătorul tău, și numele Lui: Domnul Savaot și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel: 'Dumnezeul a tot pământul' se cheamă! Ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată te cheamă Domnul; ca pe soția din tinerețe care a fost alungată; zice Dumnezeul tău. O clipă te-am părăsit, dar cu mari îndurări te iau lângă Mine. Într-o izbucnire de mânie, pentru o clipă Mi-am întors fața de la tine, dar în îndurarea Mea cea veșnică Mă voi milostivi de tine, zice Răscumpărătorul tău, Domnul. Și va fi ca în vremea lui Noe, când M-am jurat că apele potopului nu se vor mai răspândi pe pământ; tot așa Mă jur acum să nu Mă mai mânii împotriva ta și să nu te mai cert. Munții pot să se mute din loc și colinele să se clatine, dar milostivirea Mea nu se va depărta de la tine și legământul Meu de pace nu se va zdruncina, zice Domnul, Care are milă de tine".

În acest pasaj, Dumnezeu se referă la Israel ca soție și la El Însuși ca soț. Cu toate acestea, scria Papa, "analogia iubirii maritale și a căsătoriei apare doar atunci când 'Creatorul' și 'Sfântul lui Israel' din textul lui Isaia se manifestă ca 'Răscumpărător" [22]. Și Răscumpărătorul, după cum este revelat în Noul Testament, este Cristos. Papa Ioan Paul al II-lea a arătat că începutul Scrisorii către Efeseni a Sf. Paul vorbește despre iubirea lui Dumnezeu pentru omenire într-un mod patern. Paul își începe Scrisoarea către Efeseni recunoscând în versetul 1,3 că Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos "ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos". La început, iubirea lui Dumnezeu era paternă, iubirea unui Tată. Dar apoi, în Cristos, în Răscumpărătorul, are un caracter marital deoarece iubirea este revelată în și printr-un trup uman, în și prin trupul lui Cristos. Așa cum Adam și Eva au dezvăluit ceva din iubirea lui Dumnezeu, tot așa în Fiul întrupat vedem iubirea lui Dumnezeu revelată în trup și astfel iubirea paternă este într-un fel transformată și completată de "marital", adică revelată în și printr-un trup uman, iubirea lui Cristos. În înțelegerea deplină a Treimii revelată în Noul Testament, imaginea din Isaia este aprofundată și făcut mai clară. Doar în Cristos Răscumpărătorul poate fi văzută cu claritate iubirea "maritală" a lui Dumnezeu. El, Cristos, face vizibil ceea ce a fost ascuns în Dumnezeu. Trupul Lui este un semn care dezvăluie invizibilul, așa cum o făceau trupurile lui Adam și Eva. Un semn care dezvăluie o realitate invizibilă este într-un sens generic un sacrament.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire