CATEHEZĂ 

Teologia trupului
pr. Richard M. Hogan

sursa: www.nfpoutreach.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul IV.
Răscumpărarea trupului

Secțiunea 1.
Etos și Eros (1)

În primul ciclu al Teologiei trupului (nn. 1-23), Papa Ioan Paul al II-lea a aplicat metoda fenomenologică la studierea primelor experiențe (unicitatea și unitatea originară) ale rasei umane, trăite de Adam (omenirea) și apoi de către Adam și Eva. În nn. 24-33 ale celui de-al doilea ciclu (nn. 24-63), Papa Ioan Paul al II-lea a analizat experiența goliciunii trăită de Adam și Eva, în special a goliciunii lor după păcat. În nn. 34-43, Papa a analizat cuvintele lui Cristos despre adulter, privirea cu dorință trupească și adulterul în inimă. În nn. 44-46, Papa Ioan Paul al II-lea a prezentat diferența dintre învățăturile lui Cristos și străvechiul punct de vedere manihean, precum și interpretarea modernilor "maeștrii ai suspiciunii". Am analizat remarcile Papei Ioan Paul al II-lea asupra acestor probleme în precedentele trei capitole [1].

În acest capitol, vom examina învățătura Papei Ioan Paul al II-lea din nn. 47-63. Aceste discursuri pot fi împărțite în trei segmente distincte, deși sunt parte a extinsului ciclu al doilea (nn. 24-63). Primele două discursuri, nn. 47-48, abordează problema relației dintre etic (ethos) și erotic (eros). Această discuție include o analiză a iubirii spontane dintre un bărbat și o femeie. În nn. 49-59, Papa a folosit o frază din Sf. Paul, "răscumpărarea trupului", și a demonstrat cum apelul lui Cristos din învățătura sa despre adulter devine posibil în mod concret în inima omului. Al doilea ciclu se încheie cu patru discursuri (nn. 60-63) despre reprezentarea trupului uman în artă.

 

I. Etos și eros

În ultimul capitol, s-a arătat că Cristos nu "acuză" pur și simplu inima umană de a fi înclinată spre a acționa contrar demnității umane, contrar valorilor revelate în experiențele originare din starea de puritate. În loc doar să arunce o acuzație, Cristos ne cheamă să redescoperim acele valori, să le re-interiorizăm, și apoi să trăim în conformitate cu ele. Este însă aproape imposibil pentru "omul istoric", adică pentru noi toți cei răniți de păcatul originar, să trăim ca și când nu am fi răniți. Totuși, tocmai acest lucru ne cere Cristos să îl facem. Însă Domnul nu doar face apelul. În mod simultan cu apelul, Cristos ne dă mijloacele pentru a răspunde și a-l împlini: Răscumpărarea și harul care izvorăște din ea. "Răscumpărarea este un adevăr, o realitate, în numele căreia omul trebuie să se simtă chemat, și 'chemat cu eficacitate'". Chemat la ce? Chemat la a "redescoperi, ba chiar mai mult, a realiza semnificația nupțială a trupului și a exprima în acest fel libertatea interioară a darului" [2]. Cu ajutorul lui Cristos, putem trăi în conformitate cu valorile demnității umane: putem să iubim așa cum trebuie să iubim, și putem să apreciem marea demnitate și valoare a noastră și a celorlalți în misterul unității umane trup-persoană.

Totuși, dacă soții realizează "semnificația nupțială a trupului" și exprimă libertatea interioară a darului lor unul către celălalt, se pare că ei trebuie să sacrifice spontaneitatea și ceea ce este numit în mod obișnuit iubirea erotică. În limbajul comun, iubirea erotică sugerează atracția trupească și emoțională a unui bărbat către o femeie și a unei femei către un bărbat. Înțeleasă în acest fel, iubirea erotică poate fi echivalată cu pofta trupească. Deoarece Cristos condamnă pofta trupească, înseamnă că El ar condamna și iubirea erotică. Judecata lui Cristos împotriva poftei trupești ar fi de asemenea o "judecată negativă referitoare la ceea ce este 'erotic' și, adresată inimii omului, ar constitui în același timp un avertisment grav împotriva 'erosului'" [3]. Cu alte cuvinte, s-ar părea că pentru a răspunde la apelul lui Cristos, soții ar trebui să renunțe la tot ceea ce este plăcut, romantic și erotic în relația lor.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire