STUDIU 

Shemà noule Israel
Curs de Teologie fundamentală
pr. Iosif Bisoc OFMConv

achizitionare: 12.09.2003; sursa: Editura Serafica

Cuprins:

Introducere

Cap. 01:Teologia naturală
      1. Teologia naturală
      2. Ce este teologia naturală?
      3. Existența lui Dumnezeu
      4. Dumnezeu există cu adevărat
      5. Căile a posteriori
      6. Considerații generale
      7. Precizări
      8. Proba adevărului etern
      9. Numele lui Dumnezeu
      10. Revelația naturală
Cap. 02:Omul în căutarea mântuirii
      1. Introducere
      2. Definiția religiei
      3. Noul context în care se pune discursul
          asupra religiei
      4. Linii ale criticii religiei
      5. De la ateism la indiferență religioasă
      6. Omul religios
Cap. 03:Revelația creștină
      1. Revelația biblică
      2. Revelația Noului Testament
      3. Structurile revelației
      4. Revelația în istoria universală a umanității: Isus Cristos și religiile
      5. Principii hermeneutice ale unei teologi a religiilor
Cap. 04:Omul "ascultător al Cuvântului"
      1. Introducere
      2. Perspectiva filosofică
      3. Perspectiva antropologico-biblică
      4. Omul religios ca om al ascultării
      5. De la ascultarea lui Dumnezeu la ascultarea omului
Cap. 05:Revelația și magisterul Bisericii
      1. Declarații ale Magisteriului până la Conciliul Vatican al II-lea
      2. Conciliul din Trento și Protestantismul
      3. Primul Conciliu Vatican și Raționalismul
      4. Criza modernistă
Cap. 06:Constituția dogmatică despre Revelația divină Dei Verbum (text și comentariu)
      Text
      Comentariu
Cap. 07:Revelație în timp și în istorie
      1. Timp biblic și timpuri alternative
      2. Revelație și istorie
Cap. 08:Credința și drumul Tradiției
      1. Credința ca răspuns la revelația lui Dumnezeu
      2. Tradiția: A păstra, a înțelege, a actualiza
      3. Forme de exercițiu ale magisterului
Cap. 09:Acțiunea mediatoare a Bisericii
      1. Magisterul în Biserică
      2. Identitate și îndatoriri ale magisterului
      3. Forme de exercițiu ale magisterului
Cap. 10: Definițiile de credință în Biserică: Dogma
      1. Introducere
      2. Funcția Bisericii în trecerea de la kerigma la dogmă
      3. Semnificația cuvântului dogmă
      4. Aspecte structurale ale dogmei
      5. Dezvoltarea dogmelor
Abrevieri, prescurtări, biografie

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire