STUDIU 

Lumină din lumină
Curs de introducere în Sfânta Scriptură
pr. Iosif Bisoc OFMConv

achizitionare: 12.09.2003; sursa: Editura Serafica

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Abrevieri și sigle

AAS   Acta Apostolicae Sedis
AA.VV.   Autori diferiți
CBC   CATEHISMUL BISERICII CATOLICE, Tr. rom. A Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Libreria Editrice Vaticana (Città del Vaticano 1993)
CEI   Conferenza Episcopale Italiana
DS   DENZINGER - SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Editio 36.
DV   CONCILIUL VATICAN II,  Constituția Dogmatică despre Revelația Divină, Dei Verbum
GS   CONCILIUL VATICAN II, Constituția pastorală privind Biserica în lumea contemporană, Gaudium et spes
NA   CONCILIUL VATICAN II, Declarație despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine, Nostra Aetate

Sigle

cfr.   confer
ib   ibidem
nr.   numărul
nn.   numerele
p.   pagina
pp.   paginile
o.c.   opus citatum
ș. u.   și următoarele
vol.   volumul
voll.   volumele

Prescurtările cărților biblice

VECHIUL TESTAMENT

1. Pentateuh
GenezăGn
ExodEx
LeviticLv
NumeriNm
DeuteronomDt
2. Cărțile istorice
IosueIos
JudecătoriJdc
RutRt
1 Samuel1 Sam
2 Samuel2 Sam
1 Regi1 Re
2 Regi2 Re
1 Cronici1 Cr
2 Cronici2 Cr
EsdraEsd
NehemiaNe
TobiaTb
IuditaIdt
EsteraEst
1 Macabei1 Mac
2 Macabei2 Mac
3. Cărțile sapiențiale
IobIb
PsalmiiPs
ProverbelePr
EcleziastulQo
Cântarea CântărilorCt
ÎnțelepciuneaÎnț
Siracide (Ecleziastic)Sir
4. Cărțile profetice
IsaiaIs
IeremiaIer
LamentațiuniLam
BaruhBar
EzechielEz
DanielDn
OseaOs
IoelIl
AmosAm
AbidiaAbd
IonaIona
MiheaMi
NaumNa
HabacucHb
SofoniaSof
AggeuAg
ZahariaZc
MalahiaMl

NOUL TESTAMENT

1. Evangheliile și Faptele Apostolilor
MateiMt
MarcuMc
LucaLc
IoanIn
Faptele ApostolilorFap
2. Scrisorile Sfântului Paul
RomaniRm
1 Corinteni1 Cor
2 Corinteni2 Cor
GalateniGal
EfeseniEf
FilipeniFil
ColoseniCol
1 Tesalonicieni1 Ts
2 Tesalonicieni2 Ts
1 Timotei1 Tm
2 Timotei2 Tm
TitTt
FilemonFm
3. EvreiEv
4. Scrisorile catolice
IacobIc
IudaId
1 Petru1 Pt
2 Petru2 Pt
1 Ioan1 In
2 Ioan2 In
3 Ioan3 In
5. Apocalipsa  Ap

Bibliografie

CONCILIUL VATICAN al II-lea, Constiuția dogmatică despre Revelația Divină Dei Verbum.

L. FANIN, Come leggere "Il libro", EMP, Padova 1993.

G. FLAVIO, Antichități iudaice, XX, 9, I.

S. IUSTIN, Apologia I, 66 (PG 6,42).

L. PACOMIO,  Gesù, Piemme, Casale Monferrato 1996.

G. DE ROSA, Gesù di Nazaret: la vita, il messaggio, il mistero, Elle Di Ci, Torino 1996.

C. TACIT, Annales, XV, 44.

L. ZANI, La tua parola mi fa vivere (Sal 119, 50). Guida all'Antico Testamento, Il Segno, Verona 1997.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire