STUDIU 

Lumină din lumină
Curs de introducere în Sfânta Scriptură
pr. Iosif Bisoc OFMConv

achizitionare: 12.09.2003; sursa: Editura Serafica

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Capitolul 7
Geografia lumii biblice

1. Întroducere

Pentru o cunoaștere mai bună a locurilor și a ambientului în care s-a format Sfânta Scriptură vom încerca să sintetizăm pe scurt popoarele, triburile, locurile geografice și orașele care au avut o importanță deosebită pentru tema noastră.

2. Popoare

Moabiții, Edomiții, Tir și Sidon (Fenicienii), Asirienii, Babilonienii, Egiptenii, Ammoniții, Filisteii și Aramiții.

3. Triburi

Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Așer și Manase.

4. Locuri geografice

Marea Moartă, lacul Genezaret, muntele Carmel, Negheb, râul Iordan, muntele Ermon, câmpia Saron, câmpia Izreel, Marea Mediterană, muntele Tabor, muntele Gerazim și deșertul Sinai.

5. Orașe

Ierusalim, Engaddi, Gaza, Sidon, Tir, Dan, Penuel, Ierihon, Meghido, Samaria, Sichem, Betel, Anatot, Betleem, Ebron, Irzeel, Silo și Qumran.

6. Detalii geografice

Acum vom încerca să dăm câteva informații asupra locurilor și orașelor mai importante.

Lacul Genezaret sau Lacul din Galilea sau Marea Tiberiadei: măsoară 21 km lungime din nord la sud și 12 km lățime din est în vest. Iordanul întră în lacul Genezaret prin nord și iese prin sud. Apa este dulce și este un loc foarte bun pentru pescuit. În limba ebraică se numește lacul Kinneret (harpă).

Râul Iordan are apă tot anul, însă nu este navigabil. Izvorăște din muntele Hermon în nord. Când ajunge la lacul Genezaret este deja la 212 m sub nivelul mării. Lungimea lui este de 350 km (110 km în linie dreaptă) și are doi afluenți: Iarmuk și Iabboq.

Marea Moartă (cunoscută si ca Mare de Sare, Marea Câmpiei sau Marea Orientală): măsoară 76 km lungime și 16 km lățime. Se află la 392 de metri sub nivelul mării și are o adâncime de 400 m. Nu este folosită și de aceea salinitatea este foarte mare (mai mare decât a Mării Mediterane). Nu există viață în această apă, iar malurile sunt acoperite de sare și sare gemă (să ne amintim de povestirea soției lui Lot).

Câmpia Izreel: este o câmpie în nordul Palestinei, numită și câmpia lui Meghido, sau câmpia Esdrelon. Este o câmpie cultivată și foarte fertilă, de unde se presupune că a produs numele de "(...) țara unde curge miere și lapte". Dezavantajul acestui loc este că are o singură cale de ieșire pentru armatele care vin din sud spre nord sau viceversa (din cauza regiunii deșertice sau muntoase din împrejurimi). Se poate aminti lupta lui Iozia și legătura sa cu Armagedon.

Munții lui Iuda: o porțiune muntoasă în Hebron.

Deșertul lui Iuda sau Deșertul din Idumea. Este o porțiune de deșert aproape de Iordan, în dreptul Ierihonului.

Shefela: regiune de colină între munții lui Iuda și câmpia Saron, aproape de mare. Înălțimea este cuprinsă între 120-500 m. În acea perioadă erau foarte frecvente luptele dintre filistenii care locuiau pe coasta mării și evreii care locuiau pe aceste coline; luptele aveau loc în mod deosebit în văile strâmte dintre colinele din această zonă.

Muntele Carmel: este un munte aproape de câmpia din Isreel, de-a lungul Mării Mediterane. Sunt câteva urme preistorice și este posibilitatea ca aici să fi existat o comunitate monastică ce a trăit pe acest munte.

Galilea de Sud: această zonă este ca și Shefela, adică o zonă colinară, care nu trece de 700 de metri. Se găsesc mici câmpii între coline care sunt folosite pentru agricultură, iar colinele sunt folosite pentru a forma mici sate. Două sate sunt mai importante pentru noi: Nazaret și Cana.

Galilea de Nord: această zonă este mult mai muntoasă și cuprinde înălțimi între 1000 și 1350 de metri. Este cunoscută pentru ploile și vânturile care se abat pe aici. Este un loc de siguranță în timp de război, dar agricultura este săracă.

Efraim: este o zonă din Samaria de Sud de circa 30 de km și cu coline variind între 350 și 1000 de metri. Terenul este fertil și cu ploi din abundență. Orașele cele mai înfloritoare sunt Betel și Silo.

Manase: este o zonă din Samaria de Nord și este mai joasă decât zona din Efraim, însă pământul este mai puțin fertil. Orașele cele mai înfloritoare sunt Sichem, Tirza, Samaria și Dotan [74].

Note

[74] Pentru o analiză mai amănunțită a subiectului se poate consulta P. SEMEN, Arheologie biblică în actualitate, E.M.M.B, Iași 1997.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire