SFÂNTA TREIME 

Sfânta Treime - în Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003

Dumnezeu Tatăl

    CAPITOLUL ÎNTÂI Cred în Dumnezeu Tatăl

       ARTICOLUL 1 «Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului»

       PARAGRAFUL 1. Cred în Dumnezeu

            I. «Cred într-unul Dumnezeu»
            II. Dumnezeu își revelează numele
            III. Dumnezeu, «Cel care Este», este Adevăr și Iubire
            IV. Implicațiile credinței în Dumnezeul Unic

       PARAGRAFUL 2. Tatăl

            I. «În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh»
            II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
            III. Sfânta Treime în învățătura de credință
            IV. Operațiunile divine și misiunile trinitare

       PARAGRAFUL 3. Atotputernicul

       PARAGRAFUL 4. Creatorul

            I. Cateheza despre creație
            II. Creația - lucrare a Sfintei Treimi
            III. «Lumea a fost creată spre slava lui Dumnezeu»
            IV. Misterul creației
            V. Dumnezeu își realizează planul: Providența divină

       PARAGRAFUL 5. Cerul și pământul

            I. Îngerii
            II. Lumea văzută

       PARAGRAFUL 6. Omul

            I. «După chipul lui Dumnezeu»
            II. «Unitate de trup și suflet»
            III. «Bărbat și femeie i-a creat»
            IV. Omul în Paradis

       PARAGRAFUL 7. Căderea

            I. Acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul
            II. Căderea îngerilor
            III. Păcatul strămoșesc
            IV. «Nu l-ai lăsat în puterea morții»


Isus Cristos

    CAPITOLUL AL DOILEA Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut

       ARTICOLUL 2 «Și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru»

            I. Isus
            II. Cristos
            III. Fiul lui Dumnezeu unul-născut
            IV. Domnul

       ARTICOLUL 3 «Isus Cristos s-a zămislit de la Duhul Sfânt și s-a născut din Maria Fecioara»

       PARAGRAFUL 1. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om

            I. De ce Cuvântul s-a făcut trup?
            II. Întruparea
            III. Dumnezeu adevărat și om adevărat
            IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

       PARAGRAFUL 2. «S-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara»

            I. S-a zămislit de la Duhul Sfânt…
            II. ... s-a născut din Maria Fecioara

       PARAGRAFUL 3. Misterele vieții lui Cristos

            II. Misterele copilăriei și ale vieții ascunse a lui Isus
            III. Misterele vieții publice a lui Isus

       ARTICOLUL 4 «Isus Cristos a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat»

       PARAGRAFUL 1. Isus și Israel

            I. Isus și Legea
            II. Isus și Templul
            III. Isus și credința lui Israel în Dumnezeul unic și mântuitor

       PARAGRAFUL 2. Isus a murit răstignit

            I. Procesul lui Isus
            II. Moartea răscumpărătoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
            III. Cristos s-a oferit pe sine Tatălui pentru păcatele noastre

       PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat

       ARTICOLUL 5 «Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți»

       PARAGRAFUL 1. Cristos s-a coborât în iad

       PARAGRAFUL 2. A treia zi a înviat din morți

            I. Evenimentul istoric și transcendent
            II. Învierea - lucrare a Sfintei Treimi
            III. Sensul și valoarea mântuitoare a Învierii

       ARTICOLUL 6 «Isus s-a suit la cer, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul»

       ARTICOLUL 7 «De unde va veni să judece pe cei vii și pe cei morți»

            I. Și iarăși va veni cu mărire


Duhul Sfânt

    CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt

       ARTICOLUL 8 «Cred în Duhul Sfânt»

            I. Misiunea conjugată a Fiului și Duhului
            II. Numele, denumirile și simbolurile Duhului Sfânt
            III. Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu în timpul făgăduințelor
            IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
            V. Duhul și Biserica în vremurile din urmă

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire