SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfânta Scriptură - text integral
versiunea ortodoxă

achizitionare: 20.07.2003

Agheu

Capitolul 1.
Mustrarea iudeilor pentru trândăvie. Îndemn la rezidirea templului. 

 1. În anul al doilea al regelui Darius, în luna a șasea, în ziua întâi a lunii, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu, proorocul, către Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, către marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, zicând: 

 2. "Așa zice Domnul Savaot: Poporul acesta grăiește: "N-a venit încă vremea ca să zidim templu Domnului". 

 3. Atunci a fost cuvântul Domnului către proorocul Agheu, zicând: 

 4. "Este oare, timpul, ca voi să locuiți în casele voastre cu pereții lucrați în tăblii, când templul acesta este în ruină?" 

 5. Și acum, iată ce zice Domnul Savaot: "Fiți cu băgare de seamă la căile voastre! 

 6. Voi ați semănat mult, dar ați cules puțin; ați mâncat, dar nu v-ați săturat; ați, băut, dar nu v-ați îmbătat; v-ați îmbrăcat cu veșminte, dar nu v-au ținut de cald și ați strâns simbria voastră ca să o puneți într-o pungă spartă". 

 7. Așa grăiește Domnul: "Fiți cu băgare de seamă la căile voastre! 

 8. Suiți-vă în munte și aduceți lemne ca să clădiți iarăși templul în care voi binevoi și Mă voi preaslăvi", zice Domnul. 

 9. "V-ați așteptat la mult, dar iată că aveți puțin. Ați strâns mult, dar Eu am risipit truda voastră! Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care stă dărâmat, iar voi zoriți cu lucrul, fiecare pentru casa lui! 

 10. Pentru aceasta cerul se va încuia, nu vă va da rouă și pământul roadele sale. 

 11. Și am chemat seceta pe pământ și pe munți, peste grâu, peste vin și peste orice rodește pământul; peste oameni și peste dobitoace și peste toată strădania palmelor voastre". 

 12. Și a auzit Zorobabel, fiul lui Salatiel, și marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, și tot restul poporului, glasul Domnului și cuvintele proorocului Agheu, așa precum Dumnezeu îi rânduise trimiterea lui, și poporul a fost cuprins de spaimă în fața Domnului. 

 13. Atunci Agheu, trimisul Domnului, după rânduiala trimiterii lui de Domnul, a grăit poporului în acest chip: "Eu sînt cu voi!"  zice Domnul. 

 14. Și a deșteptat Domnul duhul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, și duhul poporului care mai rămăsese, și au venit și au început lucrul templului Domnului Savaot, Dumnezeul lor, 

 15. În ziua a douăzeci și patra a lunii a șasea, în anul al doilea al regelui Darius. 

Capitolul 2.
Proorocie despre rezidirea templului al doilea și strălucirea lui. 

 1. În ziua a douăzeci și una a lunii a șaptea, fost-a cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând: 

 2. "Spune-i lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, și lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, și restului poporului astfel: 

 3. Cine a mai rămas dintre voi în viață și a văzut templul acesta în strălucirea sa cea dintâi, și cum este acum? Oare nu este fără nici un preț în ochii voștri? 

 4. Și acum, Zorobabel, întărește-te, zice Domnul; întărește-te Iosua, mare preot, fiul lui Iosedec; întreg popor țării, fii plin de curaj, zice Domnul, căci Eu sînt cu voi, zice Domnul Savaot. 

 5. "Acesta este legământul pe care l-am încheiat cu voi, când v-am scos din țara Egiptului, și Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru! Nu vă temeți!" 

 6. Căci așa zice Domnul Savaot: "Peste puțină vreme, Eu voi cutremura cerul și pământul, marea și uscatul; 

 7. Voi zgudui toate popoarele și toate neamurile vor veni cu lucruri de preț și voi umple de slavă templul acesta, zice Domnul Savaot. 

 8. Al Meu este argintul, al Meu este aurul", zice Domnul Savaot. 

 9. "Și slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot, "și în locul acesta voi sălășlui pacea", zice Domnul Savaot. 

 10. În ziua a douăzeci și patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând: 

 11. "Așa zice Domnul Savaot: Cere, deci, preoților o hotărâre la aceasta: 

 12. Dacă cineva ia carne sfințită în poala hainei lui și se atinge cu poala de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn și de orice mâncare, oare se vor sfinți acelea?" Și au răspuns preoții și au zis: "Nu!" 

 13. Și a zis Agheu: "Dacă cineva spurcat, prin atingerea de un mort, se atinge de vreunul din lucrurile acestea, oare ele se spurcă?" Și au răspuns preoții și au zis: "Se spurcă!" 

 14. Și a răspuns Agheu și a zis: "Așa este poporul acesta și așa este neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul și tot așa este și cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfă este spurcat. 

 15. Și acum luați aminte la cele din ziua de azi și la cele mai dinainte, când încă nu se pusese piatră pe piatră în templul acesta al Domnului! 

 16. Aduceți-vă aminte când voi veneați la o grămadă de douăzeci de măsuri, și nu erau decât zece, și la teasc ca să scoateți cincizeci de măsuri și nu găseați decât douăzeci. 

 17. Căci am bătut cu rugină și cu mălură și cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-ați întors către Mine", zice Domnul. 

 18. Cercetați cu mintea cele ce s-au întâmplat de azi și mai în urmă, din ziua a douăzeci și patra a lunii a noua, ziua în care s-a pus temelia templului Domnului! Și fiți cu băgare de seamă! 

 19. Sămânța nu se află oare în hambare? Via, smochinul, rodiile și măslinul n-au mai rodit. Dar începând din ziua aceasta voi da binecuvântarea Mea!" 

 20. Și a fost cuvântul Domnului a doua oară către Agheu, în ziua a douăzeci și patra a lunii, zicând: 

 21. "Spune lui Zorobabel, cârmuitorul lui Iuda: Eu voi cutremura cerul și pământul; 

 22. Voi răsturna tronurile regatelor și voi nimici puterea regilor neamurilor și voi trânti la pământ carele și pe războinicii din ele, iar caii și călăreții se vor prăbuși unul pe altul în ascuțișul sabiei". 

 23. "În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui Salatiel, slugă a Mea și te voi avea ca un inel cu pecete, căci pe tine te-am ales", zice Domnul Savaot. 
   

   

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire