SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfânta Scriptură - text integral
versiunea ortodoxă

achizitionare: 20.07.2003

Vechiul Testament

Facerea
Ieșirea
Leviticul
Numerii
Deuteronomul
Cartea lui Iosua Navi
Cartea Judecătorilor
Cartea Rut
Cartea întâi a Regilor
Cartea a doua a Regilor
Cartea a treia a Regilor
Cartea a patra a Regilor
Cartea întâi a Cronicilor
Cartea a doua a Cronicilor
Cartea întâi a lui Ezdra
Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)
Cartea Esterei
Cartea lui Iov
Psalmii
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cântarea Cântărilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel
Osea
Amos
Miheia
Ioil
Avdie
Iona
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi
Cartea lui Tobit
Cartea Iuditei
Cartea lui Baruh
Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri
Cartea a treia a lui Ezdra
Cartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
Cartea întâia a Macabeilor
Cartea a doua a Macabeilor
Cartea a treia a Macabeilor
Rugăciunea regelui Manase

Noul Testament

Evanghelia dupa Matei
Evanghelia dupa Marcu
Evanghelia dupa Luca
Evanghelia dupa Ioan
Faptele Apostolilor
Epistola către Romani
Epistola întâi către Corinteni
Epistola a doua către Corinteni
Epistola către Galateni
Epistola către Efeseni
Epistola către Filipeni
Epistola către Coloseni
Epistola întâi către Tesaloniceni
Epistola a doua către Tesaloniceni
Epistola întâi către Timotei
Epistola a doua către Timotei
Epistola către Tit
Epistola către Filimon
Epistola către Evrei
Epistola lui Iacov
Epistola întâi a lui Petru
Epistola a doua a lui Petru
Epistola întâi a lui Ioan
Epistola a doua a lui Ioan
Epistola a treia a lui Ioan
Epistola lui Iuda
Apocalipsa

Puteți găsi rapid pasaje din cărțile Sfintei Scripturi. Folosiți formularul de mai jos. Exemple: Matei 3,5-6; Ioan 5; Lc 3,3-4.6-8; 1Tim 3,4-6. Ca afișare sunt trei moduri: bloc, lista și ultimul permite copierea rapidă direct în clipboard (în Internet Explorer și Firefox). 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire