SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Psalmii comentați
achizitionare: 19.02.2007; sursa: Editura Sapientia

Psalmul 15 (14)
Condițiile necesare pentru a fi în casa Domnului

1 Psalm. Al lui David.

Doamne, cine va locui în cortul tău?
        Cine se va odihni pe muntele tău cel sfânt?

2 Cel care umblă fără prihană,
        face dreptatea și spune adevărul din inimă;
3 cel care nu calomniază cu limba
        și nu face rău semenului său,
        nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4 În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreț,
        dar îi cinstește pe cei care se tem de Domnul.
        Chiar dacă i-ar fi spre pagubă,
        nu-și calcă jurământul[a].
5 Nu-și împrumută banii pentru dobândă
        și nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care trăiește astfel
        nu se va clătina în veci!

Psalmul 15 (14) este o liturgie de intrare sau un act penitențial care pregătește pentru celebrarea liturgică: la intrarea în templul lui Dumnezeu, trebuie să ne purificăm în mod corespunzător; pune problema condițiilor necesare pentru a locui în casa Domnului. Astfel de condiții sunt date de preot (2Sam 21,1 ș.u.; Zah 7,3; Ag 2,11 ș.u.) și erau în uz și în timpul lui Isus, când preoții trebuiau să decidă puritatea buzelor și, în consecință, idoneitatea pentru cult (cf. Lc 17,14). Grupul de pelerini ce vine la templu întreabă care sunt condițiile de intrare în sanctuar (v. 1), iar preoții dau răspuns în numele lui Dumnezeu (v. 2-5b). Însă puritatea rituală și exterioară tinde să devină, mereu mai mult, etică și existențială. În felul acesta, alianța dintre Dumnezeu și Israel (Ex 20) devine fondul examinării de conștiință al credincioșilor care se apropie de cult. Ideologia alianței făcea să se încrucișeze în inima omului orizontalitatea angajării sociale cu verticalitatea angajării religioase. În felul acesta, era configurat în mod ideal spiritul cultului ebraic, așa cum au subliniat profeții și școala deuteronomistă. În această optică, și psalmul acesta reclamă, cu insistență, legătura dintre rugăciune și viață, dintre liturgie și existență, dintre cult și societate (cf. Is 1; Am 5,21-24; Ier 6,20; 7; Os 6,6). În felul acesta, psalmul ar putea să fie și un exemplu prețios de cateheză sapiențială și un ritual monarhic pentru ziua de întronare și o învățătură profetică.

În Vechiul Testament, cortul este semnul prezenței lui Dumnezeu, iar muntele său cel sfânt este locul unde această prezență își stabilește locuința și se manifestă. Noul Testament ne descoperă că umanitatea lui Cristos este templul lui Dumnezeu: ea este și cortul, și muntele cel sfânt. Cortul Domnului, în care suntem chemați acum să-i aducem cult lui Dumnezeu, este Biserica în care am intrat prin Botez. Paul, în Ef 2,14, amintește că "zidul" de separare, care împiedica accesul păgânilor în zona sacră a templului, acolo unde numai evreul pur avea posibilitatea de a intra, a fost dărâmat.

Prefigurările din Vechiul Testament sunt înlocuite de realitatea celui nou. Într-însul vedem omenitatea lui Cristos crescând în trupul său mistic; Biserica este formată din toți oamenii drepți, adoratori în duh și adevăr, în care își fixează locuința Preasfânta Treime. Acest templu sfânt al lui Dumnezeu se dilată pe tot pământul și crește în ceruri. Aici, pe pământ, este cortul în care Dumnezeu se face pelerin împreună cu oamenii. Acolo, sus, este muntele cel sfânt. Când Biserica, pelerină acum, va fi intrat definitiv în ceruri, va fi cu adevărat "cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii. El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și el, Dumnezeu-cu-ei, va fi Dumnezeul lor" (Ap 21,3).

Împărțirea: titlu (1a); cererea oficială de intrare (v. 1bc); normele fundamentale de etică, sociologie și drept pentru acces în templul Domnului (v. 2-5b); siguranța în templu (v. 5cd).

Note:

[a] LXX, Vg și tradiția rabinică au: când face un jurământ aproapelui său, nu și-l retrage.

Traducere, note și comentarii
de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău, pr. Iosif Răchiteanu
© Editura Sapientia
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire