SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Psalmii comentați
achizitionare: 19.02.2007; sursa: Editura Sapientia

Psalmul 11 (10)
Încrederea neclintită în Dumnezeu

1 Maestrului de cor. Al lui David.
        În Domnul îmi găsesc refugiul,
        cum spuneți sufletului meu:
        "Fugi în munții voștri ca o pasăre"?
2 Căci, iată, păcătoșii își încordează arcul,
        pe coardă își potrivesc săgeata,
        ca să tragă pe întuneric în cei drepți cu inima.
3 Când se clatină temeliile,
        ce poate face cel drept?
4 Domnul locuiește în templul său cel sfânt,
        Domnul își are scaunul de domnie în ceruri.
        Ochii lui privesc[a],
        pleoapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor.
5 Domnul cercetează pe cel drept și pe cel nelegiuit.
        Duhul lui îl urăște pe acela care iubește violența.
6 El va face să plouă peste cei răi cărbuni aprinși,
        foc și pucioasă[b] și suflare de foc
        este partea lor de moștenire.
7 Căci Domnul este drept și iubește dreptatea;
        cei drepți vor vedea fața lui.

Subfondul acestui imn curajos este contrastul dintre cei credincioși și cei nelegiuiți. Este o poezie delicioasă, plină de pace și seninătate. Deschide seria rugăciunilor de încredere. Iahve este cel drept, care iubește faptele drepte. Omul drept contemplă chipul lui Iahve cel drept. El este un Dumnezeu moral și nu rămâne indiferent față de bine sau de rău. Iahve este Dumnezeul iubirii și îi mântuiește pe cei care își găsesc refugiul într-însul. Dumnezeu îl protejează pe cel drept, spune una dintre tezele fundamentale ale teologiei alianței. Este un fel de asemănare naturală între Dumnezeu și cel care îi este credincios. Cel drept este imaginea Dumnezeului celui drept. De aceea, destinul celui drept este contemplarea chipului lui Dumnezeu, intrarea lui în comuniune vitală cu Dumnezeu. Dumnezeu se oferă pe sine însuși celui care îi este credincios. Pentru unii, expresia "vor vedea fața lui Dumnezeu" (v. 7b) pare să indice accesul la templu, văzut și evocat ca spațiu sacru care tutelează paza credinciosului în fața asalturilor persecutorilor. Este un fel de oază de pace. Alții consideră expresia ca o sugestie a nemuririi și ar defini viziunea deplină și beatifică a credinciosului pios, răpit de Dumnezeu, asemenea lui Enoh și a lui Ilie. Totuși, ambientul concret în care se poate experimenta această apropiere, în mentalitatea viguros simbolică semitică, este, cu siguranță, templul. Nu este vorba numai despre o liturgie, ci este o experiență religioasă și existențială pe care am putea să o numim "escatologie anticipată sau realizată".

În tradiția creștină, pătimirea lui Cristos revelează concluzia luptei dintre minciuna insinuată de Satana, în inima omului, și adevărul lui Dumnezeu, manifestat în Isus. Iubirea, cultul și respectul adevărului, precum și folosirea corectă a cuvântului trebuie să fie semnul distinctiv al creștinului.

În psalmul 11 (10) avem două tablouri diferite: în primul se vede o lume răvășită de dezordine în care răul și răufăcătorii se agită, fac conspirații și întind curse împotriva celor cinstiți (v. 1-3); în al doilea tablou, Dumnezeu, de pe tronul său inaccesibil din ceruri, observă orice lucru, hotărât și prompt în a interveni pentru a face dreptate (v. 4-7). În aceste două tablouri găsim imaginea existenței creștine pe pământ și a vieții oricărui credincios: asediat și sub presiunea exterioară a mii de pericole și contraste ajunge, în interior, în lumina și în pacea lui Dumnezeu și devine o cetate de necucerit, întrucât Dumnezeu este apărarea ei.

Împărțirea: titlu (v. 1a); cel nelegiuit și succesul lui (v. 1b-3); cel drept și succesul lui (v. 4-7).

Note:

[a] LXX și Vg adaugă: la cel sărac; alte manuscrise vechi adaugă: la lume. [b] Textul ebraic are trei elemente: lațuri, cărbuni și pucioasă. După versiunea greacă a lui Simmacus, traducerile moderne corectează cu: tăciuni, cărbuni aprinși.

Traducere, note și comentarii
de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău, pr. Iosif Răchiteanu
© Editura Sapientia
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire