SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Psalmii comentați
achizitionare: 19.02.2007; sursa: Editura Sapientia

Psalmul 9 (9 A)

Dumnezeu, judecătorul cel drept, este refugiul celui asuprit

1 Maestrului de cor. După [cântecul] "A murit fiul"a.
        Psalm. Al lui David.


Alef 2 Teb voi lăuda, Doamne, din toată inima,
        voi vesti toate faptele tale minunate!
3 Mă voi bucura și voi tresălta de veselie în tine,
        voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!

Bet 4 Dușmanii mei dau înapoi,
        se clatină și pier dinaintea feței tale,
5 căci tu ai judecat pricina mea
        și mi-ai făcut dreptate,
        te-ai așezat pe tron ca judecător al dreptății.
Ghimel 6 Ai mustrat neamurile, l-ai distrus pe cel nelegiuit,
        le-ai șters numele în veci, pentru totdeauna.
7 Au fost distruși dușmaniic,
        nimiciți pe vecie,
        le-ai dărâmat cetățile,
        a dispărut, o dată cu ei, și amintirea lord.

He 8 Dar Domnul stăpâneștee în veci,
        și-a așezat scaunul lui de domnie pentru judecată;
9 el va judeca lumea cu dreptate,
        fără părtinire va pronunța sentința pentru popoare.

Waw 10 Domnul este refugiul celui asuprit,
        scăpare sigură în vreme de strâmtorare.
11 Cei care cunosc numele tău se încred în tine,
        căci tu nu-i părăsești
        pe cei care te caută pe tine, Doamne!
Zain 12 Cântați Domnului care locuiește în Sion,
        vestiți printre popoare faptele sale.
13 Căci el, care răzbună sângele vărsat,
        își aduce aminte de cei nenorociți,
        nu uită strigătele lor.

Het 14 Ai milă de mine, Doamne,
        privește la nenorocirea pe care mi-au făcut-o
        cei care mă urăsc;
        tu mă ridici de la porțile morții,
15 ca să vestesc toate laudele tale
        la porțile fiicei Sionului,
        să tresalt de bucurie pentru mântuirea ta.

Tet 16 Popoarele păgâne cad în groapa pe care au făcut-o
        și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns.
17 Domnul s-a arătat, a ținut judecata:
        păcătosul a căzut în capcana
        pe care a făcut-o cu mâinile sale. În surdinăf. Selah

Iod 18 Să se întoarcă păcătoșii în locuința morților,
        toți păgânii, cei care uită de Dumnezeu.
Kaf 19 Dar cel sărman nu rămâne în uitare la nesfârșit,
        nădejdea celor săraci nu va pieri pentru totdeauna.

20 Ridică-te, Doamne, să nu se trufească omul;
        să fie judecați păgânii înaintea feței tale.
21 Așterne, Doamne, fricăg peste ei,
        să știe neamurile că nu sunt decât oameni! Selah

Psalmul este o rugăciune a săracilor, incredibil de bogată în cuvinte, reluări tematice, probleme de interpretare, nedumeriri textuale și exegetice. Tot psalmul se desfășoară pe o schemă triunghiulară, care îi are ca protagoniști pe cel sărac, pe Dumnezeu, rege și judecător, precum și națiunile păgâne. Săracul este cel care stă la dispoziția celor puternici, cărora nu le poate opune vreo rezistență și care este, în substanță, un oprimat, victimă a puterii care are deseori conotații de tip religios. În indiferența comună față de situația săracilor, se ridică vocea psalmistului, care își înalță strigătul său la Dumnezeu pentru a interveni împotriva acestor opresori. Gama de sentimente exprimată în acest psalm (speranță, neliniște, încredere, coșmar, bucurie și suferință) și varietatea motivelor (eliberare-oprimare, sărac-puternic, Dumnezeu judecător și rege, dar absent, mărturia de credință și criza) fac din acest psalm unul dintre cei mai dificili pentru lectura unitară a textului.

Psalmul 9 este un psalm de mulțumire pentru o victorie decisivă pe care psalmistul, care trebuie să fi fost un rege sau un conducător de armată, o dobândise asupra dușmanilor săi. Iahve, care locuiește în Sion, este Cel Preaînalt (v. 3.12), judecătorul lumii (v. 5.9.17.20), regele veșnic. Psalmistul dorește ca toți să ia parte la imnul său de recunoștință și de laudă a lui Dumnezeu (v. 12-13) și imploră din nou ajutorul împotriva dușmanilor săi (v. 14-15), descriind nenorocirea pe care ei au suportat-o din partea dreptății divine (v. 16-17).

În lectura creștină a psalmului, Cristos îi mulțumește Tatălui după învierea sa. El vrea ca Biserica să ia parte la acțiunea lui de mulțumire. Judecata lui Dumnezeu va fi clară, în ziua de pe urmă, când cei săraci vor vedea, împreună cu Cristos, ruinarea celor nelegiuiți și condamnarea lor veșnică.

Biserica îi mulțumește Domnului pentru nenumăratele minuni săvârșite în folosul ei și alimentează credința în cel care șade la dreapta lui Dumnezeu, care nu-l abandonează niciodată pe cel care, aflându-se în necaz, îl cheamă pe Domnul.

Împărțirea: titlu (v. 1); mulțumire adusă lui Dumnezeu (v. 2-3); judecarea celor nelegiuiți (v. 4-7); mulțumire adusă lui Dumnezeu judecătorul (v. 8-9); salvarea celui sărac (10-13); mizeria, opera dușmanilor (v. 14-15); Iahve săvârșește dreptatea pentru cel sărman (v. 16-17); cei nelegiuiți sunt pedepsiți în șeol (v. 18-19); Iahve se ridică și se face dreptate (v. 20-21).

Note:

[a] Majoritatea exegeților consideră expresia drept titlu al unui cântec cunoscut de evrei, dar nu lipsesc încercări de traducere: "în surdină" (CEI); "pentru voci de copii", "pentru tinere fete", "pentru oboi și harpă" (BJ și TOB).
[b] În textul ebraic nu avem pronume, însă apare în tot contextul și în traducerile vechi: LXX și Vg.
[c] LXX și Vg au singularul. Termenul ebraic "goyim" înseamnă, literal, "națiunile", dar are și un sens puternic negativ: "atei", "necredincioși", "nelegiuiți".
[d] LXX și Vg adaugă: cu sunet.
[e] Lit.: șade.
[f] Deși majoritatea exegeților consideră că termenul ebraic este o indicație muzicală, interpretarea lui variază: cu toată orchestra, intermezzo muzical etc.
[g] LXX și Vg au: Pune, Doamne, judecători peste ei...

Traducere, note și comentarii
de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău, pr. Iosif Răchiteanu
© Editura Sapientia
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire