SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Psalmii comentați
achizitionare: 19.02.2007; sursa: Editura Sapientia

Psalmul 2

Regele Mesia

1 Pentru ce se frământa neamurile
        și pentru ce cugeta popoarele lucruri deșarte?
2 Regii pământului se răscoală
        și cei puternici se sfătuiesc împreună
        împotriva Domnului și împotriva Unsului său:
3 "Să rupem legăturile lor
        și să scăpăm de jugul lor!"

4 Cel care locuiește în ceruri surâde,
        Domnul îi face de rușine.
5 Apoi, în mânia sa, le vorbește
        și, în furia sa, îi înspăimântă:
6 "Eu sunt acela care l-am unsa pe regele meu în Sion,
        pe muntele meu cel sfânt!"

7 Voi vestib hotărârea Domnului;
        el mi-a zis: "Tu ești Fiul meu,
        eu astăzi te-am născutc.
8 Cere-mi și-ți voi da popoarele ca moștenire
        și marginile pământului în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobid cu un toiag de fier
        și le vei sfărâma ca pe vasul olarului!"
10 Acum, dar, regilor, purtați-vă cu înțelepciune,
        trageți învățătură, judecători ai pământului!
11 Slujiți-i Domnului cu frică,
        bucurați-vă cu teamă!e
12 Luați aminte, ca nu cumva să se mânie
        și să pieriți pe calef,
        căci mânia lui se aprinde degrabă.

        Fericiți toți aceia
        care nădăjduiesc în el.

Constituie, împreuna cu psalmul 110, textul clasic al rugăciunii mesianice. Aparține epocii regale a Israelului. Se pare că a fost compus pentru sărbătoarea întronării regelui și făcea parte din contextul celebrării liturgice. Nu se cunoaște nici poetul care l-a compus, nici regele israelit căruia îi este închinat. Probabil, este vorba despre un rege din Iuda, urcat pe tron la Ierusalim, într-o epocă posterioară lui David. Acest rege se adresează principilor vasali, care ar vrea să se elibereze de suveranitatea lui, și le amintește oracolul divin prin care a fost proclamat "fiu al lui Iahve" și părtaș la puterea lui regală asupra tuturor popoarelor, și îi îndeamnă la supunere.

Atmosfera de deschidere a poemului poate să fie regăsită în sistemul politic cultual al întronarii. Se întrevede tensiune, se simt zgomote de război, se intuiesc mișcări politice de revoltă, de atentate, de comploturi. Perioada care precedea încoronarea noului monarh era o perioadă de criză politică, nu numai din cauza golului de putere și a înfloririi intrigilor, ci, mai ales, pentru că devenea un moment favorabil vasalilor de a se revoltă. Bucuria și entuziasmul sărbătorilor pentru întronare erau, astfel, umbrite de coșmarul revoltelor de la marginile regatului și, de aici, trece în liturgia de încoronare dorința de victorie și de pace. Reelaborarea acestui poem a dus psalmul, prin idealizare, de la un ambient istoric la unul escatologic, textul proiectându-se asupra unei figuri ideale a unui rege sperat și așteptat.

A fost interpretat de tradiția creștină ca referindu-se la nașterea lui Cristos (sfinții Ciprian, Ambroziu, Ioan Crisostomul) sau la epifania de la Botez (sfinții Iustin, Ilariu ș.a.). Alții îl consideră ca un imn pascal (Bossuet).

Biserica vede în acest psalm nu numai misterele lui Cristos, ci se vede pe ea însăși și propriul ei mister. Fiind încă peregrină pe pământ, în timp ce merge pe urmele Domnului ei, în suferință și în persecuție: în calitate de trup al Capului, ea este asociata la suferințele lui; în istoria umană, se reînnoiește, împotriva trupului mistic al lui Cristos, conspirația guvernanților de pe pământ și frământarea popoarelor. Nelegiuirea se organizează și fărădelegea se multiplică. Satana continuă să recruteze aliați în revolta sa. În această atmosferă, cuvintele psalmului, deja împlinite în Cristos, întăresc și dau siguranță Bisericii. Cei care suferă persecuții sunt preamăriți împreună cu Cristos.

Cei care refuză regalitatea lui sunt condamnați la faliment și la ruină. Progresul și bunăstarea temporară, a împărățiilor pământești, nu pot să caute alt fundament decât acesta: Cristos nu este numai judecătorul indivizilor, ci și al împărățiilor, al națiunilor și al stăpânitorilor lor.

Împărțirea: revolta principilor vasali (v. 1-3); reacția lui Dumnezeu (v. 4-6); invitație la supunere (v. 7-12a); concluzie (v. 12b).

Note:
[a] În LXX și Vg, versetul acesta îl are ca subiect nu pe Dumnezeu, ci pe regele mesianic: Eu am fost consacrat rege de el, pe Sion, muntele sau cel sfânt.
[b] Verbul mai are și sensul de "a număra", "a măsura". Aici este proclamarea solemnă a protocolului de numire a regelui, protocol care nu poate fi anulat, pentru că e gravat în piatră.
[c] Nu este un act biologic (religia ebraică refuza în mod radical orice formă de panteism, adică o emanare a regelui din divinitate; după teologia ebraică nu numai regele este fiu al lui Dumnezeu, ci tot Israelul; folosirea adverbului astăzi arată ca filiațiunea regelui începe în momentul celebrării liturgice a întronării), ci o adopțiune filială în funcție de fidelitatea față de misiunea încredințată regelui mesianic de către Domnul.
[d] LXX și Vg au interpretat termenul ebraic "a zdrobi" drept "a păstori", "a conduce", modificând rădăcina ebraică. Totuși, paralelismul cu verbul "a sfărâma" și contextul de reprimare a răsculaților, ca și celelalte locuri unde mai apare în Vechiul Testament, favorizează traducerea propusă.
[e] Textul original ebraic a fost corectat de mai multe ori, iar traducerile vechi au mai multe variante. În principal, exegeții rețin trei variante posibile: 1) Lit.: tresăltați cu teama. Sărutați-l pe fiul - în acest caz, expresia "Sărutați-l pe fiul" este interpretată ca o supunere în care i se aduce regelui omagiu; 2) Lit.: Sărutați-i picioarele cu teamă; 3) Sărutați-l pe cel puternic, înțelegându-se aici regele. Prima variantă corespunde în mai mare măsura textului ebraic.
[f] LXX are: calea cea dreapta.

Traducere, note și comentarii
de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău, pr. Iosif Răchiteanu
© Editura Sapientia
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire