SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A doua duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: 1Samuel 3,3b-10.19
Psalmul responsorial: Psalmul 39
A doua lectură: 1Corinteni 6,13c-15a.17-20
Lectura evanghelică: Ioan 1,35-42

Lecturile din această duminică din 1Samuel și din Evanghelia lui Ioan ne vorbesc despre vocație. Vocație este traducerea verbului latin vocare, însemnând "a chema". În contextul istoriei mântuirii, cel care "cheamă" este Dumnezeu. Astfel, într-o vocație este vorba despre chemarea divină la o misiune specifică. Această chemare din partea lui Dumnezeu cere întotdeauna un răspuns.

Samuel

Avem o frumoasă lectură din 1Samuel, în care ni se spun multe despre chemarea lui Dumnezeu, și disponibilitatea noastră de a răspunde. În acest pasaj, Domnul îl cheamă pe Samuel de trei ori, dar Samuel crede că îl aude pe preotul Eli strigându-l. Samuel răspunde imediat la chemare mergând la Eli și spunându-i: "M-ai chemat, iată-mă!" (1Samuel 3,5). După ce Samuel merge la Eli pentru a treia oară, preotul își dă seama că "Domnul îl chemase pe băiat" (1Samuel 3,8b). Eli îi spune lui Samuel să meargă înapoi să se culce, și ce să facă dacă va mai fi chemat.

În timp ce doarme, Domnul îl cheamă a patra oară: "Samuel, Samuel!" (1Samuel 3,10). Acum Samuel răspunde cu cuvintele pe care i le-a spus Eli: "Vorbește, Doamne, sluga ta ascultă" (1Samuel 3,10). Domnul nu l-a chemat doar pentru ca să îl salute. El avea o misiune specială pentru Samuel. "Samuel s-a învrednicit să fie prooroc al Domnului" (1 Sam. 3:20). Și, după cum ni se spune în lectura din această duminică, "Samuel a crescut în autoritate, pentru că Domnul era cu el și nu lăsa neîmplinit nici unul din cuvintele lui" (1Samuel 3,19).

Ce anume învățăm de aici despre vocații? 1. Învățăm că într-adevăr Domnul este cel care cheamă. 2. Învățăm că uneori avem nevoie de ajutor pentru a recunoaște faptul că Domnul ne cheamă. 3. Învățăm că odată ce știm că Domnul ne cheamă, singurul lucru potrivit de făcut este să răspundem imediat și cu disponibilitatea de a asculta și a împlini ceea ce ni se cere. Așa cum spune Psalmul responsorial din această duminică: "Iată, vin, Doamne, să împlinesc voința Ta!" 4. Învățăm că atunci când răspundem la chemarea Domnului cu ascultare umilă, Domnul este cu noi. El ne dă harul pentru ca să facem ceea ce ne cere. Nu ne lasă doar cu resursele noastre. 5. Învățăm că Domnul poate să ne scoale dintr-un somn adânc pentru a ne cere să împlinim voința Lui. Pentru unii dintre noi aceasta ar putea fi partea cea mai grea dintre toate.

 

Isus, Mielul lui Dumnezeu

Acum ajungem la pasajul evanghelic din această duminică luat de la Ioan. Primul lucru pe care îl auzim este strigătul lui Ioan Botezătorul: "Iată Mielul lui Dumnezeu", atunci când Isus a trecut pe acolo (Ioan 1,36). După aceea urmează reacția uimitoare a doi dintre discipolii lui Ioan - despre unul dintre ei știm că era viitorul apostol Andrei. Când au auzit acest lucru, l-au urmat imediat pe Isus. În mod evident, faptul că Ioan l-a numit pe Isus "Mielul lui Dumnezeu" a avut un mare impact. L-au urmat, și câteva versete mai apoi Andrei l-a numit pe Isus "Mesia".

De ce s-a întâmplat acest lucru? Întregul Popor al lui Dumnezeu aștepta mielul, încă din zilele lui Avraam și Isaac. În Geneză 22, Dumnezeu îi cere lui Avraam: "Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, și du-te în pământul Moria, și adu-l acolo ardere de tot..." (v. 2). Apoi, pe când urcau pe munte, Isaac a întrebat: "Dar unde este mielul pentru jertfă?" (v. 7). Răspunsul lui Avraam este crucial. El spune: "Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de mielul jertfei Sale" (v. 8). După ce îngerul oprește mâna lui Avraam de la a-l jertfi pe Isaac, el redenumește acel loc: "Dumnezeu poartă de grijă" (v. 14).

Dumnezeu se îngrijește într-adevăr de Miel. Avem câteva paralele profunde între acest eveniment din Geneză 22 și viața și moartea lui Isus. 1. Atât Isaac cât și Isus sunt fiii preaiubiți ai taților lor (Geneză 22,2; Matei 3,17). 2. Golgota este un deal din lanțul muntos Moria. 3. Atât Isaac cât și Isus au dus lemnul pentru jertfă sus pe Moria/Golgota din Salem/Ierusalim (Geneză 22,6). 4. Amândoi au fost salvați de moarte în a treia zi (Geneză 4,5; Matei 28). 5. Așadar, Dumnezeu însuși s-a îngrijit de Mielul care ia asupra Sa păcatele Lumii.

 

Primii Apostoli

Cei doi discipoli al lui Ioan Botezătorul l-au urmat imediat pe Isus. L-au întrebat unde locuiește și Isus le-a spus atunci: "Veniți și vedeți" (Ioan 1,39). Ținând cont de ceea ce am văzut în 1Samuel, putem trage o concluzie categorică. Când vine vorba despre vocație, Dumnezeu este cel care cheamă. În Evanghelia lui Ioan, Isus este cel care cheamă. Concluzia pe care o putem trage e aceea că Isus este Dumnezeu. Și doar după puțin timp petrecut cu Domnul, Andrei îl caută pe fratele lui, Simon, pentru a-i spune: "L-am aflat pe Mesia" (Ioan 1,41). Apoi îl aduce pe Petru la Isus. Isus îl cheamă și pe Simon, schimbându-i numele în Chefa (Petru). Chefa înseamnă piatră.

Cum este aceasta o chemare? Uneori, în Vechiul Testament, Dumnezeu indică chemarea pe care o adresează cuiva pentru o misiune schimbându-i numele. Avem de exemplu Avram/Avraam și Iacob/Israel. Vedem semnificația acestei chemări adresate lui Simon Petru în Matei 16, când Isus îi spune: "Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor: ceea ce vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, iar ceea ce vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri" (vv. 18-19). Aceasta este o chemare importantă!

Ce învățăm despre vocație de aici? 1. Învățăm din nou că Dumnezeu este cel care cheamă. 2. Învățăm că cei doi discipoli au cunoscut Scripturile și de aceea au recunoscut chemarea lui Dumnezeu și au fost gata să răspundă. Așadar și noi trebuie să cunoaștem Scripturile. 3. Învățăm că cei doi erau deja discipolii lui Ioan, ceea ce înseamnă că au trecut prin botezul lui de pocăință. Și noi trebuie să ne pocăim. Doar în umilință, nu în mândrie, auzim chemarea lui Dumnezeu.

4. Am învățat de la Samuel că Domnul este cu noi atunci când răspundem la chemarea Sa. De la cei doi discipoli învățăm de asemenea că trebuie să stăm cu Domnul pentru a ne trăi vocația. 5. Învățăm că atunci când trăim chemarea lui Dumnezeu apare dorința și nevoia de a împărtăși și celorlalți Vestea cea Bună și de a-i aduce la Isus pentru a-și descoperi propria lor chemare. Să păstrăm în minte cuvintele pe care Domnul le-a rostit prin profetul Ieremia: "Pentru că numai Eu știu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul și nădejdea" (29,11).

* * *

DUMINICA a 2-a de peste an
Sf. Prisca, m.

LECTURA I
Vorbeste, Doamne, sluga ta asculta.

Citire din cartea întâi a lui Samuel 3,3b-10.19
În zilele acelea, 3b tânarul Samuel era culcat în templul Domnului, unde se afla arca lui Dumnezeu. 4 Atunci Domnul l-a strigat: "Samuel!" Acesta a raspuns: "Sunt aici!" 5 Apoi a alergat la Eli si i-a spus: "M-ai chemat, iata-ma!" Eli i-a raspuns: "Nu te-am chemat, du-te si te culca!" El s-a dus si s-a culcat. 6 Domnul l-a chemat din nou: "Samuel!" Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli si i-a spus: "M-ai chemat, iata-ma!" Eli i-a raspuns: "Nu te-am chemat, fiul meu, du-te si te culca!" 7 Samuel nu-l cunostea înca pe Domnul si cuvântul Domnului nu-i fusese descoperit înca. 8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oara. Acesta s-a sculat, s-a dus la Eli si i-a spus: "M-ai chemat, iata-ma!" Atunci Eli si-a dat seama ca Domnul îl chemase pe baiat. 9 Eli i-a spus lui Samuel: "Mergi si te culca. Daca te mai cheama o data, raspunde-i: Vorbeste, Doamne, sluga ta asculta". Samuel s-a dus si s-a culcat la locul sau. 10 Domnul a venit, s-a apropiat de el si l-a strigat ca mai înainte: "Samuel, Samuel!" Samuel a raspuns: "Vorbeste, Doamne, sluga ta asculta". 19 Samuel a crescut în autoritate, pentru ca Domnul era cu el si nu lasa neîmplinit nici unul din cuvintele lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 si 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)
R.: Iata, vin, Doamne, sa împlinesc vointa ta!
2 Mi-am pus toata nadejdea în Domnul;
el s-a aplecat spre mine si mi-a ascultat strigatul.
4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,
un imn de lauda pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Tu nu doresti nici jertfa, nici ofrande;
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfa de ispasire.
8a Atunci am zis: "Iata, vin!" R.

8b În sulul cartii este scris despre mine
9 ca trebuie sa împlinesc vointa ta, Dumnezeule.
Aceasta ma bucura,
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele, tu stii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Trupurile voastre sunt madulare ale lui Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul catre Corinteni 6,13c-15a.17-20
Fratilor, 13c trupul nu este pentru desfrânare; el este pentru Domnul si Domnul pentru trup. 14 Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia si pe noi cu puterea sa. 15a Nu stiti voi ca trupurile voastre sunt madulare ale lui Cristos? 17 Cine e unit cu Domnul formeaza un singur duh cu el. 18 Fugiti de desfrânare. Orice alt pacat pe care l-ar face omul este în afara de trup; dar cine se deda la desfrânare pacatuieste împotriva propriului sau trup. 19 Nu stiti voi ca trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieste în voi, care v-a fost dat de Dumnezeu, si ca voi nu sunteti ai vostri? 20 Caci ati fost cumparati cu un pret mare. Preamariti-l, asadar, pe Dumnezeu în trupul vostru.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 1,41.17b
(Aleluia) L-am chemat pe Mesia (ceea ce înseamna Cristos);
harul si adevarul au venit printr-însul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Au vazut unde locuia si au ramas la el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos dupa sfântul Ioan 1,35-42
În acel timp, 35 Ioan statea cu doi dintre ucenicii sai. 36 Îndreptându-si privirea spre Isus, care trecea, a zis: "Iata Mielul lui Dumnezeu". 37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea si l-au urmat pe Isus. 38 Isus, întorcându-se si vazându-i ca merg dupa el, le-a zis: "Pe cine cautati?" Iar ei au raspuns: "Rabbi, ceea ce înseamna Învatatorule, unde locuiesti?" 39 El le-a zis: "Veniti si vedeti". Au mers deci si au vazut unde locuia; si au ramas la el în ziua aceea. Era pe la ora patru dupa-amiaza. 40 Unul dintre cei doi, care auzisera cuvintele lui Ioan si venisera dupa Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele sau, Simon, caruia i-a zis: "L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamna Cristos". 42 Andrei l-a dus pe fratele sau la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: "Tu esti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chefa, adica Petru".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire