SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

Cuprinscapitolul anterior A treizeci și patra duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Daniel 7,13-14
Psalmul responsorial: Psalmul 92
A doua lectură: Apocalips 1,5-8
Lectura evanghelică: Ioan 18,33b-37

Introducere

Chiar dacă unora li se pare ciudat să vorbească astăzi despre regalitate, regi, regine și regate, ca și catolici suntem inundați de limbajul regal. Dumnezeu i-a dat lui Adam stăpânire, și astfel l-a făcut rege peste creație (cf. Geneză 1,26). Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam că din urmașii lui se vor naște regi (cf. Geneză 17,6). Dumnezeu a încheiat apoi un legământ cu David privind o dinastie regală. Cineva va domni pe tronul lui David pentru totdeauna (cf. 2Samuel 7). Citim despre regii lui Israel și Iuda în 1 și 2 Samuel și 1 și 2 Regi. În lectura din această duminică de la Daniel, auzim despre Fiul Omului, care va primi "stăpânirea, slava și împărăția", a cărui stăpânire "este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată" (versetul 14).

În Evanghelia lui Matei, se vorbește despre împărăție de 50 de ori. În lectura evanghelică din această duminică de la Ioan, Isus spune: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr" (Ioan 18,37). În fiecare an, ca și catolici latini, în ultima duminică a anului liturgic, celebrăm Solemnitatea lui Cristos Rege. Este interesant să reflectăm asupra legământului lui Dumnezeu cu David și asupra faptului că Dumnezeu a spus că cineva va domni pe tronul lui pentru totdeauna, adică pentru toată veșnicia. În legătură cu aceasta avem lectura din Daniel care vorbește despre Fiul Omului a cărui împărăție nu va fi nimicită niciodată.

Cum este posibil acest lucru? Doar dacă Dumnezeu însuși este acel rege, dar totodată El trebuie să fie între urmașii lui David. Pentru ca toate acestea să se întâmple, Dumnezeu trebuia să devină om și să fie din neamul lui David. Și, în mod miraculos, acest lucru s-a întâmplat atunci când Duhul Sfânt s-a coborât asupra Mariei. Dumnezeu și-a asumat natura umană - trup, sânge și suflet - și în mod misterios a unit-o cu divinitatea Sa. El va domni pe tronul davidic pentru toată veșnicia. Cristos este cu adevărat Regele regilor.

Totuși, pe timpul lui Isus, nu domnea nici un rege din neamul lui David. Regele Irod nu era din neamul lui David. Nici măcar nu era israelit. Era un edomit, descendent din fratele lui Iacob, Esau. De la captivitatea babiloniană, în urmă cu 500 de ani, nu a mai domnit nici un rege davidic. Promisiunea lui Dumnezeu părea să nu se împlinească. Însă îngerul Gabriel îi apare "la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David" (Luca 1,27). Gabriel îi spune: "Vei primi în sân și vei naște un fiu... și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit" (Luca 1,31a.32b-33). Dumnezeu și-a ținut promisiunea.

Este de asemenea important faptul că Dumnezeu i-a spus lui David că El va fi tatăl regelui davidic, și că regele va fi fiul Lui. Fiecare rege davidic era considerat a fi un "cristos", adică un uns. Ei erau de asemenea considerați a fi fii ai lui Dumnezeu. Cât de potrivit este faptul că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe tocmai Fiul Său să fie veșnicul rege davidic. Nu este o coincidență faptul că auzim următoarele cuvinte la ungerea regală a lui Isus în botezul Său: "Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria" (Luca 3,22b). Isus este împlinirea definitivă a tuturor promisiunilor Tatălui ceresc. După cum notează dr. Scott Hahn, cu privire la lectura evanghelică de la Ioan, "încoronarea lui Isus începe cu Patima Sa și culminează cu Înălțarea Sa la cer, moment din care domnia Sa se extinde peste tot pământul prin predicarea și slujirea sacramentală a Bisericii" (Evanghelia lui Ioan, p. 52).

* * *

CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Sf. Cecilia, fc. m.

LECTURA I
Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică.

Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14
13 Privind în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân și i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava și domnia. Toate popoarele, națiunile și oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nepieritoare, iar împărăția lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: cf. 1a)
R.: Domnul stăpânește îmbrăcat în maiestate!
1ab Domnul stăpânește
îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.

1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este așezat scaunul tău de domnie:
tu ești din veșnicie! R.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfințenia este podoaba casei tale, Doamne,
în vecii vecilor. R.

LECTURA A II-A
Stăpânitorul peste regii pământului a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8
5 Har vouă și pace de la Isus Cristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morți, rege peste toți regii pământului El ne iubește; prin sângele său ne-a spălat de păcatele noastre 6 și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, lui să-i fie mărirea și puterea în vecii vecilor. Amin. 7 Iată vine pe nori și toți oamenii îl vor vedea, chiar și cei care l-au străpuns; văzându-l, vor plânge toate semințiile pământului. Da! Amin! 8 Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, spune Domnul Dumnezeu, eu sunt cel care sunt, cel care era și cel care vine, Cel Atotputernic.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mc 11,10
(Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului;
binecuvântată să fie împărăția părintelui nostru David,
împărăția timpurilor viitoare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Da, sunt rege!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37
În acel timp, 33b Pilat l-a întrebat pe Isus: "Tu ești regele iudeilor?" 34 Isus i-a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau alții ți-au spus-o despre mine?" 35 Pilat i-a răspuns: "Sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut?" 36 Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, oamenii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar împărăția mea nu este aici". 37 Pilat l-a întrebat din nou: "Așadar, tu ești rege?" Isus i-a răspuns: "Da, sunt rege! Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr; oricine iubește adevărul ascultă glasul meu".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire