SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A treizeci și doua duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: 1Regi 17,10-16
Psalmul responsorial: Psalmul 145
A doua lectură: Evrei 9,24-28
Lectura evanghelică: Marcu 12,38-44

Introducere

În lecturile din această duminică avem două relatări despre două văduve. Dumnezeu are o grijă specială pentru văduve, după cum ne spune Psalmul responsorial: "... pe văduvă va sprijini" (146,9). Un alt psalm se referă la Dumnezeu ca fiind "judecătorului văduvelor" (68,5). Tema comună a lecturii din Vechiul Testament, de la 1Regi, și a lecturii evanghelice de la Marcu, este aceea că văduvele despre care este vorba au foarte puține de oferit.

Văduva din 1Regi ezită la început să îi dea lui Ilie puțina făină și puținul untdelemn pe care ea și fiul ei le au. Ilie îi spune: "Nu te teme" (17,13). El o încurajează să aibă încredere în bunătatea și protecția lui Dumnezeu în mijlocul sărăciei, al durerii și al încercării. Femeia se temea că odată ce ea și cu fiul ei vor mânca puținul pe care îl aveau, vor muri. Cu toate acestea, Ilie îi declară în mod definitiv: "Făina din vas nu va scădea și untdelemnul din urcior nu se va împuțina..." (17,14). Văduva începe așadar să aibă încredere în Domnul și îi dă lui Ilie puținul pe care îl are, și ca rezultat, "s-a hrănit ea și el și casa ei o bucată de vreme. Căci făina din vas n-a scăzut și untdelemnul din urcior nu s-a împuținat..." (17,15-16).

Ajungem apoi la lectura din Evanghelia lui Marcu. La începutul pasajului, Isus îi condamnă pe cărturari pentru ipocrizia lor. Le place să stea la loc de cinste. Sunt mândri de felul în care respectă ei Tora, dar, așa cum spune Isus în altă parte, neglijează părți mai grele din lege, cum ar fi "dreptatea, îndurarea, credința" (Matei 23,23). De asemenea, ei "mănâncă avutul văduvelor" (Marcu 12,40a). După cum scrie George Martin în cartea sa, A aduce la viață Evanghelia lui Marcu, "Profeții i-au denunțat pe cei care luau de la persoane lipsite de ajutor precum văduvele" (p. 334). De exemplu, "mă voi apropia de voi ca să vă judec și voi fi martor... împotriva celor care asupresc pe simbriaș, pe văduvă și pe orfan" (Maleahi 3,5). Și Isus confirmă acest lucru: "Ei vor primi o condamnare mai aspră" (Marcu 12,40b).

Cu aceasta scena este pregătită pentru a intra în ea o văduvă. Isus observă mulți oameni punând bani în visteria Templului, mulți bogați punând în ea sume mari. Apoi vine o văduvă care pune înăuntru două monede, cele mai mici monede evreiești aflate în circulație în primul secol. Asemenea văduvei din relatarea din 1Regi, ea are foarte puțin de dat. Dr. Mary Healy, în cartea ei, Evanghelia lui Marcu, recunoaște: "Faptul că văduva a dat două monede sugerează faptul că nu a reținut nici măcar ceea ce ar fi putut să țină în mod justificabil pentru sine" (p. 253).

Isus îi cheamă apoi pe discipoli la sine și le dă o învățătură uimitoare: "Adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toți cei care pun în caseta pentru ofrande, pentru că toți au pus din surplusul lor, ea însă, a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viața ei" (Marcu 12,43-44). În ochii lumii, donația văduvei nu este nici măcar vrednică de a fi amintită. Este puțin probabil să fi contat cu ceva în cheltuielile de întreținere la Templu. Cu toate acestea, așa cum arată Healy, "Dumnezeu măsoară darurile făcute Lui după criterii total diferite de calculele umane. El privește la motivațiile interioare ale inimii" (p. 254).

Văduva din Evanghelia lui Marcu, asemenea văduvei din 1Regi, dă tot ceea ce are, întregul ei mijloc de trai. Martin spune: "Dăruind întreg mijlocul său de trai, văduva și-a dăruit viața, încredințându-se lui Dumnezeu" (p. 336). În fine, așa cum remarcă cu claritate Healy: "O astfel de generozitate temerară constituie o paralelă cu generozitatea lui Dumnezeu însuși, care nu a reținut nimic înaintea noastră, nici chiar pe Fiul Său Preaiubit. Ea este un exemplu al 'săracilor' care sunt binecuvântați de Dumnezeu deoarece comoara lor întreagă nu stă în bunurile pământești, ci în Dumnezeu" (p. 254).

* * *

DUMINICA a 32-a de peste an
Fer. Elisabeta a Sfintei Treimi

LECTURA I
Văduva a făcut o pâine mică și a adus-o profetului Ilie.

Citire din cartea întâi a Regilor 17,10-16
În zilele acelea, 10 profetul Ilie a plecat spre Sarepta și când a ajuns la poarta cetății a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri. El a strigat-o și i-a spus: "N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puțină apă ca să beau?" 11 Și ea a plecat ca să scoată, dar el a strigat după ea: "Adu-mi și o bucată de pâine". 12 Ea a răspuns: "Mă jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine; am doar un pumn de făină într-un vas și un pic de ulei într-un urcior. Strâng câteva vreascuri și mă întorc să pregătesc pentru mine și pentru fiul meu ceea ce a mai rămas; mai mâncăm o dată și apoi vom muri". 13 Atunci Ilie i-a spus: "Nu-ți fie frică. Mergi și fă ce ai spus, dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică și adu-mi-o, apoi vei face pâine pentru tine și pentru fiul tău. 14 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Făina din vas nu se va termina și uleiul din urcior nu va scădea, până în ziua în care Domnul va da ploaie pentru a uda pământul»". 15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie; și multă vreme profetul, ea însăși și fiul ei au avut ce mânca. 16 Făina din vas nu s-a terminat și uleiul din urcior n-a scăzut, așa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 1)
R.: Sufletul meu, preamărește-l pe Domnul!
sau
Aleluia.
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,
el face dreptate celor asupriți.
Domnul dă pâine celor flămânzi
și eliberează pe cei închiși. R.

8 Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovărați.
Domnul iubește pe cei neprihăniți,
9a Domnul are grijă de cel străin. R.

9bc Domnul sprijină pe văduvă și pe orfan,
dar nimicește calea celor răi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,
stăpânește în veci, din neam în neam. R.

LECTURA A II-A
Cristos s-a jertfit pentru iertarea păcatelor.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,24-28
Fraților, 24 Cristos n-a intrat într-un sanctuar construit de oameni, care nu poate să fie decât o prefigurare a celui adevărat, ci chiar în ceruri, pentru a fi mereu mijlocitorul nostru în fața lui Dumnezeu. 25 El nu a repetat de mai multe ori jertfa sa, ca marele preot, care în fiecare an intră în sanctuar și oferă sânge, dar nu pe al său propriu; 26 în acest caz, Isus ar fi trebuit să sufere de mai multe ori, de la întemeierea lumii. Dimpotrivă, acum - la împlinirea timpurilor - Cristos a venit ca să distrugă păcatul, jertfindu-se o dată pentru totdeauna. 27 Așa cum omul moare o singură dată - apoi se prezintă la judecată - 28 tot astfel și Cristos s-a oferit o singură dată pentru a ridica păcatele, iar a doua oară va veni, nu pentru a ispăși păcatele, ci pentru a duce la mântuire pe cei care îl așteaptă.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 5,3
(Aleluia) Fericiți cei săraci cu duhul,
căci a lor este împărăția cerurilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toți ceilalți.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,38-44
În acel timp, 38 Isus învăța mulțimea spunând: "Feriți-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcați în haine lungi, să fie salutați de lume prin piețe, 39 să stea pe primele locuri în sinagogi și în locurile de frunte la ospețe. 40 Toacă avutul văduvelor și fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. Pentru aceasta vor fi și mai aspru condamnați". 41 Isus se așezase în fața sălii tezaurului și privea mulțimea care arunca bani în casetă. Mulți dintre cei bogați veneau și puneau sume mari. 42 A venit și o văduvă săracă și a pus două monede mici. 43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici și le-a spus: "Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toți ceilalți. 44 Căci toți au pus din ceea ce aveau de prisos; pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: strictul necesar pentru viață.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire