SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Solemnitatea Tuturor Sfinților

Prima lectură: Apocalips 7,2-4.9-14
Psalmul responsorial: Psalmul 23
A doua lectură: 1Ioan 3,1-3
Lectura evanghelică: Matei 5,1-12a

Introducere

În această duminică celebrăm Solemnitatea Tuturor Sfinților. Biserica, proclamând cuvintele lui Isus despre Fericiri, ne învață cum putem deveni parte a Bisericii triumfătoare trăind acum o viață sfântă. Un lucru trebuie să ne fie foarte clar, așa cum arată Catehismul Bisericii Catolice: "Fericirile descriu chipul lui Isus Cristos și prezintă iubirea Sa" (nr. 1717). Așadar, Fericirile sunt un alt mod de a spune că trebuie să fim asemenea lui Cristos. Fericirile țin de imitarea lui Cristos, și imitându-l pe Cristos vom fi binecuvântați în această viață și în viața de apoi.

Isus a fost sărac în duh, ceea ce înseamnă că a fost umil. Pentru noi, aceasta înseamnă să recunoaștem, în adevăr, propria noastră condiție spirituală. Sf. Paul vorbește despre umilința lui Cristos. El spune: "Să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din laudă deșartă, ci, cu umilință, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor" (Filipeni 2,3.5-7).

Isus a deplâns starea spirituală a poporului Său: "Ierusalime, Ierusalime, care omori profeții și-i ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, așa cum găina își adună puii sub aripi, și n-ai voit!" (Matei 23,37).

Isus a fost într-adevăr blând, ceea ce nu înseamnă nici pe departe că era slab. Blândețea este tărie controlată de Dumnezeu. Isus ne spune: "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre" (Matei 11,28-29).

Isus a flămânzit și a însetat după dreptate. La Botezul Său, Isus îi spune lui Ioan Botezătorul să îl boteze "căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea" (Matei 3,15). A fi drept înseamnă a face voința Tatălui, pe care Isus a împlinit-o de la început până la sfârșit. În Grădina Ghetsimani Isus s-a rugat: "Dar nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu" (Matei 26,39).

Isus a fost perfect milostiv. El le-a spus discipolilor Săi să fie milostivi așa cum Tatăl ceresc a fost milostiv prin trimiterea Fiului Său milostiv. În întreaga Sa viață, Cristos a revărsat milostivire asupra tuturor celor pe care i-a întâlnit. Acest lucru a fost evident în întâlnirile sale cu leproșii, cu ologul, cu orbul etc. Cu toate acestea, milostivirea Sa s-a bazat pe adevăr. Milostivirea nu înseamnă ignorarea păcătoșeniei, ci chemarea păcătosului la sfințenie. El a fost milostiv și cu fariseii atunci când i-a criticat pentru fățărnicia lor.

Isus a fost curat cu inima. Cei curați cu inima îl vor vedea pe Dumnezeu, și Isus a făcut acest lucru. Ioan ne spune: "Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul, care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat" (Ioan 1,18). Isus este Cuvântul care era cu Dumnezeu, și era Dumnezeu, la început. Isus contrapune o inimă curată cu o inimă impură pentru a ne ajuta să înțelegem curăția inimii: "ceea ce iese din gură vine din inimă și aceea îl face pe om impur. Căci din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile" (Matei 15,18-19).

Isus a fost făcător de pace. Sf. Paul ne spune: "Căci El este pacea noastră... Venind, El a vestit pacea pentru voi care erați departe și pacea pentru cei care erau aproape" (Efeseni 2,14.17). Scrisoarea către Evrei ne îndeamnă: "căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul" (Evrei 12,14). Pentru ca să nu înțelegem greșit pacea, pr. Servais Pinkaers, O.P., remarcă: "cei care au o iubire interioară pentru pace pot cu siguranță să răspândească mai ușor pacea în jurul lor; chiar și să lupte pentru ea. Persoana pașnică nu este în mod necesar o creatură moale, timidă, care nu poate lua atitudine" (Căutarea fericirii - calea lui Dumnezeu, p. 146). Isus a fost un făcător de pace care cu siguranță nu a fost moale, timid sau nedispus să ia atitudine.

Isus a fost persecutat și batjocorit. Petru ne spune: "Cristos a suferit pentru voi lăsându-vă exemplu ca să mergeți pe urmele lui. Care, insultat fiind, nu a răspuns la insultă, suferind, nu amenința, ci s-a dat pe sine în mâna celui care judecă cu dreptate. El însuși, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate" (1Petru 2,21b. 23-24a). Fericirile "aruncă lumină asupra acțiunilor și atitudinilor caracteristice vieții creștine... ele vestesc binecuvântările și răsplata asigurată deja, chiar dacă nu se vede, pentru discipolii lui Cristos; ele au început în viețile Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților" (CBC, nr. 1717).

* * *

Duminica a 31-a de peste an
TOȚI SFINȚII

LECTURA I
Am văzut o mulțime imensă din toate națiunile și rasele, popoarele și limbile.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 7,2-4.9-14
Eu, Ioan, 2 am văzut un înger înălțându-se de la răsărit; avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu un glas puternic la cei patru îngeri cărora le-a fost dat să dăuneze pământului și mării: 3 "Nu dăunați pământului și nici mării, și nici arborilor, până când nu vom însemna cu pecetea frunțile slujitorilor Dumnezeului nostru". 4 Apoi am auzit spunându-se numărul celor însemnați: o sută patruzeci și patru de mii, din toate triburile fiilor lui Israel. 9 După aceea am văzut o mulțime imensă, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile și rasele, popoarele și limbile. Ei stăteau în fața tronului și în fața Mielului, îmbrăcați în veșminte albe și cu ramuri de palmier în mână 10 și strigau cu glas puternic: "Mântuirea ne este dată de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, și de către Miel". 11 Atunci toți îngerii, care stăteau în jurul tronului, în jurul bătrânilor și al celor patru ființe, au căzut cu fața la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: 12 "Amin! Laudă, slavă, înțelepciune și mulțumire, cinste, putere și tărie Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin!" 13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și m-a întrebat: "Cine sunt aceștia, care poartă haine albe, și de unde vin?" 14 I-am răspuns: "Domnul meu, tu știi!" El mi-a zis: "Aceștia vin din strâmtorarea cea mare; ei și-au spălat veșmintele, le-au curățat în sângele Mielului".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: Mt 5,8)
R
.: Fericiți cei curați cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
lumea și cei care locuiesc pământul.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
și l-a întărit peste râuri. R.

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?
Cine va sta în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate și inima curată,
cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului
și dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,
al celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A
Îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-3
Preaiubiților, 1 vedeți cât de mare este iubirea pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl. El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu. 2 Preaiubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. 3 Cine are speranță în el devine curat precum el este curat.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 11,28
(Aleluia) Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, spune Domnul,
și eu vă voi da odihnă. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a
În acel timp, 1 Isus, văzând mulțimile s-a urcat pe munte și, după ce s-a așezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i învețe: 3 "Fericiți cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. 4 Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. 5 Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. 6 Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiți cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiți făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. 11 Fericiți veți fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni și, mințind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucurați-vă și veseliți-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire