SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzeci și noua duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Isaia 53,10-11
Psalmul responsorial: Psalmul 32
A doua lectură: Evrei 4,14-16
Lectura evanghelică: Marcu 10,35-45

Introducere

* * *

DUMINICA a 29-a de peste an
Sf. Luca, ev.

LECTURA I
Dacă își va da viața ca ispășire, servitorul Domnului își va vedea urmașii.

Citire din cartea profetului Isaia 53,10-11
10 Domnul a voit să-l zdrobească pe servitorul său prin suferință. Dar dacă își va da viața ca ispășire pentru păcate, își va vedea urmașii, își va prelungi zilele și voința Domnului se va împlini prin el. 11 După ce sufletul său va fi trecut prin suferințe, el va vedea lumina și această lumină îl va copleși de bucurie. Prin suferințele sale, cel drept, servitorul meu, va îndreptăți mulțimile; va lua asupra sa fărădelegile lor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.18-19.20 și 22 (R.: 22)
R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum și speranța noastră este în tine.
4 Drept este cuvântul Domnului
și în toate lucrările sale se arată adevărul.
5 El iubește dreptatea și adevărul,
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptați
spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să-i scape de la moarte
și să-i hrănească în timp de foamete. R.

20 Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul,
pentru că este ajutorul și apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
precum și speranța noastră este în tine. R.

LECTURA A II-A
Să ne apropiem cu încredere de tronul harului.

Citire din Scrisoarea către Evrei 4,14-16
Fraților, 14 în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, avem un mare preot care a străbătut cerurile; să ținem, prin urmare, cu tărie credința pe care o mărturisim. 15 Noi nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre, căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat. 16 Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului, ca să dobândim îndurare și să primim har spre ajutor la vreme potrivită.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alții
și să-și dea viața pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului a venit ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,35-45
În acel timp, 35 Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus: "Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte". 36 El le-a zis: "Ce ați vrea să fac pentru voi?" 37 Ei i-au răspuns: "Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta și altul la stânga ta, atunci când vei veni în mărire". 38 Isus le-a zis: "Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu și să primiți botezul pe care îl voi primi eu?" 39 Ei i-au răspuns: "Putem!" Isus le-a zis: "Paharul pe care îl voi bea eu îl veți bea și voi și botezul pe care îl voi primi eu îl veți primi și voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să șadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite". 41 Ceilalți zece au auzit și au fost cuprinși de indignare din cauza lui Iacob și Ioan. 42 Isus i-a chemat și le-a spus: "Voi știți, conducătorii își subjugă popoarele; cei mari își fac simțită puterea. 43 Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți".

Cuvântul Domnului

forma scurtă:

ALELUIA Mc 10,45
(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alții
și să-și dea viața pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului a venit ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,42-45
În acel timp, 42 Isus a spus ucenicilor săi: "Voi știți, conducătorii își subjugă popoarele; cei mari își fac simțită puterea. 43 Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire