SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzeci și șaptea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Geneză 2,18-24
Psalmul responsorial: Psalmul 127
A doua lectură: Evrei 2,9-11
Lectura evanghelică: Marcu 10,2-16

Introducere

Învățătura Bisericii Catolice despre divorț și recăsătorire nu este alta decât a lui Cristos însuși. Tocmai acest lucru îl învățăm din lectura evanghelică din această duminică. Isus, răspunzând la întrebarea fariseilor despre divorț, face referire la "începutul creației", despre care auzim de asemenea în lectura vetero-testamentară din această duminică, din Cartea Genezei. "'Moise a permis să scrie un act de despărțire și s-o lase'. Isus le-a spus: 'Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Însă, de la începutul creației, i-a făcut bărbat și femeie; de aceea omul își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu soția lui și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă'" (Marcu 10,4-11).

După cum a spus Papa Ioan Paul al II-lea, în legătură cu acest pasaj, "această expresie semnificativă 'de la începutul creației' ... îi face în mod clar pe interlocutori să reflecteze asupra modului în care a fost alcătuit omul în misterul creației, tocmai ca 'bărbat și femeie'" (Audiența generală de miercuri, 5 septembrie 1979). Care este planul originar al lui Dumnezeu pentru căsătorie și familie? Pentru a afla trebuie să mergem la începuturi, la creație, la Cartea Genezei.

"Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți" (Facere 1,27-28a). Nici un alt element al lumii materiale nu este creat după chipul lui Dumnezeu. Adam și Eva au fost creați pentru a împărtăși chiar viața și iubirea lui Dumnezeu. Știm din Noul Testament că acest Dumnezeu este o Treime de persoane. Așadar, Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie, după chipul Treimii. Cele trei persoane ale Treimii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt o comuniune eternă de persoane divine. Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva ca o comuniune de persoane umane care împărtășesc comuniunea celor trei persoane divine. Așadar, Dumnezeu cheamă acest cuplu căsătorit la a imita viața Treimii.

Cum este însă viața intimă a Preasfintei Treimi? Acest lucru au venit să ni-l facă cunoscut a doua și a treia persoană a Treimii. Au venit să ne descopere viața intimă a lui Dumnezeu: cine este Dumnezeu, și ce face El în eternitate. Isus a venit să ne arate că viața trinitară este dătătoare de viață, și înseamnă iubire care se dăruiește pe sine. La 1Ioan 4,8 și 4,16 ni se spune că "Deus caritas est" - "Dumnezeu este iubire". Treimea nu este doar iubitoare; Treimea în sine este iubire. Însăși ființa și existența lui Dumnezeu este iubire. Cum știm însă ce este iubirea, pentru a înțelege cine este Dumnezeu, pe care cuplul căsătorit este chemat să îl imite? Ioan ne dă răspunsul: "Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unicul născut, ca să trăim prin el" (1Ioan 4,9). Ceea ce face Dumnezeu ne spune cine este Dumnezeu. Tatăl îl dă pe Fiul Său pentru a ne da nouă viață.

Din veșnicie, înainte de crearea lumii, Tatăl revarsă iubirea și viața Sa asupra Fiului. Fiul, imaginea perfectă a Tatălui, îl oglindește în eternitate pe Tatăl, revărsând iubirea și viața Sa înapoi asupra Tatălui. Această iubire reciprocă nu este altceva decât a treia persoană a Treimii. Fiul nu trebuie să fie niciodată preocupat de sine, deoarece Tatăl și Duhul Sfânt sunt preocupați de El. Tatăl nu trebuie să fie niciodată preocupat de sine, deoarece Fiul și Duhul Sfânt sunt preocupați de El. Duhul Sfânt nu trebuie să fie niciodată preocupat de sine, deoarece Tatăl și Fiul sunt preocupați de El. Definiția iubirii adevărate, înrădăcinate în cine este Dumnezeu, este altruismul.

Altruismul este cheia - jertfirea de sine, nu egoismul. A spune că două persoane trebuie să poată divorța și să se poată recăsători, să separe ceea ce Dumnezeu a unit, este ca și când ai spune că cele trei persoane ale Treimii trebuie să se poată despărți și să se unească cu un alt dumnezeu, ceea ce este în mod evident absurd. Cuplurile căsătorite nu sunt chemate să falsifice imaginea Treimii, ci să participe la ea, și să imite iubirea dătătoare de viață, care se dăruiește pe sine, a Treimii. (Anularea, în schimb, este recunoașterea faptului că o căsătorie sacramentală nu a existat niciodată.) Aceasta nu înseamnă că este ușoară căsătoria, ci că, prin harul Sacramentului Căsătoriei, este posibilă.

* * *

DUMINICA a 27-a de peste an
Sf. Francisc din Assisi

LECTURA I
Ei vor fi amândoi un singur trup.

Citire din cartea Genezei 2,18-24
Domnul Dumnezeu a zis: 18 "Nu este bine ca omul să fie singur. Îi vom da pe cineva asemenea lui ca să-l ajute". 19 Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea. Și numele pe care avea să-l dea omul fiecărei viețuitoare acela trebuia să rămână. 20 Omul a pus deci nume tuturor animalelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar între ele n-a găsit nici un ajutor care să-i fie pe potriva lui. 21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului și omul a adormit. 22 Domnul Dumnezeu a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la loc. Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie din coasta pe care o luase din om și a adus-o la om. 23 Atunci omul a zis: "Iată în sfârșit pe aceea, care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată. 24 De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5)
R.: Să ne binecuvânteze Domnul în toate zilele vieții noastre!
1 Fericiți cei care se tem de Domnul
și umblă pe căile sale.
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,
ești fericit și toate îți merg bine. R.

3 Soția ta este ca o viță roditoare
înăuntrul casei tale,
copiii tăi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, așa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. R.

6 Și vei vedea pe fiii fiilor tăi.
Pace Israelului! R.

LECTURA A II-A
Isus care sfințește și oamenii care sunt sfințiți au toți o singură origine.

Citire din Scrisoarea către Evrei 2,9-11
Fraților, 9 pe Isus, care a fost făcut cu puțin mai mic decât îngerii, îl vedem încununat cu cinste și măreție pentru suferințele morții pe care le-a îndurat; așa a voit Dumnezeu în bunătatea lui, ca Isus să sufere moartea pentru mântuirea tuturor. 10 Căci Dumnezeu, creatorul și stăpânul tuturor lucrurilor, voind să conducă pe cât mai mulți fii la mântuire, a găsit de cuviință ca prin suferință să-l facă desăvârșit pe Isus, autorul mântuirii oamenilor. 11 Căci Isus care sfințește și oamenii care sunt sfințiți au toți o singură origine; de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frații săi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 1In 4,12
(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi
și dragostea lui în noi este desăvârșită. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,2-16
În acel timp, 2 au venit la Isus niște farisei și l-au întrebat: "Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?" 3 Isus le-a zis: "Ce v-a prescris Moise?" 4 Ei i-au răspuns: "Moise a permis să se despartă de femeie, cu condiția să-i întocmească un act de despărțire". 5 Isus le-a replicat: "Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripție. 6 Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat și femeie. 7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa; 8 și amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, 9 deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă". 10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a răspuns: "Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 12 Tot așa și femeia, dacă se desparte de bărbatul ei și se căsătorește cu altul, se face vinovată de adulter". 13 Mulțimile aduceau copii la Isus, ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru. 14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat și le-a spus: "Lăsați copiii să vină la mine; nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea. 16 Și Isus îi lua pe copii în brațe și-i binecuvânta, punându-și mâinile peste ei".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire