SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzeci și cincea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Înțelepciunea 2,12.17-20
Psalmul responsorial: Psalmul 53
A doua lectură: Iacov 3,16-4,3
Lectura evanghelică: Marcu 9,30-37

Introducere

În lectura evanghelică din această duminică, de la Marcu, Isus prevestește pentru a doua oară patima, moartea și învierea Lui. Această a doua prevestire, la fel ca și prima, este urmată de o reacție nepotrivită a Apostolilor. Isus vorbește despre cum va fi El "dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide" (Marcu 9,31). Acest lucru a fost prevestit în cartea Înțelepciunii, din care este luată în această duminică lectura din Vechiul Testament. Acest pasaj, citit în lumina patimii morții și învierii lui Isus, este un indicator clar a ceea ce va suferi Mesia, și cei care îl urmează.

În pasajul din cartea Înțelepciunii vorbesc cei care cugetă nedrept, și spun: "Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stingherește și se împotrivește isprăvilor noastre..." (2,12). Cuvintele și acțiunile lui Isus îi stingheresc pe liderii acelor vremuri, în particular pe farisei. Ei sunt cu adevărat cei care îl vor duce la moarte. Cei răi continuă: "Să-l încercăm cu ocări și cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător... Să-l dăm unei morți de ocară căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el" (2,19-20). Acest lucru sună cu siguranță foarte asemănător cu încercarea prin care Isus trecuse deja în viața Lui, când a fost ispitit de Satana. În acest context, cei răi pot fi așadar asociați cu Satana.

Isus va fi, desigur, protejat. Trebuie să avem mereu în minte faptul că Isus nu a prevestit doar patima și moartea Sa, ci și învierea. Protecția pe care o va primi de la Tatăl va fi diferită de ceea ce s-ar aștepta cei răi. În realitate Isus va învinge moartea. După cum a spus mai târziu Sf. Pavel: "Moartea a fost înghițită de victorie. Unde este, moarte, victoria ta? Unde este, moarte, ghimpele tău?" (1Corinteni 15,54-55).

Cu toate acestea, încă o dată Apostolii nu înțeleg. Apoi încep să discute care dintre cei Doisprezece este mai mare, sau primul. Isus arată clar: "Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toți și slujitorul tuturor" (Marcu 9,35). Mary Healy, în cartea ei Evanghelia lui Marcu, spune: "A fi primul înseamnă a avea prioritate asupra celorlalți... a avea mai multă influență, prestigiu și putere decât oamenii obișnuiți. Dar El răstoarnă gândirea umană: singurul mod pentru a împlini aceste dorințe [de măreție], în mod paradoxal, este acela de a te pune pe ultimul loc ca prioritate... și trebuie exprimat prin acțiuni concrete, prin a deveni un slujitor al tuturor" (p. 185). Aceasta este calea pentru a-l urma pe Cristos, făcând ceea ce a spus și a făcut.

* * *

DUMINICA a 25-a de peste an
Ss. Martiri din Coreea

LECTURA I
Să-l condamnăm pe cel drept la o moarte de ocară.

Citire din cartea Înțelepciunii 2,12.17-20
Au spus cei nelegiuiți: 12 "Să-i întindem o cursă celui drept, fiindcă ne stingherește și se împotrivește faptelor noastre; ne învinuiește că încălcăm Legea lui Dumnezeu și ne învinovățește că stricăm datinile părintești. 17 Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate; să urmărim ce i se va întâmpla și vom ști care-i va fi sfârșitul. 18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra și-l va scoate din mâna dușmanilor săi. 19 Să-l supunem la ocări și chinuri, ca să-i cunoaștem blândețea și să-i punem răbdarea la încercare. 20 Să-l osândim la o moarte rușinoasă, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 53,3-4.5.6 și 8 (R.: 6b)
R.: Tu, Doamne, ești ocrotitorul vieții mele.
3 Mântuiește-mă, Dumnezeule, pentru cinstea numelui tău
și fă-mi dreptate prin puterea ta;
4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,
ia aminte la cuvintele mele. R.

5 Cei mândri s-au ridicat împotriva mea,
cei puternici vor să-mi ia viața:
ei nu se gândesc la Dumnezeu. R.

6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul este ocrotitorul vieții mele.
8 Cu bucurie îți voi aduce jertfă,
voi preamări numele tău, pentru că tu, Doamne, ești bun. R.

LECTURA A II-A
Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată acolo unde domnește pacea.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,16-4,3
Preaiubiților, 16 invidia și ambiția duc la dezordine și la răutăți de tot felul. 17 Dimpotrivă, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu este înainte de toate modestă, ea este apoi pașnică, prietenoasă, docilă, plină de milă și bogată în fapte bune, nu este părtinitoare și nici fățarnică. 18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată acolo unde domnește pacea. 4,1 De unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înșivă? 2 Sunteți plini de pofte și, pentru că nu le puteți satisface, ucideți. Sunteți invidioși și, pentru că nu vă atingeți țelurile, intrați în conflict și purtați război. 3 Nu obțineți nimic, pentru că vă rugați cu intenții rele: cereți bogății, pentru a vă satisface patimile.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Tes 2,14
(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat
să moștenim slava Domnului nostru Isus Cristos.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37
În acel timp, 30 Isus străbătea Galileea împreună cu ucenicii săi și nu voia să afle nimeni, 31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: "Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor și ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia". 32 Însă ucenicii n-au înțeles aceste cuvinte și le era frică să-l întrebe. 33 Ei au sosit la Cafarnaum și, ajunși acasă, Isus i-a întrebat: "Despre ce ați discutat pe drum?" 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alții, voind să știe care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a așezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece și le-a zis: "Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toți și slujitorul tuturor". 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi, strângându-l în brațe, le-a spus: 37 "Cine primește în numele meu un copil ca acesta, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, nu pe mine mă primește, ci pe cel care m-a trimis".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire