SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzeci și treia duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Is 35,4-7a
Psalmul responsorial: Psalmul 145
A doua lectură: Iacov 2,1-5
Lectura evanghelică: Marcu 7,31-37

Introducere

În lectura evanghelică din această duminică de la Marcu, Isus merge în Decapole, un district cu zece orașe ai căror locuitori făceau parte dintre neamuri. Aflăm astfel că milostivirea lui Dumnezeu s-a extins nu doar la evrei, ci și la neamuri. În Marcu 5 auzim de asemenea despre Decapole atunci când Isus se întâlnește cu un om posedat de o legiune. Isus alungă demonii din acest om și apoi îi spune: "Mergi acasă la ai tăi și povestește-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine și cum s-a îndurat de tine" (Marcu 5,19). Omul "a plecat și a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Și toți se minunau" (Marcu 5,20).

Acum Isus se află în Decapole și este imediat întâmpinat de oameni care aduc la el un surdo-mut. Acest fapt ne conduce automat la lectura din Vechiul Testament din această duminică, din Isaia 35. Vedem așadar o împlinire cel puțin parțială a profeției lui Isaia în acest episod din Decapole. Isaia le vorbește celor din triburile lui Iuda și Beniamin care vor fi duși în robia babiloniană. Totuși, această profeție vorbește despre timpul în care vor fi eliberați. În Isaia 35,2 ni se spune că ei vor vedea "slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru". Acest lucru este împlinit de Isus. În Isus, poporul din Decapole vede slava lui Dumnezeu și strălucirea Sa. Dar aceasta nu este totul.

Profeția continuă: "Iată Dumnezeul vostru! Va veni răzbunarea lui... Dumnezeu însuși va veni și vă va mântui" (Isaia 35,4). În Isaia Dumnezeu este cel care va veni și va mântui. Marcu ne spune încă o dată că Isus este Dumnezeu. Acest lucru este confirmat de ceea ce Isaia și Marcu continuă să spună. Când va veni Dumnezeu "vor auzi urechile surzilor... și limba celui mut se va dezlega" (Isaia 35,5b.6b). Când a venit Isus, urechile surdo-mutului "i s-au deschis; îndată i s-a dezlegat și limba și vorbea corect" (Marcu 7,35).

Mary Healy, în cartea ei Evanghelia lui Marcu, trage și ea concluzia că acest evanghelist ne arată din nou că Isus este Dumnezeu. Totuși, ea mai aduce în atenție un alt pasaj din Sfânta Scriptură: "Încă o dată Isus a îndeplinit un rol pe care Scriptura îl atribuie doar lui Dumnezeu: 'Cine a dat omului gură și cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere, sau orb? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu?'" (p. 148; Exod 4,11).

* * *

DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Zaharia, profet

LECTURA I
Se vor deschide urechile surzilor. Gura celui mut va striga de bucurie.

Citire din cartea profetului Isaia 35,4-7a
4 Spuneți celor slabi de inimă: "Întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru! Va veni răzbunarea lui și va răsplăti pe fiecare. Dumnezeu însuși va veni și vă va mântui. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor și vor auzi urechile surzilor. 6 Atunci cel șchiop va sări precum cerbul și limba celui mut se va dezlega; în pustiu vor țâșni izvoare de apă, iar în deșert vor curge pâraie. 7a Pământul uscat se va preface în lacuri, iar ținutul ars de soare va fi bogat în izvoare de apă".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a)
R.: Îl voi lăuda pe Domnul în toate zilele vieții mele.
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,
el face dreptate celor asupriți.
Domnul dă pâine celor flămânzi
și eliberează pe cei închiși. R.

8 Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovărați.
Domnul iubește pe cei neprihăniți,
9a Domnul are grijă de cel străin. R.

9bc Domnul sprijină pe văduvă și pe orfan,
dar nimicește calea celor răi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,
stăpânește în veci, din neam în neam. R.

LECTURA A II-A
Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca să fie moștenitorii împărăției sale?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-5
Frații mei, 1 voi care aveți credința în Isus Cristos, Domnul slavei, să nu faceți nici un fel de deosebire între persoane. 2 Să ne închipuim că în adunarea voastră sosesc în același timp un om îmbrăcat în haine luxoase, cu inele de aur în degete, și un om sărac cu haine ponosite. 3 Voi v-ați îndrepta către omul care poartă haine luxoase și i-ați spune: "Dumneata așază-te aici, în locul acesta bun", iar săracului i-ați zice: "Tu stai acolo în picioare!" sau: "Șezi jos la picioarele mele!" 4 A proceda în acest fel, nu înseamnă a face deosebire între unul și altul și a-i judeca pe alții după principii nedrepte? 5 Ascultați, frații mei preaiubiți: Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, nu i-a îmbogățit prin credință și nu i-a făcut moștenitori ai împărăției, pe care a promis-o celor care îl iubesc?

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,23
(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu
și-i vindeca pe cei bolnavi și suferinzi. (Aleluia
)

EVANGHELIA
Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muți să vorbească.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,31-37
În acel timp, 31 Isus a plecat din ținutul Tirului; trecând prin Sidon, s-a îndreptat spre Marea Galileii și a intrat în ținutul Decapole. 32 Acolo i s-a adus un surdo-mut și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. 33 Isus l-a dus deoparte, departe de mulțime și i-a pus degetele în urechi; apoi a luat salivă și i-a atins limba. 34 Ridicându-și ochii spre cer, a suspinat și a spus: "Efata!", adică "Deschide-te!" 35 Urechile i s-au deschis; îndată i s-a dezlegat și limba și vorbea corect. 36 Atunci Isus le-a poruncit să nu spună aceasta nimănui. Însă cu cât îi oprea, cu atât ei vorbeau și mai mult. 37 Uimiți peste măsură, spuneau: "Tot ce face el este minunat: pe surzi îi face să audă, iar pe cei muți să vorbească".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire