SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzeci și doua duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Deuteronom 4,1-2.6-8
Psalmul responsorial: Psalmul 14
A doua lectură: Iacob 1,17-18.21b-22.27
Lectura evanghelică: Marcu 7,1-8.14-15.21-23

Introducere

În această duminică, după ce am ascultat în ultimele cinci săptămâni lecturi din capitolul 6 de la Ioan, ne întoarcem la Evanghelia lui Marcu. Din lectura din Marcu pentru săptămâna a douăzeci și doua de peste an, cuplată cu lectura vetero-testamentară din Cartea Deuteronomului, învățăm că uneori chiar nu vrem să învățăm. Ceea ce auzim din Cartea Deuteronomului are loc după ce israeliții au rătăcit în pustiu timp de 40 de ani, ca pedeapsă că nu au avut încredere în Domnul. Ei se află acum pe câmpia Moabului, ascultându-l pe Moise care le dă o ultimă învățătură înainte ca el să moară, și ei să intre în Țara Promisă. Ei reînnoiesc legământul făcut prima dată la Muntele Sinai în urmă cu 40 de ani, cu legământul deuteronomic. Moise le spune clar: "Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu, nici să lăsați ceva din ele; păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astăzi" (Deuteronom 4,2). Au învățat ei oare de la Moise? Au adăugat sau au lăsat ceva din poruncile Domnului?

Fariseii din Evanghelia lui Marcu tocmai acest lucru l-au făcut, au adăugat la Legea lui Moise. După cum remarcă Mary Healy în cartea ei, "Evanghelia lui Marcu", "Legea lui Moise a prescris reguli pentru curăția în cult a preoților, incluzând spălarea mâinilor și a picioarelor lor înainte de oferirea jertfelor și curăția rituală înainte de a mânca partea lor din jertfă. Aceste reguli biblice se aplică doar la preoții care slujesc la altar, dar tradiția orală dezvoltată de farisei le-a extins la a guverna comportamentul tuturor evreilor la toate mesele" (pp. 135-136). Spălarea mâinilor nu avea de-a face cu igiena, ci cu curăția rituală.

În Marcu 7,13, un verset care nu se citește în lectura evanghelică de duminica aceasta, Isus arată clar ceea ce au făcut fariseii: "suprimați cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră pe care voi v-o transmiteți". Aici El se referă la faptul că ei nu țin porunca a patra care le cere să își cinstească tatăl și mama, și țin în schimb o tradiție pe care ei au inventat-o. Isus introduce ceea ce urmează să spună aici citând din Isaia 29,13: "Acest popor mă cinstește cu buzele, însă inima lor este departe de mine. În zadar mă cinstesc propunând învățături care sunt doar porunci ale oamenilor" (Marcu 7,6-7). Isus spune apoi: "Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi țineți obiceiul oamenilor" (Marcu 7,8). Isus și discipolii Săi, însă, au lăsat la o parte obiceiurile oamenilor pentru a ține porunca lui Dumnezeu.

Problema lui Isus nu o constituie tradiția în sine, ci tradițiile umane care suprimă cuvântul lui Dumnezeu, adică poruncile Sale. Fariseii s-au folosit de tradițiile lor pentru a ocoli respectarea celor Zece Porunci. Ei îl slujesc pe Domnul cu buzele. Vor să pară sfinți înaintea tuturor celor care îi văd, dar înlăuntrul lor l-au uitat pe Domnul. Sunt ipocriți, prefăcuți, pretinzându-se a fi ceva ce nu sunt. Isus răstoarnă înțelegerea lor cu privire la sfințenie și curăție. "Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur" (Marcu 7,15). Lucrurile exterioare nu pot murdări. Ceea ce este în inimă și ceea ce vine din inimă și de pe buze murdărește. Isus trece de la dimensiunea exterioară la cea interioară a sfințeniei și curăției.

Isus spune: "Ceea ce iese din om, aceea îl face pe om impur. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea" (Marcu 7,21-22). Deși fariseii pot părea sfinți și curați în exterior, pentru că își spală mâinile, în interior ei nu duc o viață sfântă și curată. După cum va spune Isus în Evanghelia lui Matei, ei sunt ca "mormintele văruite care apar pe dinafară frumoase, dar în interior sunt pline cu oase de morți și cu toată putreziciunea" (23,27). O lecție pentru astăzi este aceea că toate practicile religioase care au o manifestare exterioară trebuie să vină din inimă. Exteriorul trebuie să fie o expresie reală a dimensiunii interioare a persoanei, și a devoțiunii ei față de Dumnezeu.

* * *

DUMINICA a 22-a de peste an
Sf. Felix, pr. m.

LECTURA I
Să nu adăugați nimic la ceea ce vă poruncesc. Păziți poruncile Domnului.

Citire din cartea Deuteronomului 4,1-2.6-7
Moise a spus poporului: 1 "Acum, Israele, ascultă poruncile și legile, pe care vi le fac cunoscute, ca să le împliniți. În felul acesta veți trăi și veți intra în stăpânirea țării, pe care vi-o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2 Să nu adăugați nimic la ceea ce vă poruncesc și să nu lăsați nimic afară, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le prescriu. 6 Să le păziți și să le puneți în practică. Ele vor fi înțelepciunea și priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor; când ele vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată un popor mare, înțelept și priceput!». 7 Într-adevăr, care este acel popor mare, ai cărui dumnezei să fie atât de aproape, cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Sau care este acel popor mare, care să aibă porunci și legi atât de drepte, cum este această Lege, pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voștri?"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: 1a)
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.
2 Cel care duce o viață curată
săvârșește ceea ce este drept,
3ab el spune adevărul din inima sa
și nu clevetește cu limba lui. R.

3cd El nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab Pe cel rău îl socotește vrednic de dispreț,
dar îl cinstește pe cel care se teme de Domnul. R.

5 Nu-și împrumută banii pentru dobândă
și nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care se poartă astfel
nu se clatină niciodată! R.

LECTURA A II-A
Puneți cuvântul în practică.

Citire din cartea sfântului apostol Iacob 1,17-18.21b-22.27
Fraților preaiubiți, 17 darurile cele mai bune, cele mai desăvârșite, vin de sus, coboară de la Tatăl luminilor, care nu este ca aștrii, supus mișcărilor periodice sau eclipselor trecătoare. 18 El a voit să ne dea viața prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi cei dintâi chemați dintre toate făpturile. 21b Primiți cu umilință cuvântul lui Dumnezeu semănat în voi, care are puterea să vă mântuiască. 22 Puneți cuvântul în practică, nu vă mulțumiți numai să-l ascultați: căci altfel vă înșelați pe voi înșivă. 27 În fața lui Dumnezeu, Tatăl nostru, evlavia adevărată, căreia nu i se poate reproșa nimic, este aceasta: a-i ajuta pe orfani și pe văduve în necazurile lor și a se păzi curat în mijlocul lumii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Iac 1,18
(Aleluia) Tatăl ne-a dat viață prin cuvântul adevărului,
ca să facă din noi cei dintâi chemați dintre toate făpturile sale.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Voi desființați porunca lui Dumnezeu ca să respectați tradiția voastră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,1-8a.14-15.21-23
În acel timp, 1 câțiva farisei și cărturari, veniți de la Ierusalim, s-au strâns în jurul lui Isus. 2 Și au văzut pe unii dintre ucenicii lui că mâncau cu mâinile necurățate, adică nespălate, 3 căci fariseii, ca de altfel toți iudeii, își spală întotdeauna mâinile cu grijă înainte de a mânca, respectând tradiția bătrânilor. 4 Și atunci când se întorc de la piață, nu mănâncă înainte de a se fi spălat cu apă; țin o mulțime de alte practici moștenite prin tradiție ca de pildă: spălarea paharelor, a oalelor și a celorlalte vase. 5 Așadar fariseii și cărturarii l-au întrebat pe Isus: "Pentru ce ucenicii tăi nu respectă tradiția bătrânilor și mănâncă cu mâinile nespălate?" 6 Isus le-a răspuns: "A avut dreptate Isaia, când a spus despre voi, fățarnicilor, după cum este scris: «Acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. 7 Cinstea pe care mi-o dau ei este zadarnică, învățăturile lor nu sunt decât niște prescripții omenești. 8b Lăsând la o parte porunca lui Dumnezeu, voi țineți tradiția oamenilor»". 14 Isus a chemat mulțimea din nou la el și a zis: "Ascultați-mă toți și înțelegeți bine ce vă spun: 15 nimic din ceea ce este în afara omului și care pătrunde în el nu-l poate întina, dar numai ceea ce iese din el, iată ce-l întinează pe om. 21 Ceea ce iese din om îl întinează, căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele: desfrânarea, furturile, crimele, 22 adulterul, lăcomia, înșelăciunea, răutatea, dezmățul, invidia, calomnia, mândria și nechibzuința. 23 Toate aceste rele ies dinăuntru și-l întinează pe om".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire