SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A patra Duminică din Advent (Anul B)

Prima lectură: 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
Psalmul responsorial: Psalmul 88
A doua lectură: Romani 16,25-27
Lectura evanghelică: Luca 1,26-38

Lecturile din această săptămână sunt unele dintre cele mai frumoase din întreaga Scriptură, ca să nu spun și unele dintre cele mai importante, în special lectura evanghelică de la Luca despre Bunavestire și Întrupare. Să începem cu Vechiul Testament pentru a ne face drum spre cel Nou. Prima lectură este luată din 2Samuel 7. Trebuie însă să mergem mai în urmă în istoria mântuirii pentru a înțelege importanța extraordinară a pasajului din 2Samuel 7, iar apoi a pasajului din Luca 1.

 

Promisiunea regalității făcută lui Avraam

În Cartea Genezei capitolul 12, Dumnezeu îi promite lui Avram o dinastie regală. "Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare" (v. 2). Promisiunea unei descendențe regale este ridicată la nivelul unui legământ în Geneză 17, când numele lui Avram, "tată măreț", este schimbat în Avraam, "tată a mulțime de popoare". Domnul îi spune lui Avraam: "Am să te înmulțesc foarte, foarte tare, și am să ridic din tine popoare, și regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul Meu între Mine și între tine și urmașii tăi, din neam în neam, să fie legământ veșnic" (versetele 6-7). Cât despre Sarah, soția lui Avraam, "o voi binecuvânta și-ți voi da din ea un fiu; o voi binecuvânta și va fi mamă de popoare și regi peste popoare se vor ridica dintr-însa" (v. 16).

 

Oamenii cer un rege

Totuși, pentru aproximativ o mie de ani, poporul lui Dumnezeu nu a avut vreun rege pământesc. În 1Samuel 8, după o serie de doisprezece judecători peste cele doisprezece triburi ale lui Israel, oamenii vin la profetul / al treisprezecelea judecător Samuel și îi spun: "Tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu-ți urmează căile. De aceea pune peste noi un rege, ca să ne judece acela, ca și la celelalte popoare!" (v. 5). Samuel este supărat de această cerere, deoarece îi sună ca o respingere a persoanei sale. Dar Domnul îi vorbește lui Samuel și îi spune: "nu pe tine te-au lepădat, ci M-au lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc Eu peste ei" (v. 7). Este chiar mai grav decât credea Samuel.

Problema cu această cerere nu este că doresc un rege pământesc. Dumnezeu însuși i-a jurat lui Avraam că într-o zi va oferi așa ceva. Problema este că ei doresc un rege pământesc din motive greșite. Ei doresc să fie asemenea celorlalte neamuri, deși Dumnezeu le spusese să nu fie asemenea lor, chiar de dinainte să intre în Țara Promisă. Toate acestea ne spun de asemenea că Yahve (?) este rege, și că El a dorit să ne facă părtași la regalitatea Sa. Dorind un rege ca celelalte neamuri, evreii îl resping pe Dumnezeu, resping faptul că El este regele lor, și voința lui de a avea un rege divin.

 

Regele Saul

Ce face atunci Dumnezeu? Așa cum obișnuiește uneori Dumnezeu să facă, El le dă ceea ce doresc ca pedeapsă pentru că nu au cerut ceea ce au cu adevărat nevoie. Totuși, dându-le ceea ce doresc ei, în viitor Dumnezeu le va da ceea ce dorește El. Dumnezeu le dă un rege, pe Regele Saul. Saul va păcătui dureros împotriva Domnului. Va oferi jertfe ilegitime, va face jurăminte pripite, va consulta un vrăjitor pe care chiar el însuși l-a dat afară, va măcelări preoți și va încerca să îl ucidă pe David. Samuel îi spune lui Saul: "Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și El te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel" (1Samuel 15,23).

 

Un nou rege este uns

Dumnezeu îi spune apoi lui Samuel: "umple cornul tău cu mir și du-te, că te trimit la Iesei Betleemitul, căci dintre fiii lui Mi-am ales rege" (1Samuel 16,1). Samuel merge la casa lui Iesei și în privat îl unge pe David ca viitor rege. Aceasta în timp ce Saul continuă să domnească până la 1Samuel 31, când ni se spune de moartea sa. În 2Samuel 2, David este în mod public uns rege al Iudeii, unul dintre cele doisprezece triburi, peste care avea să domnească timp de șapte ani și jumătate. După acest timp, în 2Samuel 5, David este uns public rege peste toate cele doisprezece triburi ale lui Israel. El va face imediat din Ierusalim orașul capitală, aducând acolo Chivotul Legământului (2Samuel 5-6).

 

Legământul cu David

Ajungem astfel la 2Samuel 7, de unde este lectura veterotestamentară din această duminică. Aici Dumnezeu începe să împlinească ceea ce i-a promis lui Avraam încă din Geneză 17. Aici face un legământ cu David privind dinastia sa regală. David începe dorind să construiască o casă, un templu pentru Domnul. Dar Dumnezeu spune nu dorinței sale. Într-un limbaj similar celui folosit în Geneză 12, Dumnezeu îi spune lui David: "am făcut numele tău mare" (2Samuel 7,9).

Samuel îi spune lui David: "Iată Domnul îți vestește că-ți va întări casa, iar când se vor împlini zilele tale și vei răposa cu părinții tăi, atunci voi ridica după tine pe urmașul tău, care va răsări din coapsele tale și voi întări stăpânirea sa. Acela va zidi casa numelui Meu și Eu voi întări scaunul domniei lui în veci. Eu voi fi aceluia tată, iar el Îmi va fi fiu [...] Casa ta va fi neclintită, regatul tău va rămâne veșnic înaintea ta și tronul tău va sta în veci" (1Samuel 7,11-16). Avem aici legământul făcut cu David despre care se cântă în Psalmul responsorial din această duminică: "Făcut-am legământ cu aleșii Mei, juratu-M-am lui David, robul Meu: până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău" (Psalmul 89,3-4).

 

O împărăție împărțită

Cele zece triburi din nord, datorită păcatelor lor, vor fi însă distruse de asirieni în 722 îC. De asemenea, în 586 îC, cele două triburi din sud vor fi luate în captivitate de către babilonieni, datorită păcatelor lor. Așadar nu va mai fi un rege să domnească timp de aproximativ cinci sute de ani. A eșuat cumva Dumnezeu în legământul său? În nici un caz! Lectura evanghelică din această duminică este atât de importantă pentru că ne ajută să înțelegem această istorie.

 

Împlinirea legămintelor cu Avraam și David

Îngerul Gabriel apare "la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David" (Luca 1,27). Și Gabriel va vesti că "vei primi în sân și vei naște un fiu [...] Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit" (Luca 1,31-33).

Este interesant să reflectăm înapoi la legământul lui Dumnezeu cu David și la faptul că Dumnezeu a spus că cineva va domni pe tronul Său pentru totdeauna, adică pentru veșnicie. Cum ar putea fi posibil un astfel de lucru? Singura cale ar fi dacă Dumnezeu însuși este acel rege, dar și dacă regele este descendent al lui David. Pentru ca toate acestea să se împlinească, Dumnezeu trebuia să devină om și să fie urmaș al lui David. În mod miraculos, aceasta s-a întâmplat cu Maria atunci când Duhul Sfânt a venit peste ea. Dumnezeu a luat natură umană, trup, sânge și suflet, și a unit-o în mod misterios cu divinitatea Sa. El va domni pe tronul davidic pentru veșnicie. Cristos este cu adevărat Regele regilor.

Este de asemenea important faptul că Dumnezeu i-a spus lui David că El va fi tatăl regelui davidic, și că regele va fi Fiul Său. Fiecare rege davidic este considerat a fi un cristos, adică un uns. El era de asemenea considerat a fi fiul lui Dumnezeu. Cât de potrivit este faptul că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său pentru a fi regele davidic pentru veșnicie! Nu este o coincidență faptul că auzim următoarele cuvinte la ungerea regală a lui Isus la botezul Său: "Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria" (Luca 3,22). Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că Maria a spus: "Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău" (Luca 1,38).

* * *

DUMINICA a 4-a din Advent
Sf. Petru Canisiu, pr. înv.

LECTURA I
În veci va dăinui împărăția lui David în fața Domnului.

Citire din cartea a doua a profetului Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
1 Pe când regele David locuia liniștit în casa lui și Domnul îl eliberase de toți dușmanii care îl înconjurau, 2 a zis regele către profetul Natan: "Iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort". 3 Natan i-a zis regelui: "Tot ce ai în gând, mergi și du la îndeplinire, căci Domnul este cu tine". 4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 5 "Mergi și spune-i robului meu David: Așa vorbește Domnul: Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 8 Eu te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 9 Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea feței tale și am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, îl voi înrădăcina și va trăi în pace la locul său și mai mult nu va mai fi tulburat; cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. Te voi liniști și pe tine, apărându-te de vrăjmașii tăi. Iată, Domnul îți vestește că-ți va zidi el însuși o casă. 12 Iar când se vor sfârși zilele tale și vei fi așezat alături de părinții tăi, atunci voi ridica după tine un urmaș, care va ieși din trupul tău, și voi întări stăpânirea lui. 14 Eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu. 16 Casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 și 29 (R.: cf. 2a)
R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,
cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău.
3 Tu ai spus: "Iubirea mea e așezată pe veci".
O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R.

4 Am făcut legământ cu alesul meu;
iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:
5 îți voi întări seminția pe veci
și din neam în neam îți voi așeza scaunul de domnie. R.

27 El îmi va spune: "Tu ești Tatăl meu,
Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele".
29 Lui îi dau pe veci dragostea mea
și legământul meu va rămâne neștirbit pentru el. R.

LECTURA A II-A
Taina ascunsă din timpuri veșnice a fost descoperită acum.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 16,25-27
Fraților, 25 mărire să fie celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia pe care eu o propovăduiesc, vestindu-l pe Isus Cristos. Iată taina care a fost acum descoperită; ea a fost ascunsă de veacuri, dar acum a fost arătată. 26 Din porunca Dumnezeului celui veșnic, această taină, prin scrierile profeților, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, pentru ca să primească și ele credința. 27 Lui Dumnezeu, care singur este înțelept, lui să-i fie slavă prin Isus Cristos în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Lc 1,38
(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată, vei zămisli și vei naște un fiu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38
În acel timp, 26 îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: "Bucură-te, tu, care ești plină de har, Domnul este cu tine, tu ești binecuvântată între femei". 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și se întreba în sine: "Ce poate să însemneze salutul acesta?" 31 Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, 33 și va domni peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit". 34 A zis Maria către înger: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?" 35 Îngerul i-a răspuns: "Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta și Cel Sfânt, care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, și Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a șasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință". Atunci a zis Maria: "Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău". Și îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire