SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A douăzecia duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Proverbe 9,1-6
Psalmul responsorial: Psalmul 33
A doua lectură: Efeseni 5,15-20
Lectura evanghelică: Ioan 6,51-59

Introducere

În lectura evanghelică de duminica trecută, din extrem de importantul capitol al șaselea de la Ioan, Isus a spus: "Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii" (Ioan 6,51). Isus face o legătură clară între faptul că El este pâinea vieții, și că acea pâine este trupul Lui. Și da, El spune că noi trebuie să mâncăm această pâine/acest trup. Ascultătorii Lui înțeleg într-o anumită măsură ceea ce a spus. Înainte ei au murmurat, acum însă "au început să discute aprins între ei, spunând: 'Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?'" (Ioan 6,52). De aici continuă lectura evanghelică din această duminică.

Să remarcăm ceea ce nu spune Isus după aceasta. El nu continuă spunând: "Nu vreau să spun să mâncați cu adevărat trupul Meu. Am spus acest lucru doar simbolic". Ceea ce spune este în puternic contrast cu de ceea ce nu spune: "Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el" (Ioan 6,53-56).

Când Isus spune trup înțelege prin aceasta trup. Când spune să mâncăm înțelege prin aceasta că trebuie să mâncăm. În primul rând, putem să ne întrebăm, ce a dat Isus pentru viața lumii? El s-a oferit total pe sine pe cruce pentru noi și pentru mântuirea noastră. El se oferă pe sine, trup, sânge, suflet și divinitate. El nu oferă un simbol pe cruce; El oferă pe Calvar deplinătatea umanității Sale și deplinătatea divinității Sale. Când spune să mâncăm înțelege prin aceasta că trebuie să mâncăm. Accentul în întregul capitol 6 de la Ioan a fost pus pe a mânca. Cum?

Înainte de toate, este contextul general în care are loc acest capitol, și anume Paștile. Unul dintre aspectele cruciale ale liturgiei pascale date de Dumnezeu israelienilor pentru a-i proteja de suferința morții fiilor întâi născuți a fost nu doar acela de a jertfi un miel și a stropi ușile cu sângele mielului, ci chiar de a mânca mielul. Precizarea dată cu privire la câți miei să fie jertfiți a fost: "numărați-vă la un miel atâția cât pot să-l mănânce" (Exod 12,4). Ei trebuiau să stropească cu sângele mielului nu casele, ci "amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce" (Exod 12,7). Scopul sacrificării mielului era ca ei să îl mănânce: "să mănânce în noaptea aceea carnea lui" (Exod 12,8). Li se spune cum trebuie să mănânce mielul: "să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiegele în mâinile voastre; și să-l mâncați cu grabă" (Exod 12,11).

Mai apoi avem contextul oferirii manei în timpul rătăcirii de 40 de ani a israelienilor în pustiu. Dumnezeu le-a dat mană pentru ca ei să o mănânce. În Ioan 6 există și contextul hrănirii celor cinci mii de oameni, care pune din nou accentul pe a mânca. Așadar, în lecturile din această duminică nu putem scoate în mod magic din contextul mai larg ceea ce a spus Isus. Contextul mai larg ne aduce și provocarea lui Isus de a crede ceea ce ne spune. A mânca nu este o metaforă pentru a crede. Există o distincție clară între ele în Ioan 6. Isus dorește să credem întocmai ceea ce ne spune El despre a mânca trupul Său și a bea sângele Său. El ne pregătește pentru ceea ce va face la Cina cea de Taină - a treia și finala Sa celebrare a Paștilor Vechiului Legământ, dar începutul cinei pascale a Noului Legământ, în care suntem chemați să mâncăm Mielul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatele lumii.

* * *

DUMINICA a 20-a de peste an
Sf. Ștefan, rege

LECTURA I
Veniți, mâncați la ospățul meu și beți din vinul pe care l-am pregătit.

Citire din cartea Proverbelor 9,1-6
1 Înțelepciunea și-a construit casa și a sculptat cele șapte coloane. 2 Și-a tăiat vitele, a pregătit vinul și a pus masa. 3 Și-a trimis slugile ca să-i invite pe oameni din punctele cele mai înalte ale cetății: 4 "Dacă nu aveți înțelepciune, veniți la mine!" Celor neștiutori, ea le spune: 5 "Veniți, mâncați la ospățul meu și beți din vinul meu pe care l-am pregătit! 6 Lăsați-vă de nebunia voastră, ca să trăiți; pășiți pe calea înțelepciunii!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a)
R.: Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,
3 să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi și să se bucure! R.

10 Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogații au sărăcit și îndură foame,
dar cei ce-l caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

12 Veniți, fiilor, și ascultați-mă,
căci vă voi învăța frica de Domnul.
13 Unde este omul care dorește viața
și vrea să aibă parte de zile fericite? R.

14 Ferește-ți limba de răutate
și buzele de orice minciună;
15 fugi de rău și fă binele,
caută pacea, urmărește-o neîncetat. R.

LECTURA A II-A
Înțelegeți care este voința lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,15-20
Fraților, 15 luați bine seama cum vă purtați! Nu trăiți ca nebunii, ci ca oamenii înțelepți. 16 Folosiți bine timpul de față, căci trăim zile grele. 17 Nu fiți lipsiți de judecată, ci înțelegeți care este voința Domnului. 18 Nu vă îmbătați, căci vinul duce la desfrânare, dar lăsați-vă umpluți de Duhul Sfânt. 19 Faceți să răsune în mijlocul vostru psalmi, imnuri și cântece de laudă; cântați-i Domnului și preamăriți-l din toată inima. 20 Totdeauna și pentru toate mulțumiți-i lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 6,56
(Aleluia) Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu
rămâne în mine și eu în el, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trupul meu cu adevărat este mâncare și sângele meu cu adevărat băutură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-59
În acel timp, Isus a spus mulțimii: 51 "Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu". 52 Iudeii se certau zicând: "Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?" 53 Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr zic vouă: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu veți avea viață în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Trupul meu cu adevărat este mâncare și sângele meu cu adevărat băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. 57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinții voștri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci". 59 Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Cafarnaum.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire