SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A nouăsprezecea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: 1Regi 19,4-8
Psalmul responsorial: Psalmul 33
A doua lectură: Efeseni 4,30-5,2
Lectura evanghelică: Ioan 6,41-51

Introducere

În pasajul de la Ioan 6,1-15, Isus hrănește în mod miraculos cinci mii de oameni înmulțind doar cinci pâini și doi pești. În ziua imediat următoare oamenii pe care Isus i-a hrănit vin să îl caute. Isus, însă, înțelege adevăratele lor intenții. Ei vor doar să fie hrăniți din nou cu pâine. Ei lucrează pentru hrana pieritoare. Isus le spune atunci că trebuie să lucreze pentru hrana care nu piere, hrana care rămâne spre viața veșnică.

În acest context suntem duși înapoi la cei patruzeci de ani în care israeliții au rătăcit prin pustie după ce au fost eliberați din sclavia Egiptului. În tot acest timp, Dumnezeu le-a asigurat zilnic mană. Totuși, asemenea pâinii pe care Isus a oferit-o cu o zi înainte, mana din deșert a fost hrană pieritoare. Isus le cere să creadă că Dumnezeu dorește să le ofere pâinea din cer, care nu piere, pâinea care "dă viață lumii" (Ioan 6,33). Isus face apoi afirmația îndrăzneață: "Eu sunt pâinea vieții" (Ioan 6,35).

Lectura din această duminică din Evanghelia lui Ioan continuă cu răspunsul evreilor la această afirmație a lui Isus: "Iudeii murmurau împotriva lui pentru că spusese: 'Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer'" (Ioan 6,41). Sf. Augustin comentează: "Și pentru că ei l-au luat la rost amintind de mană, El a adăugat: 'Părinții voștri au mâncat mana în pustiu și au murit'. Sunt părinții voștri, pentru că sunteți ca ei; fii protestatari ai unor părinți protestatari. Isus le cere încă o dată să creadă: 'Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții' (Ioan 6,47-48).

Isus începe apoi să arate tot mai explicit cum trebuie să mănânce ei această pâine a vieții. Făcându-se deja referință la mană, există un accent pus pe a mânca. Tocmai acest lucru trebuiau ei să îl facă cu mana. De aceea le-a dat-o lor Dumnezeu. Și același lucru trebuie să îl facă cu noua mană, Isus, pâinea vieții. Isus spune: "Aceasta este pâinea care se coboară din cer: ca, dacă mănâncă cineva din ea, să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci..." (Ioan 6,50-51b).

Dacă lucrurile par să rămână neclare pentru ascultătorii Săi, nefiind chiar siguri despre ce fel de pâine vorbește, El clarifică spunând: "pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii" (Ioan 6,51). Aceasta este pâinea pe care trebuie să o mănânce, trupul Său. Sf. Augustin spune: "Domnul nostru se prezintă pe Sine ca fiind pâine, nu doar cu privire la divinitatea care hrănește toate lucrurile, ci și cu privire la natura umană, care a fost asumată de Cuvântul lui Dumnezeu".

În legătură cu Euharistia, Sf. Beda Venerabilul spunea: "Și vedeți, pâinea pe care o primim în taine [sacramente] nu este doar semnul trupului lui Cristos, ci însuși trupul lui Cristos; pentru că El nu a spus: 'pâinea pe care o voi da eu' este semnul trupului meu, ci 'este trupul meu'". Ideea de a mânca este tot mai explicită pe măsură ce înaintează narațiunea. În lectura evanghelică de duminica viitoare va deveni mai explicită. Dar trebuie să așteptăm până atunci.

* * *

DUMINICA a 19-a de peste an
Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei

LECTURA I
Întărit cu această hrană, a mers până la Horeb, muntele lui Dumnezeu.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-8
În zilele acelea, fugind de mânia reginei Izabela, 4 profetul Ilie a înaintat în pustiu cale de o zi; s-a așezat sub un ienupăr și își cerea moartea, zicând: "Îmi ajunge, Doamne, ia-mi viața, căci nu sunt mai bun decât părinții mei!" 5 S-a culcat sub ienupăr și a adormit. Dar iată că un înger l-a atins și i-a zis: "Scoală-te și mănâncă!" 6 Deschizând ochii, Ilie a văzut la căpătâiul lui o turtă coaptă în spuză și un urcior cu apă. A mâncat, a băut și apoi s-a culcat din nou. 7 Însă îngerul Domnului a venit din nou, l-a atins și i-a spus: "Scoală-te și mănâncă, fiindcă vei avea de făcut un drum lung". 8 Ilie s-a sculat, a mâncat și a băut; întărit cu această hrană, a mers patruzeci de zile și patruzeci de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a)
R.: Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,
lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,
3 să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei blânzi și să se bucure! R.

4 Slăviți pe Domnul împreună cu mine,
să înălțăm numele lui împreună!
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde
și mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviți la Domnul și veți fi luminați
și fețele voastre nu vor avea de ce să se rușineze.
7 Cel sărac a strigat și Domnul l-a ascultat
și l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
și-i scapă din primejdie.
9 Gustați și vedeți cât de bun este Domnul,
ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

LECTURA A II-A
Trăiți în dragoste, pentru că și Cristos ne-a iubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,30-5,2
Fraților, 30 nu-l întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării voastre. 31 Înlăturați din viața voastră orice asprime, indignare, ură, tonul răstit, insulta, precum și orice fel de răutate. 32 Fiți binevoitori unii față de alții, generoși, iertându-vă unii pe alții, după cum și Dumnezeu v-a iertat prin Cristos. 5,1 Străduiți-vă să deveniți asemenea lui Dumnezeu, ca niște copii preaiubiți; 2 trăiți în dragoste, pentru că și Cristos ne-a iubit și s-a dăruit pe sine însuși pentru noi ca ofrandă și jertfă plăcută lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 6,51-52
(Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,41-51
În acel timp, 41 iudeii murmurau împotriva lui Isus, deoarece spusese: "Eu sunt pâinea coborâtă din cer". 42 Și ziceau: "Nu este el Isus, fiul lui Iosif; nu cunoaștem noi pe tatăl și pe mama lui? Atunci cum poate spune: «Eu m-am coborât din cer?»". 43 Isus le-a zis: "Nu murmurați între voi. 44 Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va atrage Tatăl, care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. 45 Scris este în profeți: «Toți vor fi învățați de Dumnezeu». Așadar, oricine ascultă învățătura Tatălui vine la mine. 46 Desigur, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl afară numai de acela care vine de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. 47 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine are viața veșnică. 48 Eu sunt pâinea vieții. 49 Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și totuși au murit. 50 Pâinea care coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. 51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viața lumii, este trupul meu".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire