SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A optsprezecea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Exod 16,2-4.12-15
Psalmul responsorial: Psalmul 77
A doua lectură: Efeseni 4,17.20-24
Lectura evanghelică: Ioan 6,24-35

Introducere

Duminica trecută am făcut cunoștință cu prima parte a capitolului 6 din Ioan, când Isus a făcut un miracol pentru a hrăni cinci mii de oameni. Evanghelia din această duminică continuă tot cu Ioan 6. Oamenii care au luat parte la acest miracol doresc să vadă mai mult de la Isus, care a mers pe partea cealaltă a Mării Galileii, în Cafarnaum. Isus confruntă motivele reale ale intenției lor de a-l găsi. Le spune: "mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat" (Ioan 6,26). Ei nu sunt interesați de credință și de convertire, ci să mănânce mai multă pâine.

Isus le spune: "lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care v-o va da Fiul Omului " (Ioan 6,27). Aici Isus dă de înțeles despre hrana pe care le-o va da, Euharistia. Cu o zi înainte le-a dat pâinea care trece, dar prin înmulțirea miraculoasă a pâinii Isus indică spre înmulțirea miraculoasă a pâinii ce va da viața veșnică. Oamenii întreabă apoi ce ar trebui să facă pentru a face voia lui Dumnezeu. Isus răspunde: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care l-a trimis El" (Ioan 6,29). Aici Isus le încurajează credința. Îi pregătește pentru ceea ce avea să le spună, căci este nevoie de credință pentru a accepta mesajul.

Oamenii îi pun atunci lui Isus o întrebare extraordinar de stupidă: "Ce semn faci tu, ca să vedem și să credem în tine? Ce vei face?" (Ioan 6,30). Cu o zi înainte experimentaseră o minune extraordinară, iar acum pun această întrebare stupidă... A hrănit cinci mii de oameni, plus femei și copii, cu doar cinci pâini și doi pești. Făcuse un semn atât de extraordinar, dar ei nu l-au recunoscut ca atare.

Apoi oamenii aduc în discuție ceea ce este o prefigurare veterotestamentară a Euharistiei, și anume miraculoasa mană primită în timpul celor 40 de ani de peregrinare prin deșert după ieșirea din Egipt. Despre aceasta citim în lectura din Vechiul Testament din duminica aceasta. Isus le răspunde: "Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer" (Ioan 6,32). În esență Isus spune ceva de genul: "Credeți că acela a fost un semn? Vă minunați de pâinea din cer? Stați să vedeți ceea ce Tatăl Meu are pregătit pentru voi!" Pâinea pe care Tatăl o va da, va da viață nu doar israelitenilor, ci "dă viață lumii" (Ioan 6,33). Aceasta va fi hrana spre viața veșnică, hrana care nu piere, spre deosebire de mană.

Isus spune atunci în termeni fără echivoc: "Eu sunt pâinea vieții: cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată" (Ioan 6,35). Isus însuși este pâinea care vine din cer. El este hrana care asigură viața veșnică. Aici El îi încurajează pe oameni să creadă în ceea ce face și în ceea ce spune, în ceea ce va mai face și va mai spune mai departe în Ioan 6 și la Cina cea de Taină. În duminicile următoare lectura evanghelică va fi tot din capitolul 6 din Ioan, devenind tot mai clar că Isus se referă la semnul pe care îl va face dându-ne Euharistia. Isus va spune: "pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii" (Ioan 6,51).

* * *

DUMINICA a 18-a de peste an
Ss. Eusebiu de Vercelli, ep.; Petru Iulian Eymard, pr. (Porțiuncula)

LECTURA I
Voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.

Citire din cartea Exodului 16,2-4.12-15
În zilele acelea, 2 întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise și a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: "Mai bine am fi murit de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele cu carne și când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-ați scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toți care suntem adunați aici". 4 Domnul i-a zis lui Moise: "Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-și adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea. 12 Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: «După asfințitul soarelui veți avea carne din belșug și dimineața veți mânca pâine pe săturate. Veți recunoaște atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru»". 13 În aceeași seară a venit un stol de prepelițe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineața era un strat de rouă în jurul taberei. 14 Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafața pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel și-au zis unul către altul: "Manhu?", ceea ce înseamnă: "Ce-i aceasta?", căci nu știau ce era. Moise le-a zis: "Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncați!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 77,3 și 4bc.23-24.25 și 54 (R.: 24b)
R.: Tu ne dai, Doamne, pâine din ceruri.
3 Ceea ce am auzit,
ceea ce ne-au povestit părinții noștri,
4bc vom vesti generației viitoare,
faptele glorioase ale Domnului,
puterea și minunile pe care el le-a făcut. R.

23 El a poruncit norilor de sus
și a deschis porțile cerului:
24 pentru a-i hrăni, a plouat peste ei mană,
le-a dat pâine din ceruri. R.

25 Au mâncat cu toții pâinea celor tari;
Domnul le-a trimis hrană din belșug.
54 I-a condus în țara sa sfântă,
la muntele pe care l-a cucerit cu mâna lui. R.

LECTURA A II-A
Însușiți-vă purtarea omului nou, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,17.20-24
Fraților, 17 vă spun și vă îndemn în numele Domnului: nu vă mai purtați ca păgânii, care se lasă conduși de gândurile lor deșarte. 20 Aceasta nu corespunde cu ceea ce ați învățat de la Cristos; 21 voi ați auzit de el și ați fost instruiți conform adevărului care este Isus însuși; 22 trebuie să o rupeți cu purtarea de altădată, cu omul cel vechi din voi, care a fost corupt de poftele înșelătoare. 23 Înnoiți-vă duhul și felul vostru de a gândi. 24 Însușiți-vă purtarea omului nou, care a fost creat într-adevăr drept și sfânt după chipul lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine trăiește omul,
dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,24-35
În acel timp, 24 când mulțimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat și ei în bărcile cele mici și au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus. 25 Și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis: "Învățătorule, când ai venit aici?" 26 Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă zic: mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat. 27 Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care v-o va da Fiul Omului, el, pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl". 28 Atunci au zis: "Ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?" 29 Isus a răspuns: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care l-a trimis el". 30 Atunci l-au întrebat: "Ce semn faci tu, ca să vedem și să credem în tine? Ce vei face? 31 Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce»". 32 Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer și dă viață lumii". 34 Au spus către el: "Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta". Și Isus le-a zis: 35 "Eu sunt pâinea vieții: cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire