SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A cincisprezecea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Amos 7,12-15
Psalmul responsorial: Psalmul 84
A doua lectură: Efeseni 1,3-14
Lectura evanghelică: Marcu 6,7-13

Introducere

În lectura evanghelică din această duminică de la Marcu, Isus începe să îi trimită pe cei Doisprezece doi câte doi. Până în acest punct în Evanghelie, doar Isus vorbește cu autoritate divină, și apoi acționează cu autoritate divină alungând demoni, vindecând boli și înviind morți. Apostolii nu au făcut prea multe. Isus începe acum să își împărtășească autoritatea cu cei Doisprezece. El "le-a dat putere asupra duhurilor necurate" (Marcu 6,7b). Ei sunt acum chemați să facă ceva din ceea ce a făcut Isus. Din acest punct, Isus va împărtăși tot mai mult din autoritatea Sa cu cei Doisprezece. Ei vor deveni pe deplin Cristos pentru lume când El se va înălța la cer și Duhul Sfânt se va coborî asupra lor. Misiunea lor este, și va continua să fie, misiunea lui Cristos.

Faptul că cei Doisprezece vor fi Cristos pentru lume este arătat și mai clar spre sfârșitul pasajului: "Ei au plecat și au predicat ca [oamenii] să se convertească" (Marcu 6,12). Exact în acest fel și-a început Isus misiunea publică. După ce a fost botezat în Iordan și ispitit în deșert, Isus "a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: 'S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape! Convertiți-vă și credeți în evanghelie'" (Marcu 1,14-15). Cei Doisprezece fac ceea ce a făcut Isus, nu prin imitare, ci prin participare. Ei participă chiar la autoritatea pe care Tatăl i-a dat-o Fiului. Cei Doisprezece așadar "alungau mulți diavoli, ungeau cu untdelemn mulți bolnavi și-i vindecau" (Marcu 6,13).

 

Legătura cu Amos

Acum am putea să ne întrebăm, cum se leagă toate acestea cu lectura din Vechiul Testament din această duminică, luată din cartea profetului Amos? Amos a fost un profet care le-a vorbit celor zece triburi din Regatul de nord al Israelului, după împărțirea celor Doisprezece triburi în două regate separate în 930 îC. În pasajul pentru această duminică ni se spune că Amasia, un preot rău, loial regelui rău Ieroboam al II-lea, vine la Amos și îi spune să plece din oraș și să profețească în altă parte. Amos îi răspunde: "Eu nu sunt prooroc și nici fecior de prooroc, ci sunt păstor și adunător de sicomore; și de la turmă m-a luat Domnul și mi-a zis: 'Du-te și proorocește în poporul Meu Israel!'" (Amos 7,14-15).

Amos spune că el nu este un profet datorită propriilor lui fapte, sau datorită descendenței familiale, asemenea profeților păgâni. El este un simplu păstor. Dumnezeu l-a chemat să meargă și să profețească. Dumnezeu este cel care îl trimite pe Amos ca profet. Dumnezeu îl cheamă, și îi dă darul profeției, care înseamnă a vorbi cu autoritate divină. La fel se întâmplă cu toți profeții autentici ai lui Yahve. Vedem acest lucru clar cu profetul Isaia. El a auzit "glasul Domnului care zicea: 'Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru Noi?' Și am răspuns: 'Iată-mă, trimite-mă pe mine!' Și El a zis: 'Du-te și spune poporului acestuia...'" (Isaia 6,8-9a).

Auzim aceasta de la profetul Ieremia: "Domnul mi-a întins mâna, mi-a atins gura și mi-a zis: 'Iată am pus cuvintele Mele în gura ta! Iată te-am pus în ziua aceasta peste popoare și peste regate..." (Ieremia 1,9-10a). Desigur, există și exemplul evident al profetului Iona. Ce ne poate învăța acest fundal al Vechiului Testament în legătură cu lectura evanghelică din Marcu? Dumnezeu este cel care cheamă, Dumnezeu este cel care trimite și Dumnezeu dă autoritate profeților din Vechiul Testament. În Evanghelie, Isus este cel care cheamă, Isus este cel care trimite și Isus dă autoritate. Concluzia pe care trebuie să o tragem este aceea că Isus e Dumnezeu, și cei Doisprezece sunt într-adevăr profeți în Împărăția lui Dumnezeu.

În concluzie, să ascultăm cuvintele Catehismului Bisericii Catolice: "Isus este Trimisul Tatălui. Încă de la începutul slujirii sale 'i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit și a rânduit doisprezece ca să fie cu El și să-i trimită să vestească' (Marcu 3,13-14). De atunci, ei aveau să fie 'trimișii' lui (este sensul cuvântului grecesc apostoloi). În ei Isus își continuă misiunea: 'Precum m-a trimis pe mine Tatăl așa vă trimit și Eu pe voi' (Ioan 20,21). Slujirea lor este, deci, continuarea propriei lui misiuni: 'Cine vă primește pe voi pe mine mă primește', le spune El celor Doisprezece (Matei 10,40)" (CBC nr. 858).

* * *

DUMINICA a 15-a de peste an
Sf. Ioan Gualberto, abate

LECTURA I
Du-te și vorbește poporului meu ca profet.

Citire din cartea profetului Amos 7,12-15
În zilele acelea, 12 Amazia, preotul din Betel, i-a spus lui Amos: "Pleacă de aici cu vedeniile tale, fugi în țara lui Iuda, acolo să-ți câștigi existența făcând-o pe profetul! 13 Dar aici la Betel n-ai să mai fii profet! Căci este un sanctuar al regelui, un templu al regelui!" 14 Amos i-a răspuns lui Amazia: "Eu n-am fost profet, nici ucenic de profet, ci un păstor și cultivator de sicomori; 15 însă Domnul m-a luat de la turmă și mi-a zis: "Du-te și vorbește ca profet poporului meu Israel!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!
9ab Ascultă ce zice Domnul:
El vorbește despre pace poporului său și sfinților săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
și pe pământul nostru va locui mărirea lui. R.

11 Mila și adevărul se vor întâlni,
dreptatea și pacea se vor îmbrățișa;
12 adevărul va răsări din pământ
și dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul își va revărsa binecuvântarea
și pământul va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
și-i va călăuzi pașii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a ales în Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14
3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană în fața lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptați ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreția harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor; prin bogăția harului său 8 ne-a înzestrat cu toată înțelepciunea și înțelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinței sale după bunăvoința pe care a avut-o dinainte în Cristos, 10 pentru ca să o înfăptuiască la împlinirea timpurilor, strângând la un loc toate: cele din cer și cele de pe pământ, sub un singur cap, care este Cristos. 11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; și el, care înfăptuiește tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranța în Cristos, 12 să fim ca niște instrumente care cântă gloria sa. 13 În Cristos și voi ați ascultat cuvântul adevărului, vestea cea bună a mântuirii voastre; prin el, atunci când ați îmbrăcat credința, voi ați primit pecetea Duhului. 14 Iar Duhul, pe care Dumnezeu îl promisese, este garanția că vom primi moștenirea, adică răscumpărarea, prin care Dumnezeu ne va lua în stăpânire spre lauda măreției sale.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înțelege speranța pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Prima trimitere a ucenicilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13
În acel timp, 7 Isus i-a chemat pe cei doisprezece și, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi: el le-a dat putere asupra duhurilor rele 8 și le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un baston. Să nu aibă nici pâine, nici sac cu provizii, nici bani la cingătoare. 9 Să fie încălțați numai cu sandale și să nu îmbrace două tunici. 10 Și le-a mai spus: "Când intrați într-o casă, rămâneți acolo până la plecarea voastră din acea localitate. 11 Și dacă într-o localitate nu vă vor primi și nu vă vor asculta, plecați mai departe scuturând praful de pe picioarele voastre ca o mărturie împotriva lor. 12 Cei doisprezece au plecat, au predicat oamenilor că trebuie să se convertească, 13 au scos mulți diavoli, au uns pe mulți bolnavi cu untdelemn și i-au vindecat.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire