SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A patrusprezecea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Iezechiel 2,2-5
Psalmul responsorial: Psalmul 122
A doua lectură: 2Corinteni 12,7-1
Lectura evanghelică: Marcu 6,1-6

Introducere

Lectura evanghelică pentru această duminică este în puternic contrast cu ceea ce tocmai s-a întâmplat în lectura de săptămâna trecută. În Marcu 5,21-43, Isus a vindecat o femeie care avea hemoragie de doisprezece ani, și a înviat o fată de doisprezece ani. Oamenii "erau uimiți peste măsură" (5,42b). Isus merge acum înapoi în localitatea în care a copilărit, Nazaret, care are nu mai mult de câteva sute de locuitori. Ei putea fi considerați într-un sens real o familie. Reacția lor la miracolul Lui este însă destul de diferită față de a celor din afara Nazaretului. Ei nu sunt "uimiți peste măsură", ci se apropie de Isus cu îndoială și scepticism. Îl consideră a fi un nimeni. "Și erau scandalizați de el" (Marcu 6,3c). În timp ce oamenii din Marcu 5,21-43 sunt copleșiți de uimire în fața lucrărilor lui Isus, în Marcu 6,1-6, Isus "se mira de necredința lor".

Isus se plasează într-un lung șir de profeți care au fost respinși. "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui" (Marcu 6,4). După cum notează Mary Healy în comentariul ei, Evanghelia lui Marcu, "Referindu-se la El însuși ca la un profet, Isus se leagă pe sine de acel lung șir de profeți din Vechiul Testament care au suferit din cauza respingerii sau a violenței, datorită nepopularității mesajului lor" (p. 113, cf. 2Cronici 24,19; 36,16; Neemia 9,26.30; Ieremia 35,15; Daniel 9,6.10; Osea 9,7). Lectura din Vechiul Testament din această duminică este luată din profetul Ezechiel. Și el a fost respins.

 

Zilele lui Ezechiel

Ezechiel a fost un profet care a trăit în timpul sclaviei babiloniene de șaptezeci de ani a Regatului de sud al lui Iuda. Ezechiel a fost dus în captivitate de către babilonieni în timpul celui de-al doilea din cele trei valuri de deportări. În timpul celui de-al treilea val de deportări, babilonienii au distrus și Ierusalimul, și mai important, Templul.

Lectura din Ezechiel 2,2-5 din această duminică are loc înainte de al treilea val de deportări și de distrugerea templului. Ezechiel, în capitolul patru, avertizează poporul că templul va fi distrus. În zilele lui Ezechiel, fiii lui Israel erau "oameni neascultători... nerușinați și cu inima împietrită" (2,3.4). Ei erau idolatri până în adâncul inimii. L-au respins pe Ezechiel, așa cum au făcut-o cu toți profeții înaintea lui, și astfel Ierusalimul și templul au fost distruse în 587 îC.

 

Înapoi la Isus

Isus este un profet care seamănă mult cu Ezechiel. El profețește propriului său popor și este respins. Poporul recunoaște "înțelepciunea" Lui și "faptele minunate", dar, așa cum remarcă Mary Healy, "ei nu reușesc să tragă concluzia logică din raționamentul lor" (p. 112). Care ar fi această concluzie logică bazată pe Scriptură? Aceea că Isus este într-adevăr Dumnezeu.

Healy spune: "Înțelepciunea și faptele minunate sunt atribute ale lui Dumnezeu însuși (Ieremia 10,12; 51,15; Daniel 2,20), și Scriptura se referă adesea la faptele minunate realizate de 'mâna' lui Dumnezeu (Exod 32,11; Deuteronom 4,34; 7,19)" (p. 112). Consecințele respingerii de către oameni a lui Isus vor fi similare cu cele din zilele lui Ezechiel. În Marcu 13, Isus, ieșind din templu, profețește distrugerea lui: "Nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată" (v. 2).

 

Încă o lecție

Un alt punct care ar putea fi menționat în legătură cu lectura evanghelică din această duminică este acela că ne ajută să întrezărim extraordinara normalitate a vieții zilnice a lui Isus la Nazaret. Nimic spectaculos nu s-a petrecut în acei ani, nicio faptă măreață, niciun semn sau vreo minune. În timpul acelor ani, Isus a sfințit viața de familie și munca, prin participarea sa umilă la activitățile vieții de zi cu zi.

Catehismul Bisericii Catolice citează cuvintele Papei Paul al VI-lea din cadrul pelerinajului său la Nazaret. El a spus: "Nazaretul este școala unde începe să fie înțeleasă viața lui Isus: școala Evangheliei... Mai întâi, o lecție de tăcere. O, de s-ar renaște în noi prețuirea tăcerii, această admirabilă și indispensabilă atmosferă a spiritului... O lecție de viață de familie. Nazaretul să ne reamintească ce înseamnă familia, comuniunea ei de iubire, frumusețea ei austeră și simplă, caracterul ei sacru și inviolabil... O lecție de muncă. O, Nazaret, cămin al 'Fiului Lemnarului', mai ales aici am vrea să înțelegem și să celebrăm legea, aspră dar mântuitoare, a trudei omenești... și, în sfârșit, vrem să salutăm aici pe toți cei care muncesc în lumea întreagă și să le arătăm pe marele lor model, pe fratele lor dumnezeiesc" (533).

* * *

+ DUMINICA a 14-a de peste an
Ss. Anton M. Zaccaria, pr.; Filomena

LECTURA I
Poporul acesta de răzvrătiți să știe cel puțin că este un profet în mijlocul lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 2,2-5
În zilele acelea, 2 Duhul lui Dumnezeu a venit la mine, m-a făcut să mă ridic în picioare și l-am auzit pe Domnul, care îmi vorbea astfel: 3 "Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel, la acest popor de răzvrătiți, care s-au răsculat împotriva mea. Ei și părinții lor s-au ridicat împotriva mea până în ziua de azi. 4 Cei la care te trimit sunt foarte încăpățânați și cu inima împietrită. Le vei spune: "Așa spune Domnul Dumnezeu!" 5 Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, pentru că sunt un neam de răzvrătiți, să știe cel puțin că este un profet în mijlocul lor".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd)
R.: Ochii noștri sunt îndreptați către tine, Doamne, așteptând îndurarea ta.
1 Către tine îmi ridic privirea,
către tine, care locuiești în ceruri,
2a așa cum privesc ochii slujitorilor
la mâinile stăpânului. R.

2bcd Așa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei,
așa privesc ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru,
până când ne va arăta îndurarea sa. R.

3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,
căci suntem sătui de ocară.
4 Prea sătul ni-i sufletul de batjocurile celor mândri,
de disprețul celor îngâmfați. R.

LECTURA A II-A
Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,7-10
Fraților, 7 ca nu cumva să mă mândresc din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut, am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei, pus să mă pălmuiască și astfel să mă împiedice să mă mândresc. 8 De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine; 9 însă el mi-a spus: "Harul meu îți este de ajuns; căci puterea mea se vădește din plin în slăbiciune". Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele: pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. 10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuțiile și stările de neliniște, căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 4,18a
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia. (Aleluia)

EVANGHELIA
Un profet nu-i disprețuit decât în locul natal.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6
În acel timp, 1 Isus a venit în patria sa și ucenicii săi l-au însoțit. 2 În sâmbăta următoare, a început să învețe în sinagogă. Mulțimea de oameni care îl asculta, cuprinsă de uimire, spunea: "De unde îi vin lui toate acestea? Ce-i cu înțelepciunea care i-a fost dată și cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este el tâmplarul, fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda și al lui Simon? Și verișoarele lui nu sunt aici printre noi?" Și erau profund scandalizați din cauza lui. 4 Isus le-a spus: "Un profet nu-i disprețuit decât în locul natal, în familia lui și în propria lui casă". 5 Și nu a putut face acolo nici o minune; a vindecat numai câțiva bolnavi, punându-și mâinile peste ei. 6 Era uimit de necredința lor. De acolo a cutreierat satele dimprejur, învățând.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire