SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A treisprezecea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Înțelepciunea 1,13-15;2,23-24
Psalmul responsorial: Psalmul 29
A doua lectură: 2Corinteni 8,7.9.13-15
Lectura evanghelică: Marcu 5,21-43

Introducere

În lectura evanghelică din această duminică, de la Marcu, îl întâlnim pe Isus vindecând miraculos o femeie care avea hemoragie de 12 ani, și înviind-o din morți pe fiica lui Iair. În comentariu său la Evanghelia lui Marcu, Mary Healy remarcă: "Marcu introduce o poveste în mijlocul celeilalte. Există câteva puncte de corespondență între cele două. Femeia suferea de tot atât timp cât trăise fetița, doisprezece ani. Femeia întinde mâinile după Isus, în timp ce Isus o ia pe fată de mână. Vindecarea femeii care a trăit cu apropierea lentă a morții anticipează vindecarea fetei care a experimentat cu adevărat moartea" (pp. 104-105). Femeia și fata ne oferă un exemplu de suferință și moarte. Acesta conduce la legătura dintre lectura evanghelică și cea vetero-testamentară din Cartea Înțelepciunii.

 

Cartea Înțelepciunii și Geneza

De unde vin suferința și moartea? Cartea Înțelepciunii ne spune mai întâi de unde nu vin: "Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii... Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune" (1,13; 2,23). Dar răspunde și la întrebarea cum au venit: "prin pizma diavolului moartea a intrat în lume" (2,24). Cartea Înțelepciunii ne conduce spre teme din Cartea Genezei. Citim în pasajul din această duminică: "El a zidit toate lucrurile spre viață... și l-a făcut după chipul ființei Sale" (1,14; 2,23).

Adam și Eva au fost creați să fie nemuritori, "după chipul ființei Sale". Prin abuzul de darul voinței libere suferința și moartea au intrat în peisaj, din cauza instigării, mândriei și invidiei îngerului căzut pomenit ca diavolul sau Satana. "În spatele opțiunii de neascultare a primilor noștri părinți, se află o voce înșelătoare, ostilă lui Dumnezeu, care, din invidie, îi aruncă în moarte" (Catehismul Bisericii Catolice 391). Totuși, Dumnezeu promite să nu abandoneze omenirea în puterea morții. În Geneză 3,15, Dumnezeu îi spune lui Satana: "Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul". Victoria finală asupra Satanei, a păcatului, a suferinței și a morții va fi înfăptuită de Răscumpărătorul promis.

 

Isus, Răscumpărătorul

În Evanghelia lui Marcu, răscumpărătorul promis, Isus Cristos, acționează învingând suferința și moartea. El dorește să ne facă să întrezărim refacerea omenirii pe care o va realiza prin moartea și învierea Sa, precum și prin învierea morților la sfârșitul timpului. Femeia suferind de hemoragie de doisprezece ani suferea mai mult decât durerile fizice. Ea suferea de asemenea din cauza excluderii din viața comunității și de cult a poporului lui Dumnezeu. În timpul acestor doisprezece ani, a fost considerată necurată din punct de vedere ritual.

Ea avea o asemenea credință încât era convinsă că, "de voi atinge chiar și numai hainele lui, mă voi vindeca" (Marcu 5,28). Acest verset poate fi tradus și: "mă voi mântui". Răspunsul pe care i-l dă Isus este plin de semnificație și frumusețe: "Fiică, credința ta te-a mântuit..." (Marcu 5,34). Cuvântul grec "sozo" este folosit în Marcu 5,23, 28 și 34. Acest cuvânt înseamnă atât "a mântui" cât și "a vindeca". După cum arată Mary Healy, "Credința femeii a făcut-o deschisă pentru a primi nu doar vindecarea fizică ci și mântuirea trupului și a sufletului pe care o prefigurează" (ibid., p. 107).

Desigur, această vindecare și mântuire definitivă de suferință și moarte va avea loc atunci când "El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi" (Apocalips 21,4). Învierea fiicei lui Iair este doar o prevestire a autorității supreme pe care Isus o va arăta asupra suferinței și morții în învierea Sa glorioasă.

Isus dorește să înfăptuiască un miracol de vindecare în noi toți. Aceasta poate să nu însemne întotdeauna vindecare fizică, dar înseamnă întotdeauna că putem experimenta o înviere spirituală din moartea păcatului. Asemenea psalmistului din psalmul responsorial din această duminică, putem întotdeauna să ne rugăm: "Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă" (30,2-3).

* * *

DUMINICA a 13-a de peste an
Sf. Irineu, ep. m.

LECTURA I
Moartea a intrat în lume prin invidia diavolului.

Citire din cartea Înțelepciunii 1,13-15; 2,23-24
13 Dumnezeu nu a creat moartea și nici nu se bucură de pieirea celor vii. 14 Toate le-a creat ca să existe și toate făpturile din lume sunt binefăcătoare, nu găsești în ele otrava care să le facă să moară; puterea morții nu domnește pe pământ, 15 căci dreptatea este nemuritoare. 2,23 Astfel Dumnezeu l-a creat pe om pentru o existență nepieritoare și l-a făcut ca o imagine a propriei sale ființe. 24 Totuși moartea a intrat în lume prin invidia diavolului și cei care sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 și 4.5-6.11 și 12a și 13b (R.: 2a)
R.: Te preamăresc, Doamne, pentru lucrările tale minunate.
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuința morților,
tu mi-ai dat viață ca să nu cobor în mormânt. R.

5 Cântați Domnului, voi cei iubiți de el,
măriți prin laudele voastre numele lui cel sfânt!
6 Căci mânia lui ține o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața.
Seara ne stăpânește plânsul, iar dimineața se revarsă bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, ajută-mă!
12a Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie,
13b Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A
Ceea ce vouă vă este de prisos să compenseze ceea ce le lipsește altora.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,7.9.13-15
Fraților, 7 așa cum vouă vi s-au dat cu generozitate toate darurile, credința, cuvântul și cunoașterea lui Dumnezeu, acest zel și această dragoste pe care le aveți de la noi, tot așa și fapta voastră de dragoste să fie făcută cu generozitate. 9 Voi cunoașteți generozitatea Domnului nostru Isus Cristos: el, cel bogat, a devenit sărac de dragul vostru, pentru ca voi să deveniți bogați, prin sărăcia lui. 13 Căci nu este vorba ca, ajutându-i pe alții, să duceți voi lipsă, ci este vorba de egalitate. 14 În această împrejurare, ceea ce vouă vă este de prisos să compenseze ceea ce le lipsește lor, pentru ca într-o zi, ceea ce lor le va fi de prisos, să compenseze ceea ce vă va lipsi vouă. Și așa se va realiza o egalitate, 15 după cum spune Scriptura, referindu-se la mană: Cel care a adunat mai mult n-are nimic de prisos și cel care a adunat mai puțin nu a dus lipsă.

Cuvântul Domnului

ALELUIA 2Tim 1,10b
(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieții o nouă strălucire. (Aleluia)

EVANGHELIA
Copilă, îți spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 5,21-43
În acel timp, 21 Isus a trecut cu barca pe malul celălalt al Mării Galileii. 22 Când a ajuns la țărm a venit un șef de sinagogă, pe nume Iair. Văzându-l pe Isus, a căzut la picioarele lui 23 și l-a rugat cu stăruință: "Fiica mea e pe moarte! Vino, pune-ți mâinile peste ea ca să se vindece și să trăiască". 24 Isus a plecat împreună cu el și l-a urmat o mulțime atât de numeroasă, încât mai să-l strivească. 25 În mulțime se afla o femeie, care, de doisprezece ani suferea de hemoragie; 26 ea suferise din cauza tratamentului prescris de mulți medici, își cheltuise toată averea, fără să simtă vreo îmbunătățire, dimpotrivă, starea ei se înrăutățise tot mai mult. 27 Această femeie deci, auzind ce se vorbea despre Isus, a venit pe la spate, prin mulțime, și s-a atins de haina lui, 28 căci își zicea: "Dacă mă voi atinge măcar de haina lui, voi fi vindecată". 29 Deodată, hemoragia s-a oprit și a simțit în trupul ei că a fost vindecată. 30 În aceeași clipă, Isus a simțit că a ieșit o putere dintr-însul. El s-a oprit în mulțime și a întrebat: "Cine s-a atins de hainele mele?" 31 Ucenicii i-au răspuns: "Vezi că te strivește mulțimea și tu întrebi: «Cine m-a atins?»". 32 Însă el se uita în jur pentru a o vedea pe aceea care făcuse acest lucru. 33 Atunci femeia, tremurând de frică, conștientă de ceea ce i se întâmplase, a venit, s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. 34 Dar Isus a spus: "Fiică, credința ta te-a vindecat. Mergi în pace și rămâi vindecată de boala ta!" 35 Pe când mai vorbea încă au venit niște oameni din casa șefului sinagogii și au spus: "Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe Învățător?" 36 Isus, care a auzit aceste cuvinte, a spus șefului sinagogii: "Nu te teme, credință să ai!" 37 El nu a lăsat pe nimeni să-l însoțească, în afară de Petru, de Iacob și de Ioan, fratele lui Iacob. 38 Ajunși la casa șefului sinagogii, Isus a văzut învălmășeală și lume care plângea și bocea. 39 El a intrat și le-a spus: "Pentru ce atâta zarvă și plânset? Copila nu a murit, ci doarme". 40 Dar ei l-au luat în râs. Atunci el a dat toată lumea afară, a luat cu dânsul pe tatăl și pe mama fetei și pe cei care îl însoțeau, a intrat în camera unde zăcea copila, 41 a prins-o de mână și i-a spus: "Talita kum!", ceea ce înseamnă: "Fetiță, scoală-te!" 42 Numaidecât fata s-a sculat și a început să meargă; ea avea doisprezece ani. Cei de față au rămas înmărmuriți. 43 Dar Isus le-a poruncit cu strășnicie să nu afle nimeni; apoi le-a spus să dea fetei de mâncare.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire