SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

A treia Duminică din Advent (Anul B)

Prima lectură: Isaia 61,1-2a.10-11
Psalmul responsorial: Luca 1:46-54
A doua lectură: 1 Tesaloniceni 5,16-24
Lectura evanghelică: Ioan 1:6-8.19-28

Evanghelia din a doua Duminică din Advent s-a concentrat pe Ioan Botezătorul. La fel și în cazul Evangheliei din această duminică, luată din Ioan. Auzim la început că Ioan Botezătorul a fost "un om trimis de Dumnezeu" (Ioan 1,6). Nu este unul oarecare, ce merge să spună niște lucruri oarecare. El este trimis de însuși Dumnezeu. El este cel care dă mărturie despre Cristos, lumina lumii (cf. Ioan 1,7;8,12). Cuvântul grec pentru mărturie este martus. El este chemat de Dumnezeu să fie un martir pentru Cristos.

 

Ești tu Cristos?

Datorită activității lui Ioan, evreii au trimis preoți și leviți să îl întrebe cine este el. Ioan începe spunându-le cine nu este el. În primul secol, așteptarea mesianică atinsese cote mari, mulți pretinzând că sunt Mesia (care înseamnă "cel uns"). Ioan vrea să lămurească faptul că nu este unul dintre cei care pretind că sunt Cristos (care de asemenea înseamnă "cel uns").

 

Ești tu Ilie?

Apoi îl întreabă pe Ioan dacă nu cumva este Ilie. Ei se așteptau și ca Ilie să se revină, "să întoarcă inima tatălui către fiu și să așeze semințiile lui Iacob" (Sirah 48,10c). Dumnezeu a spus de asemenea prin profetul Maleahi: "Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților către fii și inima fiilor către părinții lor, ca să nu vin și să lovesc țara cu blestem!" (Maleahi 3,23-24).

Interesant, Ioan spune că el nu este Ilie. Dar din alte pasaje din Noul Testament este cât se poate de clar că Ioan este Ilie. Isus însuși spune că "el este Ilie care trebuie să vină" (Matei 11,14). Cum se poate explica aceasta? Mai întâi Ioan știe foarte bine că "pe mulți dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea lui cu duhul și puterea lui Ilie pentru a întoarce inimile părinților către copii și pe cei rebeli la înțelepciunea drepților, pentru a pregăti Domnului un popor desăvârșit" (Luca 1,16-17). Acestea au fost cuvintele spuse de îngerul Gabriel tatălui lui Ioan, Zaharia.

În al doilea rând, Ioan este de asemenea conștient cine sunt cei care îl întreabă dacă este Ilie, adică cei trimiși de farisei, pe care el îi consideră a fi "pui de vipere" (Matei 3,7). Ioan poate să spună că el nu este Ilie: nu este literalmente, adică în trup. Cu toate acestea el acționează "în spiritul și cu puterea lui Ilie". Astfel Ioan este noul Ilie, și nu inițialul Ilie reîntors.

 

Ești tu profetul?

Ei îl întreabă pe Ioan și dacă este profetul. Să observăm că nu îl întreabă dacă este un profet, ci dacă este Profetul. El este un profet, dar nu este Profetul. De ce este acest detaliu atât de important? Deoarece ei îl așteptau pe Profetul, Profetul asemenea lui Moise, despre care Moise însuși a vorbit în Deuteronom. "Profet din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultați" (Deuteronom 18,16). Apoi Domnul spune: "Eu le voi ridica Profet din mijlocul fraților lor, cum ești tu, și voi pune cuvintele Mele în gura Lui și El le va grăi tot ce-i voi porunci Eu" (Ioan 18,18-19). Ioan este un profet, iar Isus este Profetul. Isus este noul Moise, mai mare decât Moise (cf. Fapte 3,22-23;7.37).

 

Cine ești atunci?

Apoi Ioan spune în sfârșit cine este citând din Isaia 40,3. El este "glasul celui care strigă în pustiu: 'Îndreptați calea Domnului'" (Ioan 1,23). Isaia 40 deschide secțiunea cu profetul vorbind despre viitoarea întoarcere din exil a Regatului de Sud al lui Iuda, prin intermediul unui nou exod. Dar acest nou exod avea să fie întârziat din cauza păcatelor conducătorilor și ale poporului. Cel care va conduce această nouă ieșire din captivitate va fi noul Moise. (Pentru mai multe informații despre Isaia 40,3, vă rog vedeți materialul de săptămâna trecută.)

 

De ce pustiu?

Dar de ce Ioan este cel care strigă "în pustiu"? Se pare că atât Isaia cât și scriitorul Evangheliei îl aveau pe profetul Osea în minte. Domnul spune prin Osea: "o voi atrage și o voi duce în pustiu și voi vorbi inimii ei [...] în vremea aceea ea Mă va numi: 'Bărbatul meu' și nu-Mi va mai zice: 'Baalul (stăpânul) meu [...] te voi logodi cu Mine pe vecie și te voi logodi Mie după dreptate și bunăcuviință întru bunătate și dragoste" (2,14.16.19). Noi știm că exact acest lucru îl face Isus. El merge în pustiu pentru a fi botezat de Ioan.

 

Isus, Cristosul (cel uns)

Știm de asemenea că după botez Isus va sta în deșert pentru a se lupta cu Satana prin intermediul celor trei ispitiri ale Sale, în timp ce postea și se ruga (cf. Luca 4,1-13). Primul lucru pe care Isus îl face după aceste patruzeci de zile este să meargă în sinagoga din Nazaret și să citeze din lecturile vetero-testamentare din această duminică (cf. Luca 4,16-21).

Ioan Botezătorul a spus că nu el este Cristos, cel uns. Dar el este cel care trebuie să proclame că trebuie pregătită calea pentru cel uns, care este profet asemenea lui Moise. Iar această cale trebuie pregătită prin pocăință. Isus, la sinagogă, anunță că El este cel uns citând din Isaia 60,1-2: "Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor închiși eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți; să vestesc un an de îndurare al Domnului" (Luca 4,18-19).

Când a fost Isus uns cu Duhul Domnului? La Botezul său. Mult așteptata eliberare din captivitate a sosit în sfârșit. Va fi libertate pentru cei oprimați. Isaia a profețit un nou exod din exil condus de către un uns; Moise a profețit despre noul Moise, iar Isus a spus: "Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre" (Luca 4,21).

 

Concluzie

Isus va conduce un nou exod nu prin apele Mării Roșii, ci prin apele botezului. Noul Moise ne va da un nou Paște în Euharistie, nu cu mulți miei ci cu un singur Miel: "Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii" (Ioan 1,29). Isus dorește să ne elibereze din exilul spiritual ce ne îndepărtează de Dumnezeu, atunci când păcătuim. El dorește să ne îmbrace cu haina mântuirii, cu veșmântul veseliei, așa cum un mire își pune cununa și așa cum pe o mireasă este împodobită cu podoabă (cf. Isaia 61,10).

* * *

DUMINICA a 3-a din Advent
Sf. Ioan al Crucii, pr. înv.

LECTURA I
Mă voi bucura din toată inima în Domnul.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11
1 Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor închiși eliberarea și celor prinși în război libertatea; 2 să dau de știre un an de milostivire al Domnului. 10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul și va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, m-a acoperit cu veșmântul veseliei ca pe un mire care poartă cunună împărătească și ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierele sale. 11 Precum din pământ răsar ierburile și în grădină încolțesc semințele, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea și slava înaintea tuturor neamurilor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-48.49-50.53-54 (R.: Is 61,10b)
R.: Sufletul meu se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu.

46 Sufletul meu preamărește pe Domnul
47 și duhul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuiește din neam în neam
peste cei care se tem de dânsul. R.

53 Pe cei flămânzi îi copleșește cu bunuri,
iar pe cei bogați îi lasă cu mâinile goale.
54 A sprijinit pe slujitorul său Israel
amintindu-și de îndurarea sa. R.

LECTURA A II-A
Întreaga voastră ființă, duhul, sufletul și trupul, să fie fără prihană la venirea Domnului Isus Cristos.

Citire din Scrisoare întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,16-24
Fraților, 16 bucurați-vă întotdeauna. 17 Rugați-vă neîncetat. 18 Aduceți mulțumiri pentru toate, căci acest lucru îl vrea Dumnezeu de la voi întru Isus Cristos. 19 Nu stingeți Duhul. 20 Profețiile să nu le disprețuiți. 21 Cercetați toate și păstrați ce este bun. 22 Feriți-vă de tot ceea ce este rău. 23 Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, astfel încât ființa voastră întreagă, sufletul și trupul vostru, să fie fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Cel care v-a chemat este credincios cuvântului său și el însuși va duce la îndeplinire lucrarea sa.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Is 61,1
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;
el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,6-8.19-28
6 În acel timp, a fost trimis de Dumnezeu un om cu numele Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci era trimis ca să dea mărturie despre lumină. 19 Iată care a fost mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoți și leviți ca să-l întrebe: "Cine ești tu?" 20 El a mărturisit și nu a tăgăduit; a mărturisit: "Nu sunt eu Cristos". 21 Ei l-au întrebat din nou: "Dar cine ești? Ești Ilie?" El a răspuns: "Nu sunt". "Ești tu profetul?" A răspuns: "Nu". 22 Atunci, i-au zis: "Dar cine ești? Căci trebuie să ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți?" 23 El a zis: "Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptați calea Domnului», precum a zis Isaia profetul". 24 Cei trimiși erau dintre farisei. 25 Ei i-au mai pus o întrebare: "De ce botezi, dacă tu nu ești Cristos, nici Ilie, nici Profetul?" 26 Ioan le-a răspuns, zicând: "Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l cunoașteți; 27 cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei". 28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire