SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Duminica Preasfintei Treimi (Anul B)

Prima lectură: Deuteronom 4,32-34.39-40
Psalmul responsorial: Psalmul 32
A doua lectură: Romani 8,14-17
Lectura evanghelică: Matei 28,16-20

Acum că perioada pascală s-a încheiat și ne îndreptăm din nou spre timpul ordinar, în această duminică întâlnim cel mai sublim mister al credinței noastre. În această duminică celebrăm solemnitatea Preasfintei Treimi, și nu există chiar nimic "ordinar" legat de Treime. În această săptămână probabil mulți preoți, pregătindu-și predica, au spus în cor "Oh, nu! Ce voi putea spune duminica aceasta?" Într-un fel au perfectă dreptate. Ce poți spune mai frumos decât să stai, să îngenunchezi sau să te prosternezi în tăcere în fața misterului Dumnezeului Unul în Trei Persoane. Dar evident aceasta nu este o opțiune pentru o predică.

Dacă deschidem Catehismul Bisericii Catolice vom vedea ce ne spune despre Treime: "Misterul Preasfintei Treimi este misterul central al credinței și al vieții creștine. Este misterul lui Dumnezeu în sine însuși. El este deci izvorul tuturor celorlalte mistere ale credinței, lumina care le luminează. Este învățătura fundamentală și esențială în 'ierarhia adevărurilor de credință'. 'Întreaga istorie a mântuirii nu este altceva decât istoria căii și mijloacelor prin care Dumnezeul cel adevărat și unic, Tată, Fiu și Duh Sfânt, se revelează, împacă și unește cu sine pe oamenii care se îndepărtează de păcat'" (nr. 234).

În acest pasaj găsim câteva fraze cheie: "mister central", "izvorul tuturor celorlalte mistere", "lumina care le luminează" și "învățătura fundamentală și esențială". Mulți vor fi tentați să se concentreze pe o doctrină sau pe alta, dar cu siguranță nu pe Trinitate. Dar dacă doctrina Preasfintei Treimi luminează toate celelalte doctrine și dacă ignorăm Trinitatea, atunci doctrinele pe care dorim să ne concentrăm rămân totuși în întuneric. Nu putem pretinde că le vedem cu claritate.

Frank Sheed, în "Teologie și echilibru mental", spunea astfel: "Dumnezeu ne-a spus că El este în Trei Persoane cu o singură natură divină, iar noi spunem 'într-adevăr' și trecem cu gândul la altele - la reculegerea de săptămâna trecută sau la spovada de săptămâna viitoare, la Post sau la Lourdes, la învățătura socială a Bisericii sau la misionarii străini. Toate acestea sunt lucruri vitale, dar comparate cu Dumnezeu însuși ele sunt aproape nimic: iar Treimea este Dumnezeu însuși."

Trinitatea este misterul cel mai profund al vieții lui Dumnezeu. Cel mai bun mod de a înțelege Trinitatea ne este oferit de Sfântul Ioan. El proclamă clar: "Dumnezeu este iubire" (1Ioan 4,8.16). Iar Catehismul întărește: "Ființa însăși a lui Dumnezeu este Iubire" (nr. 221). Iubirea nu este ceea ce face Dumnezeu. Iubirea este Dumnezeu. Catehismul continuă spunând: "Trimițându-l, la plinirea timpurilor, pe Fiul său unic și pe Duhul iubirii, Dumnezeu își revelează secretul cel mai intim: El însuși este în veci relație de iubire: Tată, Fiu și Duh Sfânt, și ne-a destinat să fim părtași la ea" (nr. 221). Dumnezeu a șoptit acest secret profund în urechile noastre și, am putea spune, în nările noastre El a suflat respirația iubirii divine. Dumnezeu a dorit ca noi să fim părtași la schimbul de iubire din sânul Preasfintei Treimi. Un lucru absolut uimitor!

Ajungem astfel la lectura evanghelică din această duminică. Isus le spune celor unsprezece Apostoli: "Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergeți, faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii" (Matei 28,18-20). Cum a suflat Isus în nările noastre respirația iubirii divine? Isus spune clar: "botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh". Mai devreme în Evanghelia lui Matei am citit despre botezul lui Isus, care este întocmai o revelație a Treimii. Dumnezeu Tatăl vorbește în timp ce Duhul Sfânt coboară asupra lui Isus: "Acesta este Fiul meu cel iubit" (Matei 3,17). Botezul este astfel lucrarea Treimii. Este o liturgie divină.

Isus a suferit, murit, a înviat din morți și s-a înălțat la cer pentru ca să poată să toarne în inimile noastre schimbul veșnic de iubire care este Treimea, pentru ca noi să putem fi fii și fiice ai Tatălui ceresc. Noi primim însă aceste daruri doar în virtutea darului dat de Isus Apostolilor Săi, adică "toată puterea în cer și pe pământ". Trebuie să îi mulțumim Preasfintei Treimi pentru ascultarea Apostolilor și a succesorilor lor, Episcopii, precum și a colaboratorilor lor, preoții. Dacă ei nu ar fi mers să boteze ("mergeți... botezându-i") noi ar trebui să vâslim fără ajutorul lui Dumnezeu.

Aș dori să închei cu cuvintele Catehismului: "Nu numai că Botezul curățește de toate păcatele, dar face din neofit 'o făptură nouă', un fiu adoptiv al lui Dumnezeu, 'părtaș la firea dumnezeiască', mădular al lui Cristos și moștenitor împreună cu El, templu al Duhului Sfânt" (nr. 1265).

* * *

PREASFÂNTA TREIME
Sf. Robert, ep.

LECTURA I
Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și nu este altul afară de el.

Citire din cartea Deuteronomului 4,32-34.39-40
Moise a vorbit poporului israelit, spunând: 32 "Cercetează timpurile străvechi, care au fost înainte de tine, din ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om pe pământ, de la un capăt la altul al lumii și vezi dacă s-a mai întâmplat un lucru atât de mare, ori s-a mai auzit așa ceva? 33 Oare este vreun popor care să fi auzit ca tine glasul Domnului vorbind din mijlocul focului și să fi rămas în viață? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să-și aleagă un popor, să vină și să-l ia din mijlocul altui popor prin încercări, minuni și fapte mai presus de fire, prin lupte, cu forța mâinii sale și cu vigoarea brațului său, prin arătări înspăimântătoare, așa cum ai văzut că a făcut pentru tine Domnul Dumnezeul tău în Egipt? 39 Să știi deci astăzi și să meditezi aceasta în inima ta: Domnul este Dumnezeu sus în cer, ca și jos pe pământ, și nu este altul afară de el. 40 De aceea păzește în toate zilele Legea și poruncile Domnului, pe care ți le dau eu astăzi, ca să-ți meargă bine ție și fiilor tăi și să ai viață lungă pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da pe veci".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.6 și 9.18-19.20 și 22 (R.: 12b)
R.: Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales de moștenire!
sau
R.: Fericit este poporul lui Dumnezeu!
4 Drept este cuvântul Domnului
și în toate lucrările sale se arată adevărul.
5 El iubește dreptatea și adevărul,
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

6 Prin cuvântul lui a luat ființă cerul
și la glasul său au apărut oștirile sale.
9 Căci el a spus și toate s-au făcut,
toate au luat ființă la porunca lui. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de dânsul,
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să-i scape de la moarte
și să-i hrănească în timp de foamete. R.

20 Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul,
pentru că el este ajutorul și apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
pentru că și speranța noastră este în tine. R.

LECTURA A II-A
Ați primit un duh care face din voi fii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,14-17
Fraților, 14 toți cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Căci n-ați primit un duh de robie ca iarăși să vă temeți, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!» 16 Duhul însuși dă mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. 17 Copii și deci moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Cristos, de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim și preamăriți împreună cu el.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Ap 1,8
(Aleluia) Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt! Slavă lui Dumnezeu, care este, care era și care vine! (Aleluia)

EVANGHELIA
Botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20
În acel timp, 16 cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deși unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei și le-a spus aceste cuvinte: "Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. 19 Așadar, mergeți și convertiți popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 20 învățați-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire