SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A șasea duminică după Paști (Anul B)

Prima lectură: Fapte 10,25-26.34-35.44-48
Psalmul responsorial: Psalmul 97
A doua lectură: 1Ioan 4,7-10
Lectura evanghelică: Ioan 15,9-17

Introducere

Lectura evanghelică din această duminică începe de unde s-a încheiat cea de duminica trecută. La Ioan 15,1-8 l-am auzit pe Isus vorbind despre cum El este vița adevărată iar noi suntem mlădițele. Textul continuă săptămâna aceasta cu versetele 9-17. Isus le spune Apostolilor: "v-am numit pe voi prieteni" (Ioan 15,15). Se pune natural întrebarea: ce se înțelege biblic prin prietenie?

 

Avraam, prietenul lui Dumnezeu

Primul loc unde am putea să privim este la figura lui Avraam. Regele Iosafat cere într-o rugăciune: "Dumnezeul nostru, oare nu Tu ai izgonit pe locuitorii acestei țări din fața poporului Tău Israel și ai dat-o pe veci urmașilor lui Avraam, prietenul tău?" (2Cronici 20,7). De asemenea, în Isaia Dumnezeu spune: "Dar tu, Israele, sluga Mea, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul Meu!" (41,8). Avraam era prietenul lui Dumnezeu deoarece credea în Domnul și făcea voia Domnului. El a părăsit pământul familiei sale atunci când Dumnezeu i-a cerut aceasta. A primit circumcizia, ca semn al legământului, atunci când Dumnezeu i-a cerut-o. A fost dispus să își ofere propriul său fiu ca jertfă pentru că aceasta era voia lui Dumnezeu.

 

Moise, prietenul lui Dumnezeu

Apoi îl avem pe Moise. "Domnul însă grăia cu Moise față către față, cum ar grăi cineva cu prietenul său" (Ieșirea 33,11). Și el a fost prietenul lui Dumnezeu pentru că a crezut în El și a făcut voia Lui. Moise a ascultat de Domnul când i-a cerut să meargă la faraon, în repetate rânduri. Moise i-a scos pe evrei din Egipt la porunca Domnului. I-a condus la Muntele Sinai deoarece Dumnezeu vroia așa; în ciuda faptului că exista un traseu mai scurt spre Țara Promisă. El a primit cele Zece Porunci și s-a jurat să respecte poruncile. A ascultat voia Domnului de a construi un tabernacol. A mers de pe Muntele Sinai când Dumnezeu i-a spus să plece. A condus o turmă de nemulțumiți și nerecunoscători timp de 40 de ani, prin sălbăticie, doar pentru că Dumnezeu i-a spus să facă acest lucru.

Papa Benedict al XVI-lea ne oferă câteva elemente suplimentare legate de prietenia lui Moise cu Dumnezeu. În cartea sa "Isus din Nazaret" el spune că cel mai important lucru vizavi de Moise nu îl reprezintă faptele lui miraculoase. "Cel mai important este că el a vorbit cu Dumnezeu ca și cu un prieten. Așa ceva a fost posibil doar în baza lucrărilor lui." Papa Benedict continuă spunând că lucrarea lui Moise, ca profet, a fost "să ne arate fața lui Dumnezeu, și făcând astfel el ne arată și calea pe care o avem de urmat". A fi deci prietenul lui Dumnezeu înseamnă a face cunoscută voia Sa. Mai trebuie spus că prietenia lui Dumnezeu cu Moise se bazează pe intimitatea lui cu Dumnezeu, în timp ce stă în prezența lui Dumnezeu pentru a vorbi cu El. "S-a suit deci Moise în munte și un nor a acoperit muntele. Slava Domnului s-a pogorât pe Muntele Sinai [...] Și s-a suit Moise pe munte și a intrat în mijlocul norului" (Ieșirea 24,15-16.18). Și de asemenea "după ce intra Moise în cort, se pogora un stâlp de nor și se oprea la intrarea cortului și Domnul grăia cu Moise" (33,9).

 

David și Ionatan

Un alt exemplu de prietenie din Vechiul Testament care merită analizat nu este o prietenie între Dumnezeu și un om, ci între doi oameni, și anume David și fiul Regelui Saul, Ionatan. Trebuie însă să vedem puțin contextul înainte de a cita un pasaj ce descrise prietenia dintre David și Ionatan. Suntem deci în perioada de domnie peste Israel a lui Saul. Ionatan ar fi trebuit să îi succeadă tatălui său, devenind următorul rege. Dar, datorită păcatelor lui Saul, profetul Samuel vine la acesta și îi spune: "Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și El te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel" (1Samuel 15,23). Aceasta însemna că nu mai există dinastie regală pentru familia lui Saul. Da, Saul va continua să fie rege până va muri, dar Ionatan nu avea să mai fie următorul rege.

După aceasta Domnul îi spune lui Samuel să meargă la casa lui Iesei pentru a-l unge în ascuns pe următorul rege al Israelului, adică pe David. După aceasta aflăm despre o întâlnire între viitorul rege, David, și cel care ar fi trebuit să fie viitorul rege, Ionatan. În loc ca Ionatan să dea pe dinafară de ură și invidie, ni se spune că "sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui și l-a iubit Ionatan, ca pe sufletul său. Și a încheiat Ionatan legământ cu David, pentru că îl iubea ca pe sufletul său. Și și-a dezbrăcat Ionatan haina sa cea de deasupra, pe care o avea pe el, și a dat-o lui David; de asemenea și celelalte haine ale sale, sabia sa, arcul său și brâul său" (1Samuel 18,1.3-4). Prietenia lor era atât de profundă încât erau uniți ca un singur suflet. Cuvântul qashar - care se poate traduce și prin împletit - ne spune că sufletele lor erau ca împletite. Ei erau atât de strâns legați în prietenie încât aproape că puteau fi considerați o singură entitate, inseparabilă.

Apoi auzim despre Ionatan că îl iubește pe David "ca pe sufletul său". Aceasta ne amintește de ceea ce Isus avea să ne spună nouă tuturor: "Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" (Marcu 12,31). Pentru a demonstra această prietenie fraternă și iubire, ei fac un legământ. În primul rând, prin încheierea unui legământ se creează o legătură familială. Legămintele, într-adevăr, formează familia. Astfel se creează între cei doi o sacră și irevocabilă legătură familială. În al doilea rând, pentru a-și demonstra prietenia și loialitatea față de următorul rege, Ionatan se dezbracă de tot veșmântul său regesc, deoarece el nu va fi rege, și i-l dă lui David. Acesta este un gest de profundă umilință din partea lui Ionatan.

Un alt eveniment care ne învață ceva despre prietenie este reacția lui David la moartea lui Ionatan și a lui Saul. "Atunci a apucat David hainele sale și le-a rupt; asemenea și oamenii cei ce erau cu el și-au rupt hainele lor, și au plâns și s-au tânguit și au postit până seara după Saul și după fiul său Ionatan, după poporul Domnului și după casa lui Israel..." (2Samuel 1,11-12). Apoi într-o cântare de plângere David spune: "Ucis a fost Ionatan pe înălțimile tale, Israele! Frate Ionatane, întristat sunt după tine, căci tu mi-ai fost foarte scump și iubirea ta a fost pentru mine minunată..." (2Samuel 1,25b-26). Remarcați limbajul familial de frate.

 

V-am numit pe voi prieteni

Toate acestea pot să arunce o anumită lumină asupra la ceea ce a vrut Isus să le spună celor Doisprezece prin cuvintele: "V-am numit pe voi prieteni" (Ioan 15,15). Desigur, la Isus această semnificație este mai profundă. Această prietenie este ca aceea dintre Dumnezeu și Avraam și Moise. Avraam și Moise au făcut voia Domnului, au urmat poruncile Sale. Isus, care este Dumnezeu, le spune Apostolilor, "Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc" (Ioan 15,14). Acest lucru poate suna ciudat la început, dar vine după ce Isus a spus: "Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi" (Ioan 15,12-13).

Remarcați vă rog că aceasta merge dincolo de faptul că Ionatan îl iubește pe David "ca pe sufletul său". Merge și dincolo de ceea ce a spus Isus mai demult: "Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" (Marcu 12,31). Porunca pe care ei trebuie să o respecte pentru a fi prietenii Lui este "să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu" (Ioan 15,12). Cum i-a iubit Isus? "Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi" (Ioan 15,13). Aceasta ridică ștacheta prieteniei la un cu totul alt nivel.

Asemenea prieteniei dintre David și Ionatan, tot acest discurs despre prietenie al lui Isus este în contextul unui legământ. Isus rostește aceste cuvinte în contextul Cinei celei de Taină, când urmează să spună: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea... Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi" (Luca 22,19b,20b). Există o legătură sacră de familie creată prin oferirea de sine a lui Cristos în Euharistie și pe Calvar. De asemenea, ca și în cazul lui Moise, prietenia lor cu Isus se bazează pe intimitatea lor cu Isus. Moise a stat în prezența Dumnezeului viu. Totuși, Apostolii nu doar stau în prezența Dumnezeului viu, ci Dumnezeul viu vine în ei, trup, sânge, suflet și divinitate, în Euharistie.

Am învățat câteva lecții despre prietenia cu Isus. 1) Adevărata prietenie cu Cristos presupune a-i face voia, asemenea lui Avraam și lui Moise. 2) Adevărata prietenie cu Cristos presupune de asemenea a face cunoscută și altora voia Domnului, asemenea lui Moise. 3) Adevărata prietenie cu Cristos presupune a fi un suflet cu El, ca David și Ionatan. Aceasta începe desigur la Botez, dar această intimitate personală cu Cristos înseamnă de asemenea a fi un suflet cu El prin împărtășirea cu trupul, sângele, sufletul și divinitatea. 4) Adevărata prietenie cu Cristos implică a-l iubi pe Cristos și pe ceilalți ca pe noi înșine, ca pe propriul nostru suflet. Dar dincolo de aceasta a-l iubi pe Cristos și pe ceilalți așa cum ne-a iubit El. 5. Adevărata prietenie cu Cristos implică a fi în noua și veșnica familie a legământului lui Dumnezeu. În Botez devenim fii și fiice ai Tatălui, și adevărași frați și surori ai lui Cristos.

Să încheiem cu cuvintele celei de-a doua lecturi din această duminică: "Iubiților, să ne iubim unii pe alții pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și-l cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unicul născut, ca să trăim prin el. În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre" (1Ioan 4,7-10).

* * *

DUMINICA a 6-a a Paștelui
Sf. Pascal Baylon, călug.

LECTURA I
Harul Duhului Sfânt s-a răspândit între neamuri.

Citire din Faptele Apostolilor 10,25-26.34-35.44-48
25 Când Petru a ajuns în Cezareea, a intrat la Corneliu, centurion din armata romană. Acesta i-a ieșit în întâmpinare și s-a prosternat la picioarele lui, ca să i se închine. 26 Petru l-a ridicat, spunându-i: "Stai în picioare, eu sunt un simplu om". 34 Apoi s-a adresat celor care erau de față: "Acum înțeleg cu adevărat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni, 35 ci îi este plăcut oricine se teme de el și săvârșește dreptatea, din orice popor ar fi el". 44 Pe când Petru vorbea încă, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei care ascultau cuvântul. 45 Credincioșii proveniți din iudaism, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste păgâni. 46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi diferite și preamărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a luat cuvântul: 47 "Li s-ar putea oare refuza apa botezului acestor oameni care l-au primit pe Duhul Sfânt, întocmai ca și noi?" 48 Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Isus Cristos. După acestea l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)
R.: Domnul cheamă la mântuire toate popoarele.
sau
Aleluia.
1 Cântați Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta și brațul lui cel sfânt
i-au adus biruință. R.

2 Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea,
și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;
3ab și-a adus aminte de bunătatea și fidelitatea lui,
față de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut biruința Dumnezeului nostru.
4 Strigați către Domnul, cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului,
izbucniți în strigăte de veselie și cântări de laudă. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu este iubire.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10
7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubește nu-l cunoaște pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viață prin el. 10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,23
(Aleluia) Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;
și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nimeni nu are o iubire mai mare ca acela care își dă sufletul pentru prietenii săi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 "Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot așa și eu vă iubesc pe voi. Rămâneți în dragostea mea. 10 Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit și eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. 14 Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu știe ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veți cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiți unii pe alții".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire