SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A cincea duminică după Paști (Anul B)

Prima lectură: Fapte 9,26-31
Psalmul responsorial: Psalmul 21
A doua lectură: 1Ioan 3,18-24
Lectura evanghelică: Ioan 15,1-8

Introducere

Isus le spune Apostolilor Săi la Cina cea de Taină: "Eu sunt vița cea adevărată... voi sunteți mlădițele" (Ioan 15,1.5). Această imagine a podgoriei, a viței de vie și a viticultorului este plină de semnificație dacă luăm în considerare fundalul Vechiului Testament.

 

Israel vița de vie, Dumnezeu viticultorul

Există multe locuri în Vechiul Testament care folosesc vița de vie ca imagine pentru a vorbi despre poporul lui Israel. Aceasta pe lângă faptul că Dumnezeu însuși este cel care îngrijește via, adică El este viticultorul. Psalmul 80 vorbește despre Israel ca despre o viță de vie. "Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul" (v. 8-9).

În Isaia 5 avem parabola viței de vie. "Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi. Ridicat-a în mijlocul ei un turn, săpat-a și un teasc. Și avea nădejde că va face struguri..." (vv. 1-2). Ieremia ne spune: "Eu te-am sădit ca pe o viță de soi, ca pe cea mai curată sămânță" (2,21a). Osea de asemenea ne informează: "Israel a fost o vie mănoasă, care dădea rod din belșug" (10,1a). Toate aceste pasaje implică faptul că Dumnezeu este viticultorul. Dumnezeu a mutat via din Egipt. El este cel care a sădit-o pentru a face struguri buni.

 

Via neroditoare

În lectura evanghelică pentru această duminică, Isus ne spune din nou ceva despre via care trebuie să aducă roade bune, altfel mlădițele "se adună, se aruncă în foc și ard" (Ioan 15,6). Acestea sunt cuvinte de condamnare și judecată. Și este exact ceea ce s-a întâmplat cu Israel și se va întâmpla cu Israel din nou. În același context al pasajelor din Vechiul Testament citate mai sus se află și tema judecății. În Psalmul 80 psalmistul întreabă: "Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea" (vv. 12-13).

În Isaia Dumnezeu ne spune ce va face cu via lui. "Strica-voi gardul ei și ea va fi pustiită, dărâma-voi zidul ei și va fi călcată în picioare. Și o voi pustii! Nu va mai fi tăiată, nici săpată și o vor năpădi spinii și bălăriile. De asemenea și norilor le voi da poruncă să nu-și mai verse ploaia peste ea. Dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea Sa dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduit-a să-I rodească dreptate, dar iată: răzvrătire" (5,5-7). De asemenea, se spune: "Și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă" (5,2c). Ieremia spune: "cum dar Mi te-ai prefăcut în ramură sălbatică de viță străină?" (2,21b). Iar Osea continuă profeția sa: "Inima lui era fățarnică; să-și ispășească păcatul! El singur va doborî altarele sale, va sfărâma pietrele de aducere aminte" (10,2).

Mai există apoi un pasaj din Ezechiel care este foarte asemănător cu lectura din Evanghelia lui Ioan. Dumnezeu îl întreabă pe Ezechiel: "Fiul omului, ce întâietate are lemnul de viță de vie față de oricare alt lemn, și coarda de viță de vie între arborii din pădure? Se ia oare din el vreo bucățică pentru vreun lucru? Se ia oare din el măcar pentru un cui, ca să atârni în el un lucru oarecare? Iată el se dă focului spre ardere; amândouă capetele lui le mistuie focul, și mijlocul arde și el. Va mai fi el bun de ceva? Nici când era întreg nu era bun la ceva, cu atât mai mult nu va fi acum, când l-a mistuit focul; acum când a ars se mai poate face ceva cu el? De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Precum lemnul de viță de vie dintre arborii pădurii l-am dat focului ca să-l ardă, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului... Dintr-un foc au scăpat, dar focul îi va mistui, și veți ști că Eu sunt Domnul, când îmi voi întoarce fața împotriva lor. Voi face din țară un pustiu, pentru că ei Mi-au fost necredincioși" (15,1-8).

Israel a fost chemat să fie vița de vie a lui Dumnezeu, pe care să fie altoite mlădițele neamurilor. Dar ei au devenit o vie neadevărată prin răutatea lor, uitând de Domnul. Ei sunt un popor al vărsării de sânge care s-a stricat, devenind o vie sălbatică, rodind aguridă. Viticultorul divin și-a îngrijit via cu grijă iubitoare, dar a venit timpul ca aceasta să fie distrusă, și să fie sădită o nouă viță de vie, o viță adevărată.

 

Vița cea adevărată

Isus este adevărata viță de vie. El își asumă ceea ce a fost misiunea lui Israel. Isus vine ca noul Israel, pentru a reuși acolo unde ei au dat greș, pentru a fi fidel acolo unde ei au fost infideli. Și El însă va rosti o judecată. Ezechiel a vorbit despre pământul care va deveni pustiu, și aceasta s-a întâmplat în 586 îC, când babilonienii au cucerit Ierusalimul. Ei au distrus orașul și Templul și au exilat poporul.

Isus vine și, vorbind despre reconstruirea celui de-al doilea Templu, spune: "Iată, casa voastră va fi lăsată pustie" (Matei 23,38). Referindu-se apoi la Templu, El spune din nou: "Adevăr vă spun, nu va rămâne piatră peste piatră care nu va fi dărâmată" (Matei 24,2). Cu o altă ocazie, folosind cuvinte asemenea celor ale lui Ezechiel, Luca ne spune că Isus, "s-a îndreptat cu hotărâre spre Ierusalim" (9,51). În anul 70 dC, romanii vor distruge Ierusalimul și al doilea Templu.

Isus este adevăratul Israel. Iată câteva paralele demne de luat în considerare: 1. Israel a fost alcătuit din doisprezece triburi. Isus a chemat la sine doisprezece Apostoli. 2. Israel a mers în Egipt și apoi s-a întors din Egipt. Isus a mers în Egipt și apoi s-a întors din Egipt. 3. Israel a primit de la Dumnezeu Paștele. Isus a inaugurat noul Paște la Cina cea de Taină. 4. Israel a mers la Muntele Sinai pentru a primi legea. Isus a urcat pe un munte pentru a da noua lege, în Predica de pe Munte.

5. Israel a stat în pustiu patruzeci de ani. Isus merge în pustiu pentru patruzeci de zile. 6. Israel l-a ispitit pe Dumnezeu în deșert. Satana îl ispitește pe Isus în deșert. 7. Israel este condus în Țara Promisă de către Iosua traversând râul Iordan. Isus trece prin apele Iordanului pentru a ne conduce în Țara Promisă. 8. Templul lui Israel va fi distrus. Templul lui Isus, adică trupul Lui, va fi distrus. 9. Israelul a fost vița cea adevărată care a devenit infidelă. Isus este vița cea adevărată care rămâne fidelă.

 

Mlădițele

Lucrul bun pentru noi este că Isus dorește să devenim parte a viței adevărate, parte a Lui însuși. Dar pentru a face aceasta trebuie să rămânem în El, și să aducem roade bune. Din lectura evanghelică înțelegem că dacă nu rămânem în Cristos vom fi adunați, aruncați în foc și vom arde (cf. Ioan 15,6). Dacă noi, ca mlădițe, rămânem în El, dar nu aducem rod, suntem înlăturați (cf. Ioan 15,2). În esență am încetat să mai fim în El. În fine, dacă rămânem în El și aducem rod, vom fi curățați ca să aducem mai mult rod (cf. Ioan 15,2).

A treia variantă este singura opțiune reală pentru noi toți. Trebuie să rămânem în Cristos și să aducem rod. După cum spune Isus: "fără mine nu puteți face nimic" (Ioan 15,5). El nu spune că unele lucruri le putem face, și altele nu. El nu spune că vom putea face foarte puțin. El spune că fără El nu putem face nimic, deoarece despărțiți de El suntem morți, și lucrurile moarte nu pot face nimic. Dar cum putem rămâne în Cristos? În primul rând, lăsând ca cuvintele Lui să rămână în noi (cf. Ioan 15,7). Aceasta înseamnă ca cuvintele Lui să devină parte a inimii ființei noastre. Trebuie să avem cuvintele Lui în inimile noastre, pe buzele noastre și în inimile noastre tot timpul. Trebuie să fie ca în cazul profetului Ieremia care a spus: "Aflat-am cuvintele Tale și le-am sorbit și cuvântul Tău a fost bucurie și veselie pentru inima mea..." (15,16).

În al doilea rând, trebuie să rămânem în iubirea Lui (cf. Ioan 15,9). Cum? "Dacă țineți poruncile mele, rămâneți în iubirea mea așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea lui" (Ioan 15,10). Al treilea mod pentru a rămâne în Cristos este exprimat în altă parte a Evangheliei lui Ioan, în care Isus spune în termeni foarte categorici: "Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el" (6,56).

* * *

DUMINICA a 5-a a Paștelui
Sf. Antonin din Florența, ep.

LECTURA I
Le-a povestit cum a văzut pe drum pe Domnul.

Citire din Faptele Apostolilor 9,26-31
În zilele acelea, 26 când Saul a venit la Ierusalim, încerca să intre în rândul ucenicilor, dar toți se temeau de el, deoarece nu puteau crede că și el era ucenic. 27 Atunci Barnaba l-a luat cu sine și l-a prezentat apostolilor; Paul le-a istorisit cum, în drumul său, a văzut pe Domnul care i-a vorbit și cum la Damasc a predicat cu hotărâre în numele lui Isus. 28 De atunci Paul pleca și se reîntorcea la Ierusalim, împreună cu apostolii și propovăduia în numele lui Isus. 29 Le vorbea iudeilor de limbă greacă și purta discuții aprinse cu ei; aceștia însă căutau să-l omoare. 30 Când frații au aflat aceasta, l-au însoțit pe Paul până la Cezareea și de acolo l-au îmbarcat pentru Tars. 31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Întărindu-se și umblând în frica de Dumnezeu, creștea prin ajutorul Duhului Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26b-27.28 și 30.31-32 (R.: 26a)
R.: În plină adunare, te laud pe tine, Doamne!
sau
Aleluia.
26b Îmi voi împlini făgăduințele
în fața celor ce se tem de tine.
27 Cei săraci vor mânca și se vor sătura;
și vor lăuda pe Domnul cei care îl caută:
"Inimile voastre în veci să trăiască!" R.

28 Toate marginile pământului își vor aduce aminte
și se vor întoarce la Domnul,
și se va închina în fața lui
întreaga familie a popoarelor.
30 Lui singur i se vor închina
toți cei care se odihnesc în morminte,
în fața lui se vor pleca
toți cei care coboară în țărână. R.

31 Și eu trăiesc pentru Domnul,
seminția mea îi va sluji.
Generației viitoare i se va vorbi de Domnul,
32 și poporului care va veni
i se va face cunoscută dreptatea lui:
"Domnul a făcut aceasta!" R.

LECTURA A II-A
Aceasta este porunca lui ca să credem și să-l iubim.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,18-24
18 Copilașii mei, să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. 19 Făcând aceasta, vom cunoaște că suntem din adevăr, și în fața lui Dumnezeu vom afla odihna inimilor noastre. 20 Chiar dacă inima noastră ne-ar învinui, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. 21 Dragii mei, dacă inima noastră nu ne învinuiește, avem încredere în Dumnezeu, 22 și orice i-am cere vom primi de la el, pentru că păzim poruncile lui și facem ceea ce-i place lui. 23 Aceasta este porunca lui: să credem în Isus Cristos, Fiul său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a poruncit el. 24 Cine păzește poruncile lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el; iar noi cunoaștem că rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat nouă.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,4.5b
(Aleluia) Rămâneți în mine și eu în voi, spune Domnul;
cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine rămâne în mine și eu în el aduce roade multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 "Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; și orice mlădiță care aduce rod, el o curăță, ca să dea rod și mai mult. 3 Voi sunteți deja curați, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. 5 Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteți face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădița tăiată, și se usucă. Mlădițele uscate sunt adunate, aruncate în foc și ard. 7 Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, puteți cere orice vreți și veți primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceți rod îmbelșugat și să vă dovediți ucenicii mei".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire