SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A doua duminică după Paști (Anul B)

Prima lectură: Fapte 4,32-35
Psalmul responsorial: Psalmul 117
A doua lectură: 1Ioan 5,1-6
Lectura evanghelică: Ioan 20,19-31

În lectura evanghelică din Ioan, pentru a doua duminică după Paști, cunoscută și ca Duminica Milostivirii, avem trei secțiuni distincte: 1) Isus conferă pacea, Duhul Sfânt și puterea de a ierta păcatele; 2) întâlnirea lui Toma cu Isus; 3) Ioan ne spune de ce a scris.

 

Isus conferă pacea

În chiar seara Învierii lui Isus, Apostolii, mai puțin Toma, s-au închis pentru că le era teamă de evrei (cf. Ioan 20,19). Încă credeau că ceea ce i se întâmplase lui Isus li se poate întâmpla și lor. Dar Isus vine în această cameră încuiată și spune "Pacea să fie cu voi" (Ioan 20,19). Cuvintele evreiești folosite de Isus sunt salutul evreiesc comun: shalom aleichem. Dar shalom semnifică mai mult decât ne spune nouă cuvântul pace. De regulă prin pace înțelegem lipsa războiului. Shalom este însă mai mult decât atât. Poți avea shalom chiar și în mijlocul unui conflict.

Pentru o înțelegere mai profundă trebuie să pătrundem ceea ce Dumnezeu spunea prin profetul Isaia: "Munții pot să se mute din loc și colinele să se clatine, dar milostivirea Mea nu se va depărta de la tine și legământul Meu de pace nu se va zdruncina, zice Domnul, Care are milă de tine" (Isaia 54,10). În primul rând avem aici o confirmare a ceea ce am spus deja. Poate exista pace în mijlocul conflictelor. Expresia cu munții care se mută și colinele care se clatină indică un conflict. Cu toate acestea, pacea nu se va zdruncina. Există apoi o legătură făcută între milostivire și pace, între racham și shalom. Cuvântul racham poate fi tradus ca milă sau compasiune, adică "a suferi cu ceilalți". În contextul Evangheliei citite, Isus are milă sau compasiune pentru cei care s-au încuiat de teamă, salutându-i și dându-le shalom.

În al treilea rând, în citatul din Isaia auzim despre "legământul de pace", care ne ajută să înțelegem mai bine ce este shalom. A avea un legământ cu cineva înseamnă a avea o legătură familială, de la Dumnezeu venită, cu cineva. Legământul face familia. În acest caz Isus a stabilit un nou și veșnic legământ cu Apostolii la Cina cea de Taină. Ei sunt într-un legământ de pace, astfel că le spune: "Pacea să fie cu voi". De asemenea shalom înseamnă a fi complet sau împlinit. Cum le dă Isus această pace sau plinătate? Suflând asupra lor Duhul Sfânt, dându-le astfel o pregustare a ceea ce vor primi la Rusalii. De aceea a avea pacea adevărată înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt, a treia Persoană a Sfintei Treimi.

 

Isus conferă Duhul Sfânt și puterea de a ierta păcatele

Isus repetă apoi: "Pacea să fie cu voi" (Ioan 20,21). Apoi spune: "După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit și eu pe voi!" (Ioan 20,21). Iar apoi "a suflat asupra lor și le-a zis: Primiți pe Duhul Sfânt; cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute" (Ioan 20,22-23). Isus a fost trimis de Tatăl să confere milă, compasiune, pace și împlinire. De aceea și Isus îi trimite pe Apostoli să confere milă, compasiune, pace și împlinire. Cum? Prin iertarea păcatelor prin puterea Duhului Sfânt. (Implicit în toate acestea este iertarea lui Isus pentru că l-au abandonat în suferința și moartea Sa.)

Tatăl l-a trimis pe Fiul pentru iertarea păcatelor. Îngerul i-a spus lui Iosif: "El va mântui poporul Său de păcatele sale" (Matei 1,21). Acum Fiul îi trimite pe Apostoli să ierte păcatele tocmai așa după cum Tatăl l-a trimis pe El. Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria la Întrupare, iar acum Duhul Sfânt este suflat asupra Apostolilor ca o pregustare a coborârii de la Rusalii. Isus conferă milă și pace asupra lor în timp ce ei sunt adunați de frică. Apostolii trebuie să confere milă și pace tuturor celor care vin la ei cu inimi umile și pline de pocăință, mărturisindu-și păcatele. Aceasta ne aduce în minte rugăciunea de iertare rostită după mărturisirea păcatelor: "Dumnezeu, Tatăl milei, prin moartea și învierea Fiului, a reconciliat lumea cu Sine însuși și a trimis Duhul Sfânt între noi pentru iertarea păcatelor; prin slujirea Bisericii fie ca Dumnezeu să îți dea iertarea și pacea, iar eu te dezleg de păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt." Sacramentul Spovezii este un sacrament al milei, compasiunii, păcii și împlinirii.

 

Isus și Toma

Când s-au întâmplat acestea Toma nu era cu ei, astfel că Apostolii i-au povestit înflăcărați: "L-am văzut pe Domnul!" (Ioan 20,25). El nu i-a crezut. Singurul mod în care ar fi crezut ar fi fost dacă ar fi văzut și dacă ar fi atins rănile provocate lui Cristos de răstignire. Papa Benedict ne spune: "Din aceste cuvinte reiese convingerea că Isus poate acum să fie recunoscut mai degrabă după rănile Sale decât după fața Sa. Toma susține că semnul care confirmă identitatea lui Isus se află acum mai presus de toate în rănile Lui, în care ni se revelează cât de mult ne-a iubit. Apostolul nu greșea în acest sens."

După o săptămână Isus apare din nou, iar acum Toma este prezent, și spune încă o dată: "Pacea să fie cu voi" (Ioan 20,26). Isus îi spune lui Toma: "Adu-ți degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, dar credincios" (Ioan 20,27). Răspunsul lui Toma este unul dintre cele mai clare referințe la faptul că Isus este Dumnezeu - el exclamă "Domnul meu și Dumnezeul meu!" (Ioan 20,28). Sf. Augustin spune despre aceasta: "Toma a văzut și a atins omul și l-a recunoscut pe Dumnezeu pe care el nici nu l-a văzut, nici nu l-a atins; dar prin ceea ce a văzut și a atins el a pus departe orice îndoială și a crezut".

Isus răspunde declarației de credință a lui Toma cu un mesaj pentru noi toți: "Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiți sunt cei care cred fără să fi văzut!" (Ioan 20,29). Acesta este cu siguranță semnificativ pentru majoritatea creștinilor care nu văd dar totuși cred. Noi nu avem nevoie să vedem miracole și viziuni pentru ca credința noastră să fie solidă. Este mai bine pentru noi dacă nu vedem aceste lucruri, pentru că vom primi o binecuvântare divină. Papa Benedict oferă trei motive pentru care episodul cu Toma este important. El spune: "În primul rând pentru că ne mângâie în insecuritatea noastră; în al doilea rând pentru că ne arată că fiecare îndoială poate să conducă spre ceva mai strălucitor decât orice nesiguranță; și în fine, deoarece cuvintele lui Isus adresate lui ne amintesc de adevărata semnificație a credinței mature și ne încurajează să perseverăm, în ciuda dificultăților, pe drumul nostru de adeziune la El."

* * *

DUMINICA a 2-a a Paștelui
Sf. Emma, văduvă

LECTURA I
O singură inimă și un singur suflet.

Citire din Faptele Apostolilor 4,32-35
32 Mulțimea celor care credeau era o singură inimă și un singur suflet. Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparține, dar toate le aveau în comun. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus și se bucurau cu toții de multă trecere. 34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă, căci toți cei care aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia, după cum avea nevoie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.16ab-18.22-24 (R.: 1)
R.: Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea lui!
sau
Aleluia.
2 Să spună Israel că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
3 Să spună casa lui Aron că este bun,
veșnică este îndurarea lui!
4 Să spună toți care se tem de Domnul,
veșnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului și-a arătat puterea,
Dreapta Domnului m-a înălțat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
și voi povesti faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, m-a pus la încercare,
dar nu m-a lăsat pradă morții. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
și este minunat în ochii noștri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm și să ne înveselim într-însa. R.

LECTURA A II-A
Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-6
Preaiubiților, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe cel care a născut, îl iubește și pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaștem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; și credința noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă și sânge: nu numai prin apă, ci prin apă și sânge, și Duhul mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 20,29
(Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul;
fericiți sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, a venit Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,19-31
19 Era după moartea lui Isus, în seara primei zile a săptămânii. De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră ușile casei în care se aflau. Isus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis: "Pacea să fie cu voi!" 20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile și coasta. Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Isus le-a zis din nou: "Pacea să fie cu voi! După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit și eu pe voi!" 22 Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: "Primiți pe Duhul Sfânt; 23 cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute". 24 Unul dintre cei doisprezece, Toma, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. 25 I-au zis ceilalți ucenici: "L-am văzut pe Domnul!" Dar el le-a declarat: "Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul în locul cuielor și nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede". 26 Opt zile mai târziu, ucenicii lui erau iarăși în casă și Toma era împreună cu ei. A venit Isus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijloc și a zis: "Pacea să fie cu voi!" 27 Apoi i-a zis lui Toma: "Adu-ți degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, dar credincios". 28 Toma i-a zis: "Domnul meu și Dumnezeul meu!" 29 I-a zis Isus: "Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiți sunt cei care cred fără să fi văzut!" 30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi și multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta; 31 iar acestea s-au scris ca să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, și prin credința voastră să aveți viață în numele lui.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire