SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

A doua Duminică din Advent (Anul B)

Prima lectură: Isaia 40,1-5.9-11
Psalmul responsorial: Psalmul 84
A doua lectură: 1 Petru 3,8-14
Lectura evanghelică: Marcu 1,1-8

Începem privind mai întâi la lectura Evanghelică a acestei duminici, care ne conduce înapoi la lectura din Vechiul Testament. În această săptămână, Evanghelia se concentrează pe figura lui Ioan Botezătorul, care este prezentat ca o persoană crucială pentru împlinirea a ceea ce este scris de profetul Isaia. În lectură, luată din Evanghelia lui Marcu, există de asemenea un citat din Isaia 40,3, care este de asemenea parte a primei lecturi din această săptămână.

Este interesant faptul că Marcu începe spunând: "Precum este scris în cartea profetului Isaia", și citează direct Maleahi 3,1 și Ieșirea 23,20. Scriind astfel, Marcu încearcă să reunească într-un singur loc mai multe texte care să ne ajute să înțelegem mai deplin mesajul său. Să le luăm pe rând.

 

Isaia 40,3

Pasajul din Isaia 40,3 trebuie să fie înțeles în context. Isaia 40-55 se adresează celor din robia babiloniană și vorbește despre sfârșitul exilului Regatului sudic al lui Iuda, care a fost menționat în materialul de săptămâna trecută. Ieremia profețise că vor fi în exil timp de șaptezeci de ani (cf. Ieremia 25,12). Această porțiune din Isaia care ne spune cum va avea loc sfârșitul exilului folosește un limbaj ce amintește de primul exod al Israelului - când, ca foști sclavi, au ieșit din Egipt. Exodul original, care a însemnat eliberarea de sub jugul egiptean, călătoria prin deșert, și intrarea în Țara Promisă, este transformat într-o speranță actuală pentru un nou și mai mare exod.

Cu toate acestea, Isaia 56-66 le vorbește celor care s-au întors de acum din Babilon. Această secțiune din Isaia spune că acest nou exod nu va avea încă loc, deși ei au ieșit din captivitate din punct de vedere fizic, după șaptezeci de ani. Isaia spune că noul exod va fi întârziat până când va veni să îi elibereze viitorul slujitor mesianic în suferință. Vom vedea de ce mai jos. Mai mult, trebuie să existe o pregătire pentru venirea lui Iahve (numele Dumnezeului Legământului revelat lui Moise în Ieșirea 3,14) pentru a-i scoate din robie.

 

Maleahi

Referința la Maleahi din Evanghelia lui Marcu le vorbește de asemenea celor care s-au întors din robia babiloniană. El arată de ce marea lor speranță pentru un nou exod nu s-a împlinit încă - din cauza corupției preoților și a poporului. Care sunt câteva dintre problemele cu preoții? "Voi aduceți jertfă pe altarele Mele pâine spurcată... aduceți jertfă un dobitoc orb" (Maleahi 1,7.8). Care sunt câteva dintre problemele cu poporul? "Iuda este viclean și urâciune se săvârșește în Israel și în Ierusalim; căci Iuda pângărește templul pe care îl iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui dumnezeu străin (Maleahi 2,11). Maleahi continuă: "Voi obosiți pe Domnul cu vorbele voastre. Și mai ziceți: 'Cum Îl obosim?' - Când ziceți: 'Cel ce face rău este bun înaintea Domnului și de unii ca aceștia are El plăcere!'" (Maleahi 2,17).

Așadar, acelora care s-au întors din exil în timpul zilelor lui Maleahi li se spune că motivul pentru întârzierea noului exod este păcătoșenia lor, care constituie un exil spiritual mai fatal decât cel pe care l-au trăit în Babilon. Maleahi continuă spunând: "Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți. Iată, vine!" (3,1). Aceasta este o reformulare a pasajului din Ieșirea 23,20 unde se spune: "Iată, Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale și să te ducă la pământul acela pe care l-am pregătit pentru tine". (Este interesant faptul că numele Maleahi și cuvintele înger și mesager vin din același cuvânt ebraic, mal'ak.)

 

Ieșirea 23,20

Contextul din Ieșirea 23,20 este acela al primirii Cărții Legământului de către Moise (cf. Ieșirea 20,22-23,33) și al ratificării acelui legământ cu oamenii pe Muntele Sinai (cf. Ieșirea 24,1-8). Acestea, desigur, după ce ei au ieșit din Egipt. Cartea Legământului și stipulările din ea sunt mijloacele prin care Israelul trebuie să își trăiască fidelitatea față de Domnul. Dacă citim dincolo de Ieșirea 23,20, în versetul 21, vom găsi: "să-l asculți și să nu-i fi necredincios, că nu te va ierta, pentru că numele Meu este în el". Pentru Israel, a se ridica împotriva mesagerului este de fapt o revoltă împotriva lui Iahve, și deci o invitație la judecata divină. Vom vedea mai jos cum se aplică aceasta lui Ioan Botezătorul.

De asemenea este interesant să notăm diferența dintre primul exod și cel care urmează să vină. În timpul primului exod, Dumnezeu și-a trimis mesagerul Său, îngerul amintit mai sus, pentru a pregăti calea pentru Israel, judecând națiunile idolatre din Canaan. Acum, însă, mesagerul Său, Ioan Botezătorul, va pregăti calea pentru însuși Iahve, și Israelul este cel care se află sub pericolul judecății deoarece ei au devenit asemenea celorlalte neamuri în păcătoșenia lor.

 

Ioan Botezătorul și Ilie

În acest context general sunt aduse împreună citatele din Marcu. "Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale; el îți va pregăti calea" (Marcu 1,2; Maleahi 3,1). "Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui" (Marcu 1,3; Isaia 40,3). Maleahi continuă de asemenea spunând ceva mai mult legat de acest mesager: "Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare" (Maleahi 3,23). Există așadar o directă legătură între Ilie din 1 și 2 Regi și Ioan Botezătorul.

Marcu dorește ca noi să recunoaștem faptul că Ioan Botezătorul este noul Ilie. Face aceasta în mod aparte atunci când ne vorbește despre îmbrăcămintea lui Ioan, în capitolul 1, versetul 6. Ioan este îmbrăcat așa cum se îmbrăca Ilie, cu secole înainte (cf. 2Regi 1,8). El, desigur, nu este Ilie însuși, dar Ilie a fost prototipul celui care va veni. Ioan Botezătorul este trimis să pregătească pentru Domnul calea "predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor" (Marcu 1,4). După cum s-a întâmplat în zilele primului exod, așa a fost și în zilele în care Ioan Botezătorul a intrat în scenă. De el trebuie "să asculți și să nu îi fi necredincios, că nu te va ierta, pentru că numele Meu este în el" (Ieșirea 23,21). (Săptămâna viitoare vom avea mai multe de spus despre Ilie și Ioan Botezătorul, deoarece el va apărea din nou în lectura duminicii viitoare.)

Problema Israelului nu a fost de fapt robia în Egipt sau robia în Babilon, ci robia păcatului. Maleahi i-a înfruntat pe liderii și oamenii corupți din vremea sa, și la fel a făcut și Ioan. În Evanghelia după Matei vedem aceasta când ni se spune că atunci când Ioan boteza a văzut "că la botezul lui veneau mulți dintre farisei și saducei" (Matei 3,7). Aceștia sunt liderii corupți ai momentului. Ioan le cunoaște inimile, știe că ei nu se pocăiesc, și le spune: "Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de pocăință" (Matei 3,7-8). Fariseii erau plini de mândrie și de ipocrizie.

 

Isus este Iahve/Dumnezeu

Unul dintre aspectele pe care aș dori să le subliniez este acela că Marcu ne spune că Isus este Dumnezeul adevărat. Subliniez aceasta deoarece mulți cred că în Noul Testament nu se spune prea clar că Isus este Dumnezeu. I-am auzit pe Isaia și Maleahi spunându-le că va veni un mesager pentru a pregăti calea venirii lui Iahve, Dumnezeu însuși. Ioan Botezătorul este mesagerul pe care l-au prezis. Ioan, după cum știm, va fi cel care va pregăti calea pentru Isus. De aceea Isus este Dumnezeu, El este Iahve.

Isus (al cărui nume înseamnă mântuirea lui Iahve) îi va înfrunta de asemenea pe liderii păcătoși ai vremii. Fariseii în special nu au pregătit calea Domnului printr-o pocăință umilă, sinceră. Ei mai degrabă și-au învârtoșat inimile atât de mult încât au ajuns să îl acuze pe Isus că alungă demonii cu ajutorul căpeteniei demonilor (cf. Marcu 3,22). Pentru ei Isus are în mână lopata de vânturat "și va curăța aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge" (Matei 3,12). Acesta este un simbol al judecății ce va cădea asupra lor.

Cum vor fi tratați cei care se pocăiesc, care se întorc la Domnul cu umilință? "El va paște turma Sa ca un Păstor și cu brațul Său o va aduna. Pe miei îi va purta la sânul Său și de cele ce alăptează va avea grijă" (Isaia 40,11). Astfel citim în prima lectură de la Isaia. Fie ca noi toți să ne întoarcem la Domnul în umilință și să ne recunoaștem păcatele. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru a-l întâlni pe Domnul în Euharistie, pentru a-l întâlni în ceasul morții noastre și la venirea Sa glorioasă de la sfârșitul veacurilor.

* * *

DUMINICA a 2-a din Advent
Sf. Ambrozie, ep. înv.

LECTURA I
Pregătiți calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11
Dumnezeul vostru spune: 1 "Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. 2 Dați curaj Ierusalimului și strigați-i că robia lui a luat sfârșit, că fărădelegea lui a fost ispășită și că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale". 3 Un glas strigă: "Pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple, tot muntele și dealul să se plece, căile strâmbe să fie drepte și cele colțuroase netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului și toată făptura o va vedea, căci gura Domnului a vorbit". 9 Suie-te pe un munte înalt, tu care vestești Sionului vestea cea bună, ridică-ți glasul cu putere, tu care binevestești Ierusalimului, înalță-ți glasul și nu te teme, spune cetăților lui Iuda: "Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui supune totul. Iată, prețul biruinței lui este cu el și rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paște turma sa ca un păstor, va lua în brațe mieii, îi va purta la pieptul său și va conduce la odihnă oile care alăptează".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta și dă-ne mântuirea ta.

9 Ascult ce zice Domnul.
El vorbește despre pace poporului său și sfinților săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
și pe pământul nostru va locui slava lui. R.

11 Mila și adevărul se vor întâlni,
dreptatea și pacea se vor îmbrățișa;
12 adevărul va răsări din pământ
și dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul își va revărsa binecuvântarea
și pământul își va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
și-i va călăuzi pașii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Așteptăm un cer nou și un pământ nou.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,8-14
Preaiubiților, 8 să nu uitați un lucru, că o singură zi înaintea Domnului e ca o mie de ani și o mie de ani ca o singură zi. 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței sale, după cum cred unii, ci rabdă îndelung pentru voi, nevrând să piară cineva, dar voind ca toți să vină la pocăință. 10 Ziua Domnului va veni ca un hoț. Atunci cerurile vor pieri cu un vuiet mare; stihiile, arzând, se vor desface, iar pământul va arde cu tot ce are pe el. 11 Deci dacă toate acestea vor înceta să existe, cât de mult vi se cuvine vouă să umblați în viață sfântă și în cucernicie, 12 așteptând și grăbind venirea zilei Domnului în care cerurile, luând foc, vor pieri, iar stihiile aprinse se vor topi. 13 Dar noi așteptăm, potrivit făgăduinței lui, ceruri noi și un pământ nou, în care va locui dreptatea. 14 Pentru aceea, iubiților, așteptând aceste lucruri, străduiți-vă să fiți aflați de el fără prihană, fără vină și în pace.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6
(Aleluia) Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui
și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Drepte face cărările Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,1-8
1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Precum este scris în cartea profetului Isaia: "Iată, eu trimit înaintea ta pe crainicul meu care-ți va pregăti calea... 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui»". 4 Ioan a venit să boteze în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. 5 Întregul ținut al Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului veneau la el și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, avea o cingătoare de piele împrejurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 7 El propovăduia zicând: "Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintelor. 8 Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt".

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire