SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A cincea duminică din Post (Anul B)

Prima lectură: Ieremia 31,31-34
Psalmul responsorial: Psalmul 50
A doua lectură: Evrei 5,7-9
Lectura evanghelică: Ioan 12,20-33

Ceasul lui Isus

Una dintre principalele teme din Evanghelia lui Ioan este "ceasul lui Isus" (cf. 2,4; 4,21.23; 5,25.28; 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 16,2; 17,1). Din contextele acestor diferite pasaje, între care este inclusă și Evanghelia din această duminică, reies o serie de adevăruri. Ceasul va fi: 1. Un timp al suferinței. 2. Un timp în care vor pune mâinile pe Isus. 3. Un timp în care Isus va fi înălțat. 4. Un timp de slavă. 5. Un timp al credinței pentru unii și poate al necredinței pentru alții. 6. Un timp pentru împlinirea voinței Tatălui. 7. Un timp în care cei morți vor veni la viață. 8. Un timp al judecății. 9. Un timp de convertire. 10. Un timp al martiriului. 11. Un timp al iubirii.

Toate acestea indică în cele din urmă misterul pascal al lui Isus, și timpul dăruirii Lui de Sine. Ceasul începe în cenacol la Cina cea de Taină, cu celebrarea Paștilor, și continuă cu patima, moartea, Învierea și Înălțarea la Cer. Momentul pe care îl întâlnim în Evanghelia acestei duminici, însă, marchează un punct crucial de cotitură în felul în care se face referire la acest ceas. Până în capitolul doisprezece îl auzim pe Isus folosind expresii ca: "încă nu a venit ceasul meu" sau "vine ceasul - și chiar acum este". Totuși, când acești greci vin în timpul Paștilor să îl caute pe Isus, El spune acum: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat" (Ioan 12,23).

Această cotitură evidentă se datorează la ceea ce se întâmplă. Neamurile vin la Isus, începând astfel împlinirea la ceea ce se promisese cu mult timp în urmă. După cum am spus în comentariul meu la lecturile din sărbătoarea Epifaniei: "Un lucru care trebuie spus explicit este că Dumnezeu a dorit dintotdeauna să fie Tatăl tuturor neamurilor. Doar ca urmare a păcatului a început să existe o favorizare specială pentru un anumit popor. Începând cu Adam, primul fiu uman al lui Dumnezeu, Dumnezeu a dorit să aibă o relație specială cu toți oamenii.

Același lucru se întâmplă și în cazul lui Avram/Avraam. Planul lui Dumnezeu este ca toate neamurile să vină în familia legământului Său. 1) Dumnezeu i-a spus lui Avram 'binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului' (Geneză 12,3). Dumnezeu dorește ca toate neamurile să fie binecuvântate. 2) Dumnezeu schimbă numele lui Avram, care înseamnă tată măreț, în Avraam, 'căci am să te fac tată a mulțime de popoare. Am să te înmulțesc foarte, foarte tare, și am să ridic din tine popoare' (Geneză 17,5-6). 3) Apoi promisiunea unei binecuvântări asupra întregii lumi, din Geneză 12, este dusă mai sus, într-un legământ jurat de Dumnezeu. 'Juratu-M-am pe Mine însumi, zice Domnul [...] te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului [...] și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului' (Geneză 22,16-18). Urmează apoi profeții. Prin profeți vine promisiunea de a strânge neamurile în familia legământului lui Dumnezeu".

Un exemplu al acestui lucru, care este oportun în special pentru că acești greci vin să îi aducă cult lui Dumnezeu de Paști, se găsește în Isaia, care spune: "Și pentru străinii alipiți de Domnul ca să slujească și să iubească numele Domnului și să fie slujitorii Săi, toți câți păzesc ziua de odihnă ca să nu fie pângărită și stăruie în legământul Meu, pe aceștia îi voi aduce în muntele cel sfânt al Meu și îi voi bucura în locașul meu de rugăciune... căci templul Meu, locaș de rugăciune se va chema pentru toate popoarele! Acestea sunt zisele Domnului, care adună pe cei risipiți ai lui Israel: la cei adunați voi aduna și alții" (56,6-8).

Tot la Isaia citim: "Și în vremea aceea, Mlădița cea din rădăcina lui Iesei va fi ca un steag pentru popoare; pe Ea o vor căuta neamurile și sălașul Ei va fi plin de slavă" (11,10). Vedem apoi importanța convertirii neamurilor pentru ceea ce Dumnezeu a intenționat să facă în Cristos. Acest lucru este și mai evident când la picioarele crucii, înaintea trupului mort al lui Cristos, centurionul spune: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!" (Marcu 15,39).

 

Bobul de grâu

În acest context al întâlnirii lui Isus cu aceste neamuri și al proclamării de către Isus a faptului că ceasul a venit, El continuă vorbind despre bobul de grâu care trebuie să cadă în pământ și să moară pentru a aduce roade (cf. Ioan 12,24-7). Aici, desigur, El vorbește despre jertfirea propriei vieți. Steve Ray, însă, remarcă un aspect important al fundalului vetero-testamentar în comentariul său la Evanghelia lui Ioan. El spune: "Un domeniu interesant de studiu este istoria sărbătorii Cincizecimii în Vechiul Testament. Această sărbătoare, deși era acum [în vremea lui Isus] o celebrare a aniversării dăruirii Legii pe Muntele Sinai, a fost inițial o sărbătoare a recoltei - a se bucura de primele roade ale recoltei (Exod 23,16; Levitic 23,10). Această sărbătoare trebuia să aibă loc în a cincizecia zi după Paști" (245).

Ray continuă: "Isus se referă acum la El ca fiind bobul de grâu care trebuie să cadă în pământ și să aducă roadă multă. Corespunzător Sărbătorii Recoltei (Cincizecimea), Isus a fost omorât și îngropat la Paști, și cincizeci de zile mai târziu, la Rusalii, când evreii celebrau Sărbătoarea Recoltei, o mare recoltă a fost adunată de Duhul Sfânt. Citim în Faptele Apostolilor 2,1: 'Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc'. Duhul Sfânt a coborât asupra celor 12 în cenacol, și imediat după aceea Petru a predicat Evanghelia și 'cei care au primit cuvântul lui au fost botezați. Și în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete' (Fapte 2,41). Este interesant faptul că trei mii de oameni au fost omorâți la primele Rusalii pe Muntele Sinai (Exod 32,28). La noile Rusalii trei mii s-au adăugat. Primele roade ale recoltei au fost adunate la Rusalii pe când era celebrată în Ierusalim Sărbătoarea Recoltei. Isus a murit ca un 'bob de grâu', și apoi, cincizeci de zile mai târziu, a început marea recoltare" (245-46). Suferința, moartea, Învierea și Înălțarea la cer a lui Isus vor aduce într-adevăr roade bogate.

 

"Când voi fi înălțat"

În Evanghelia de duminica trecută (Ioan 3,14-21), Isus a vorbit despre cum va fi înălțat Fiul Omului. A vorbit de asemenea despre a fi înălțat în Ioan 8,28. Încă o dată îl auzim pe Isus spunând: "Iar eu, după ce voi fi înălțat de la pământ îi voi atrage la mine pe toți oamenii" (Ioan 12,32). Ioan comentează în continuare: "Vorbind astfel, arăta de ce fel de moarte avea să moară" (Ioan 12,33). Această expresie trebuia să le amintească cititorilor de atunci ai lui Ioan de versetul de început al unei foarte importante profeții a lui Isaia, care este în mod obișnuit numită Cântarea Slujitorului în suferință (52,13-53,12). Această profeție sună ca și când ar fi fost scrisă imediat după moartea și învierea lui Isus. Cântarea începe: "Iată că Sluga Mea va propăși, Se va sui, mare Se va face și Se va înălța pe culmile slavei!" (Isaia 52,13). Acest Slujitor "disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței" (Isaia 53,3).

Cântarea continuă proclamând faptul că acest Slujitor va suferi, nu din cauză că ar fi greșit ceva sau că ar fi comis vreun păcat. El este total nevinovat. Va suferi pentru păcatele celorlalți. "Dar El a luat asupră-Și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat. Și noi Îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat... și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor" (Isaia 53,4-6). Tocmai în această realitate vom începe să intrăm în următoarea duminică, a Floriilor, când vom începe să celebrăm misterele minunate ale Săptămânii Sfinte.

* * *

DUMINICA a 5-a din Post
Sf. Eustasie, abate

LECTURA I
Voi încheia cu voi un legământ nou.

Citire din cartea profetului Ieremia 31,31-34
31 Domnul spune: "Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care ei l-au călcat, iar eu i-am făcut să simtă că sunt stăpânul lor. 33 Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: «Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. 34 Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Învață să-l cunoști pe Domnul!», căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; eu le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor»".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.14-15 (R.: 12a)
R.: Zidește în mine, Dumnezeule, o inimă curată.
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
și după mulțimea îndurărilor tale șterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea
și curăță-mă de păcatul meu. R.

12 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule,
și un duh drept înnoiește înăuntrul meu.
13 Nu mă alunga din fața ta
și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

14 Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale
și întărește-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăța pe cei păcătoși căile tale
și cei rătăciți se vor întoarce la tine. R.

LECTURA A II-A
Isus a învățat ascultarea și a devenit cauză de mântuire veșnică.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Evrei 5,7-9
Fraților, 7 Cristos, în zilele vieții sale pământești a înălțat cu strigăt puternic și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte și a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate. 8 Deși era fiu, a învățat ce este ascultarea din cele ce a pătimit. 9 Ajungând astfel desăvârșit, a devenit pentru toți cei care ascultă de el, cauză de mântuire veșnică.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE In 12,26
Dacă îmi slujește cineva, spune Domnul;
să mă urmeze pe mine.

EVANGHELIA
Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,20-33
În acel timp, 20 unii dintre grecii veniți la Ierusalim, să se închine de sărbătoarea Paștelui, 21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, și l-au rugat, zicându-i: "Domnule, am vrea să-l vedem pe Isus". 22 Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip i-au spus lui Isus. 23 Isus le-a zis: "A sosit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului. 24 Adevăr, adevăr vă spun că, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. 25 Cine-și iubește viața o va pierde, iar cine-și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. 26 Dacă-mi slujește cineva, să mă urmeze pe mine, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă-mi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 27 Acum sufletul meu este tulburat. Dar ce să zic, 28 «Tată, scapă-mă de ceasul acesta?» Nicidecum! Căci tocmai de aceea am ajuns la ceasul acesta. Tată, preamărește numele tău!" Atunci din cer s-a auzit un glas: "L-am preamărit și încă îl voi preamări". 29 Mulțimea care stătea acolo și care auzise glasul zicea că a fost un tunet. Alții ziceau: "Un înger i-a vorbit". 30 Isus a zis: "Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. 31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 32 Iar eu, după ce voi fi înălțat de la pământ îi voi atrage la mine pe toți oamenii". 33 Vorbind astfel, arăta de ce fel de moarte avea să moară.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire