SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A doua duminică din Post (Anul B)

Prima lectură: Geneză 22,1-2.9a.10-13.15-18
Psalmul responsorial: Psalmul 115
A doua lectură: Romani 8,31b-34
Lectura evanghelică: Marcu 9,2-10

În lectura evanghelică din această duminică, Marcu ne relatează Schimbarea la Față a lui Isus, un eveniment extrem de plin de semnificații.

 

Noul Moise

Una dintre principalele teme ale Evangheliei lui Marcu, așa cum am arătat de mai multe ori în această serie, este sublinierea noului și mai marelui exod profețit de Isaia (cf. 40-55). Suntem conduși înapoi la această temă când reflectăm asupra Schimbării la Față a lui Isus. În Schimbarea la Față, Isus îi ia pe Petru, Iacob și Ioan sus pe un munte și acolo se schimbă la față. În timp ce se întâmplă aceasta, Ilie și Moise apar alături de Isus, "și vorbeau cu Isus" (Marcu 9,4b).

Moise și Ilie reprezintă legea și profeții. Apariția lor este un mod de a arăta că Isus este într-adevăr împlinirea totală a legii și a profeților. "Moise și Ilie contemplaseră Gloria lui Dumnezeu pe munte; Legea și Profeții vestiseră suferințele lui Mesia" (Catehismul Bisericii Catolice 555). Ei au fost de asemenea singurii din Vechiul Testament care au auzit vocea lui Dumnezeu pe Muntele Sinai.

Isus este în centru, și acest lucru este arătat clar spre sfârșitul pasajului când se spune: "Dintr-odată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei" (Marcu 9,8). (Aceasta este o prefigurare a ceea ce se va întâmpla după Înviere, când cei doi discipoli și Isus au frânt pâinea în Emaus. După ce a celebrat Euharistia împreună cu ei, Isus "s-a făcut nevăzut dinaintea lor" (Luca 24,31b). Și aici Isus este în centru, deși este vorba aici despre prezența euharistică a lui Isus. Isus însuși ne face să înțelegem aceasta prin faptul că dispare dinaintea ochilor lor.)

Marcu continuă să ne arate că promisiunea unui nou și mai mare exod este împlinită în noul Moise, Isus. Acest lucru este demonstrat de multe paralele între Moise și un eveniment din Exod 24 și Schimbarea la Față a lui Isus. De exemplu: 1. Moise însuși este prezent la ambele evenimente. 2. Ambele evenimente au loc în a șaptea zi (Exod 24,16; Marcu 9,2). 3. Amândouă au loc pe un munte (Exod 24,13.15). 4. Și Moise și Isus iau cu ei trei însoțitori (Exod 24,1). 5. Fețele amândurora strălucesc de slava lui Dumnezeu (Exod 34,29). 6. În ambele evenimente se află norul slavei prezenței lui Dumnezeu (Exod 24,15-16). 7. Dumnezeu vorbește printr-un glas ceresc (Exod 24,12).

Pe lângă aceasta avem confirmări în plus că Isus este noul Moise conducând un nou și mai mare exod. V-ați întrebat vreodată despre ce anume vorbeau Isus, Moise și Ilie? Marcu și Matei nu ne spun. Luca însă precizează că ei "vorbeau despre plecarea lui care trebuia să se împlinească în Ierusalim" (9,30). Așadar, este interesant faptul că vorbesc despre exodul lui, dar nu cel afară din Egipt, ci la Ierusalim. De asemenea este fascinant faptul că Apocalipsul vorbește despre Ierusalim ca noul Egipt (cf. 11,7-8). În același context, Apocalipsul vorbește și despre doi martori. "Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor" (Apocalips 11,6a). Exact acest lucru l-a făcut Ilie în 1Regi 17,1. De asemenea "au putere asupra apelor, să le schimbe în sânge și să lovească pământul cu orice fel de plăgi ori de câte ori ar vrea" (Apocalips 11,6b). Exact acest lucru l-a făcut Moise în Exod 7,17.

Următorul lucru pe care ni-l arată Marcu, confirmând faptul că Isus e noul Moise, este o legătură cu o sărbătoare vetero-testamentară inaugurată de Moise. Petru cere ca el să facă trei colibe, ceea ce se poate traduce și prin "corturi". În Levitic 23,33-43 ni se vorbește despre instituirea Sărbătorii Corturilor, care celebrează faptul că Dumnezeu a scos Israelul din pământul Egiptului, pe lângă aniversarea dăruirii legii. De asemenea, auzim glasul Tatălui care spune: "Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de el!" (Marcu 9,7). Aceasta este o referință la o profeție a lui Moise însuși când el spune: "Prooroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-l ascultați" (Deuteronom 18,15). Isus este de fapt noul și mai marele Moise, Fiul veșnic al Tatălui.

 

Adevăruri și mai frumoase

Mai există desigur alte aspecte al evenimentului Schimbării la Față care sunt importante. Un lucru ce trebuie menționat este că acest eveniment are loc imediat după ce Isus a prezis suferința, moartea și învierea Sa, Apostolilor fiindu-le dificil să "digere" această importantă informație (cf. Marcu 8,31-33). Isus îi lasă acum pe Petru, Iacob și Ioan să întrezărească slava Sa. Schimbarea la Față este o scurtă pregustare a învierii trupești a lui Isus. Apostolii, dată fiind natura lor umană fragilă, au nevoie de aceasta după prezicerea apropiatei morții a lui Isus.

Întrevedem de asemenea divinitatea lui Isus, faptul că El este Dumnezeu, prin însuși momentul Schimbării la Față și prin cuvintele care ne duc înapoi la botezul lui Isus. Ca și la botez, avem din nou prezența, și astfel revelarea, Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și Tatăl vorbește Fiului, în puterea Duhului Sfânt. În înțelepciunea ei, Biserica ne oferă această lectură în timpul drumului nostru dificil de-a lungul Postului Mare. Asemenea discipolilor, avem nevoie să fim încurajați în speranța noastră acum când străbatem pustiul perioadei Postului. Și noi putem întrezări ceea ce va urma atunci când vom celebra Învierea lui Cristos la Paști. Dar mai important, ne pregătim pentru exodul nostru final din această viață. Ne pregătim cu speranța plină de bucurie de a-l vedea pe Domnul față la față în toată slava Lui pentru toată veșnicia.

* * *

DUMINICA a 2-a din Post
Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug.

LECTURA I
Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18
În zilele acelea, 1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham și i-a zis: "Abrahame, Abrahame!" El a răspuns: "Iată-mă!" 2 I-a zis Dumnezeu: "Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în ținutul Moria și jertfește-l acolo ca ardere de tot pe un munte, pe care ți-l voi arăta eu". 9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Abraham a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. 10 Apoi a întins mâna și a luat cuțitul, ca să-l jertfească pe fiul său. 11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând: "Abrahame, Abrahame!" "Iată-mă!", a răspuns acesta. 12 Iar îngerul i-a zis: "Nu-ți ridica mâna asupra copilului și nu-i face nici un rău, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pentru mine pe singurul tău fiu". 13 Abraham a ridicat ochii și a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. A luat deci berbecul și l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său. 15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 16 și i-a zis: "Mă jur pe mine însumi, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu, te voi copleși cu binecuvântări și îți voi înmulți urmașii atât de mult, încât vor fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și neamul tău va stăpâni cetățile dușmanilor săi. Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de porunca mea".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 115,10 și 15.16-17.18-19 (R.: Ps 114,9)
R.: Voi trăi în prezența Domnului în împărăția celor vii.
10 Eu cred, chiar și atunci când spun:
"Sunt prea nefericit".
15 Lucru de preț este în fața Domnului
moartea slujitorilor săi. R.

16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău,
slujitorul tău și fiul slujnicei tale.
Ai sfărâmat lanțurile mele.
17 Îți voi aduce jertfă de laudă
și voi invoca numele tău. R.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,
în fața întregului său popor
19 în curtea casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime. R.

LECTURA A II-A
El nu l-a cruțat pe propriul său Fiu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-34
Fraților, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruțat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toți, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptățește! 34 Cine va rosti sentința de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, șade de-a dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE
Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:
"Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultați!"

EVANGHELIA
Acesta este Fiul meu preaiubit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,2-10
În acel timp, 2 Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus la o parte pe un munte înalt și s-a schimbat la față înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit strălucitoare și atât de albe, cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi. 4 Și le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. 5 Atunci Petru luând cuvântul a zis: "Învățătorule, ce bine ne simțim aici! Să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie". 6 De fapt nu știa ce să spună, atât erau de înspăimântați. 7 Și a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: "Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultați". 8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni decât doar pe Isus singur cu ei. 9 Coborându-se de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei, înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morți. 10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei: "Ce înseamnă aceasta: când va învia din morți?"

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire