SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Prima duminică din Post (Anul B)

Prima lectură: Geneză 9,8-15
Psalmul responsorial: Psalmul 24
A doua lectură: 1Petru 3,18-22
Lectura evanghelică: Marcu 1,12-15

Timpul liturgic al Postului Mare

Am ajuns acum în timpul liturgic al Postului Mare. Acest Post mai este numit și quadragesima, cuvântul grec care înseamnă "patruzeci de zile". După cum bine știți, Postul Mare se întinde pe 40 de zile, de la Miercurea Cenușii la Sâmbăta Sfântă (excluzând la numărătoare duminicile). Pentru noi Postul este o perioadă de pregătire intensă pentru celebrarea Învierii lui Cristos la Paști.

Numărul 40 are multe referințe biblice: cele 40 de zile pe care Moise le-a petrecut pe Muntele Sinai cu Dumnezeu pentru a primi legământul (Exod 24,18); cele 40 de zile pe care Moise le-a petrecut pe Muntele Sinai postind pentru a reînnoi legământul (Exod 34,28); cele 40 de zile și nopți pe care Ilie le-a petrecut pe Muntele Horeb/Sinai după ce a postit (1Regi 19,8); Dumnezeu a făcut să plouă timp de 40 de zile și 40 de nopți în zilele lui Noe (Geneza 7,4); poporul evreu a rătăcit 40 de ani în drumul spre Țara Promisă (Numeri 14,33); Iona în profeția lui despre judecată a dat orașului Ninive 40 de zile să se pocăiască (Iona 3,4).

În toate aceste cazuri avem perioade de încercare, de purificare și de pregătire înainte ca Dumnezeu să facă ceva profund. În lectura evanghelică din prima duminică a Postului Mare întâlnim numărul 40 atunci când Isus merge în deșert, unde este ispitit, în timp ce postea. Știm deja că El urma să facă multe lucruri profunde, cele mai semnificative fiind patima, moartea și Învierea din morți, pentru mântuirea noastră. În timpul celor 40 de zile de Post ne alăturăm mistic lui Isus în pustiu pentru a posti, a ne ruga, a fi supuși ispitelor, pentru ca să fim testați, purificați și pregătiți pentru participarea noastră la Învierea lui Cristos.

 

Lecturile din timpul Postului

Aici simt că trebuie să spun câteva cuvinte despre structura lecturilor din timpul Postului. În perioadele liturgice ale Adventului, Crăciunului și Timpului Ordinar, structura lecturilor a implicat întotdeauna o corelație specifică între lectura din Vechiul Testament și cea din Evanghelie. Această corelație specifică am comentat-o în această serie. Totuși, în timpul Postului Mare nu mai există în mod necesar o legătură directă între cele două lecturi. Cu privire la lecturile din Vechiul Testament din timpul Postului, "Introducerea" la Lecționar spune că acestea "sunt despre istoria mântuirii, care este una dintre temele proprii catehezei în Post. Seriile de texte pentru fiecare an prezintă principalele elemente ale istoriei mântuirii de la început până la promisiunea Noului Legământ" (97a).

În timpul acestui An Liturgic, Ciclul B, cele cinci duminici ale Postului prezintă istoria mântuirii în Vechiul Testament în felul următor: 1. Prima Duminică - Legământul cu Noe; 2. A doua Duminică - Legământul cu Avraam; 3. A treia Duminică - Legământul cu Moise; 4. A patra Duminică - Exilul Regatului de Sud al lui Iuda în Babilon și promisiunea reîntoarcerii; 5. A cincea Duminică - Promisiunea noului legământ în cartea profetului Ieremia.

Cu privire la lecturile din Scrisorile Apostolilor, acestea "au fost selectate să se potrivească cu lecturile din Evanghelie și din Vechiul Testament și, în măsura posibilului, să asigure o legătură între ele" ("Introducere", 97a). Astfel, a doua lectură, dacă este posibil, este veriga care arată împlinirea Vechiului Testament în Noul. Sunt apoi desigur lecturile Evanghelice care au teme de Post, pregătindu-ne pentru Triduumul Pascal. Acestea se vor afla în principal în atenția mea în timpul Postului - deși, după cum veți vedea, vom avea multe ocazii de a călători înapoi în diferite părți ale Vechiului Testament.

 

Isus este ispitit

Evanghelia lui Marcu pentru această duminică îl prezintă pe Isus fiind ispitit în deșert, și apoi proclamând nevoia de a ne pocăi și a crede. Marcu ne oferă cea mai scurtă relatare a ispitirii lui Isus. Având în vedere acest lucru, vom ține cont și de relatările de la Matei și Luca. Auzim mai întâi la Marcu că Duhul "l-a dus [pe Isus] în pustiu" (Marcu 1,12). Aceasta vine chiar după ce Isus l-a primit pe Duhul prin Botezul Său. Dar de ce ar vrea oare Duhul Sfânt ca Isus să meargă în pustiu?

În primul rând, Isus tocmai s-a alăturat păcătoșilor trecând prin botezul pocăinței. Așadar, asemenea noului Adam care a venit să desfacă ceea ce a făcut vechiul Adam, El este dus în pustiu, în mod asemănător cum a fost Adam alungat din Eden. Isus, asemenea lui Adam, va fi ispitit de diavol, însă Isus este ascultător, în timp ce Adam a fost neascultător. În al doilea rând, Isus a venit nu ca să înfrângă Roma, ci ca să înfrângă păcatul, moartea și diavolul. El merge așadar în pustiu pentru a purta bătălia. Dar această ispită nu are loc decât după ce s-a pregătit mai întâi prin 40 de zile de post (cf. Matei 4,2-3).

Marcu arată clar misiunea lui Isus reamintindu-le cititorilor lui că în pustiu "era împreună cu fiarele" (Marcu 1,13). Pustiul în Scriptură este frecvent asociat cu puterile răului ilustrate ca fiare. Isaia se referă la pustiu ca "sălașul șacalilor" (Isaia 35,7). Pe de altă parte Scriptura prezintă de asemenea pustiul ca un loc de intimitate specială cu Dumnezeu. Ieremia spune: "Mi-am adus aminte de prietenia cea din tinerețea ta, de iubirea de pe când erai mireasă și mi-ai urmat în pustiu..." (2,2). Așadar prin post și intimitate cu Dumnezeu vom putea purta bătălia cu răul. Sf. Ioan ne spune în termeni clari: "Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului" (1Ioan 3,8).

 

Isus și Israel în pustiu

Una dintre principalele teme ale Evangheliei lui Marcu este un accent pus pe noul și mai marele exod profețit de Isaia (cf. 40-55). Marcu, și poate în măsură mai mare Matei, îl înfățișează acum pe Isus ca retrăind viața lui Israel în timpul exodului și al anilor de rătăcire în pustiu. Așa cum Israel a trecut Marea Roșie și apoi a călătorit în pustiu timp de 40 de ani, așa și Isus trece prin Iordan și apoi prin pustiu timp de 40 de zile.

Evenimentul scoate în evidență contrastul total dintre neascultarea lui Israel în timpul celor 40 de ani ai lor, și ascultarea lui Isus în timpul celor 40 de zile. Există multe paralele între cele două evenimente. De exemplu: 1. Atât Israelul cât și Isus sunt numiți fiu al lui Dumnezeu (Exod 4,22; Marcu 1,11). 2. Ispitirile amândurora sunt precedate de un botez (Exod 14; 1Corinteni 10,1-5; Marcu 1,9-11). 3. Israel a fost încercat timp de 40 de ani; Isus a fost încercat timp de 40 de zile. 4. Duhul lui Dumnezeu a fost văzut deosebit de activ în timpul Exodului și al celor 40 de ani de rătăcire prin pustiu, și așa este Duhul și cu Isus în timpul celor 40 de zile (Exod 40,34-38; Isaia 63,10-14; Marcu 1,12).

5. Există paralele între Israelul aflat în pustiu și cele trei ispitiri ale lui Isus. Acest lucru este adevărat în special în contextul citatelor pe care el le dă din Scriptură, care vin toate din Deuteronom 6-8 (8,3; 6,16; 6,13). În aceste pasaje Moise le spune copiilor celor care au ieșit din Egipt, care sunt pe cale să intre în Țara Promisă, de ce au eșuat părinții lor. El le vorbește la sfârșitul a 40 de ani de rătăcire. a. Primul test a avut de a face cu foamea și proviziile. În mai multe ocazii israeliții s-au plâns cu privire la hrană și apă (Exod 15,24.16,2.17,2). b. Al doilea test are de a face cu a-l ispiti pe Dumnezeu. De exemplu în Exod 17,2, când poporul murmură legat de apă, Moise îi spune: "De ce ispitiți pe Domnul?" c. Al treilea test are de a face cu adorarea zeilor falși. Israeliții au fost foarte înclinați spre a face acest lucru. De exemplu, la scurt timp după ce au ieșit din Egipt, la Muntele Sinai este incidentul adorării vițelului de aur (Exod 32). Apoi, 40 de ani mai târziu, chiar înainte să intre în Țara Promisă, este incidentul adorării lui Baal la Peor (Numeri 25).

Și noi, asemenea lui Adam, asemenea Israelului, asemenea lui Isus, intrăm în pustiu în timpul Postului. Și noi trebuie să ne luptăm cu ispitele și cu răul. Cum? Așa cum spune Isus când iese din pustiu, "Convertiți-vă și credeți în Evanghelie" (Marcu 1,15). Cu toate acestea, așa cum le-a spus Ioan Botezătorul fariseilor, trebuie să aducem "rod vrednic de pocăință" (Matei 3,8). Care sunt roadele pocăinței? În Evanghelia lui Matei, Isus ne vorbește în capitolul 6, cu Predica de pe Munte, despre faptele de pietate. Ele sunt pomana, rugăciunea și postul. Este exact ceea ce ne cheamă Biserica să facem în timpul Postului Mare. Totuși, trebuie să ne ferim să fim ca fariseii, care fac acestea pentru a fi văzuți de alții și pentru a se crede despre ei că sunt sfinți. Aceste fapte trebuie să vină din dispoziția interioară a pocăinței.

* * *

DUMINICA 1 din Post
Sf. Albin, ep.

LECTURA I
Legământul lui Dumnezeu cu Noe, după ce acesta a fost salvat de apele potopului.

Citire din cartea Genezei 9,8-15
8 După potop, Dumnezeu a spus lui Noe și fiilor săi: 9 "Iată, eu închei un legământ cu voi, cu toți urmașii voștri 10 și cu toate viețuitoarele care sunt cu voi: cu păsările, cu animalele și cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, și cu toate vietățile care au ieșit din corabie. 11 Fac un legământ cu voi, că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul". 12 Și Dumnezeu le-a zis: "Iată semnul legământului, pe care-l fac între mine și voi, și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13 Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. 14 Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; 15 eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi și toate viețuitoarele de orice fel; și apele nu vor mai produce potopul care nimicește toate făpturile".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10)
R.: Căile tale, Doamne, sunt adevăr și îndurare.
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5ab Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă,
căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Amintește-ți, Doamne, de bunătatea și îndurarea ta,
pentru că ele sunt veșnice.
7bc Adu-ți aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun și drept,
el arată păcătoșilor calea.
9 El conduce pe cei umili în dreptate
și învață pe cei smeriți căile sale. R.

LECTURA A II-A
Arca lui Noe este icoana botezului, care acum vă mântuiește pe voi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,18-22
Preaiubiților, 18 Cristos a murit pentru păcate, o dată pentru totdeauna: cel drept a murit pentru cei nelegiuiți, pentru ca să vă conducă la Dumnezeu. Cu trupul el a fost supus morții, cu duhul a fost readus la viață. 19 Astfel el a mers să ducă mesajul său la cei care erau prizonierii morții. 20 Aceștia, odinioară, se revoltaseră, când răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în timp ce Noe construia arca, în care numai câțiva, adică opt suflete cu totul, au fost salvate prin apă. 21 Aceasta este o imagine a botezului, care acum vă mântuiește pe voi, nu prin curățirea de petele exterioare, ci prin angajarea în fața lui Dumnezeu cu o conștiință dreaptă, prin învierea lui Isus Cristos, 22 care s-a înălțat la cer, mai presus de îngeri și de toate puterile nevăzute, la dreapta lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine trăiește omul,
dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,12-15
În acel timp, 12 Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. 13 Acolo a rămas patruzeci de zile și a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau. 14 După ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: "S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în evanghelie!"

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire