SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Drumul spre Emaus
achizitionare: 22.11.2008; sursa: CatholicNewsAgency.com

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior A șasea duminică de peste an (Anul B)

Prima lectură: Levitic 13,1-2.45-46
Psalmul responsorial: Psalmul 31
A doua lectură: 1Corinteni 10,31-33;11,1
Lectura evanghelică: Marcu 1,40-45

În această duminică avem o evidentă legătură între lectura din Vechiul Testament și pasajul din Evanghelia lui Marcu - amândouă vorbesc despre boala de piele lepra.

 

Lepra în Vechiul Testament

După cum aflăm din lectura din Levitic, a contracta boala leprei era un lucru grav, care avea mai multe efecte: 1. Exista efectul evident al bolii în sine și al disconfortului fizic care trebuia îndurat. 2. Un lepros era declarat de către preot a fi necurat (cf. Levitic 13,4). A fi necurat avea efectul dramatic al separării leprosului de cultul care i se cuvenea lui Dumnezeu în cortul legământului și mai apoi în Templu. 3. Leprosul trebuia să poarte haine sfâșiate și părul zbârlit. Când ajungea cineva în apropiere, leproșii trebuiau să strige că sunt necurați. În cele din urmă, ei locuiau departe de comunitate (cf. Levitic 13,45-46). Aceasta însemna separarea lor de toți oamenii, cu excepția acelora care erau și ei leproși. 4. Dacă cineva atingea un lepros, devenea și el necurat.

Rezumând, lepra aducea cu ea suferința fizică, suferința socială de a fi separat de comunitatea mai mare, inclusiv de familie și prieteni, și suferința spirituală de a nu putea să intre în prezența lui Dumnezeu și să îi ofere cultul cuvenit în cortul legământului și în Templu. În plus, dacă o persoană curată atingea un lepros, ea devenea necurată, și trebuia să treacă printr-un ritual de purificare, fără să mai vorbim de posibilitatea de a fi contractat boala. Trebuie să arătăm însă clar că faptul de a avea lepră și a fi necurat nu însemna în mod necesar că leprosul ar fi făcut ceva greșit din punct de vedere moral. Cu toate acestea, lepra a ajuns să reprezinte păcatul și efectele lui. Vom analiza acest lucru mai jos și în relație cu Noul Testament.

Să privim acum un exemplu în care lepra reprezintă păcatul. Regele David se roagă după ce a comis păcatul adulterului cu Batșeba și l-a ucis pe soțul ei, Urie Heteul. Există câteva puncte de corelație între lepră și păcat pe care le găsim în rugăciunea de pocăință a lui David. 1. Folosindu-se de imaginea leprei, care în stadiile avansate face pielea albă ca zăpada (cf. Exod 4,6), regele David se roagă: "Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi" (Psalmul 51,7). Când cineva era găsit a fi fără lepră, ritualul purificării implica isopul (cf. Levitic 14,4.6). 2. Când cineva avea lepră, trebuia să își acopere fața. Dar David îl roagă pe Dumnezeu: "Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le" (Psalmul 51,9).

3. După cum am văzut mai devreme, leproșii trebuiau să fie separați de prezența Domnului în cortul legământului și în Templu, și totuși David se roagă: "Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește" (Psalmul 51,11-12). 4. Leprosul trebuia să umble strigând în jurul său că este necurat. David însă se roagă: "Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta" (Psalmul 51,15). Păcatul este o lepră spirituală.

 

Isus și leprosul

Acest fundal oferit de Vechiul Testament aruncă lumină asupra la ceea ce se întâmplă când leprosul îl caută pe Isus. În primul rând, după cum remarcă Mary Healy în comentariul ei, Evanghelia lui Marcu, "apropiindu-se de Isus, acest lepros face o mișcare îndrăzneață" (52). El ar fi trebuit să strige "Necurat! Necurat!" Dar, continuă Healy, "el îngenunchează, un semn atât de reverență cât și de implorare" (52). Leprosul îl roagă pe Isus: "Dacă vrei, poți să mă cureți" (Marcu 1,41). Healy comentează: "În mod semnificativ, el nu îi cere lui Isus să îl vindece ci să îl curețe. Dorința lui cea mai profundă este aceea de a fi liber din nou să participe la cultul adus de poporul lui Dumnezeu" (52-3). Ce motivație sfântă!

Care este următoarea mișcare a lui Isus? Fuge în cealaltă direcție pentru a nu deveni el însuși necurat? Să ne amintim: dacă cineva ajungea în contact cu un lepros, devenea la rândul său necurat. Cu toate acestea, "Făcându-i-se milă de el, și-a întins mâna, l-a atins și i-a zis: "Vreau, curăță-te!" (Marcu 1,41). Isus îl atinge intenționat pe lepros. Pentru a-l curăța, nu doar spune: "Curăță-te!", deși ar putut cu siguranță să o facă. El se întinde în mod deliberat și îl atinge. Așadar, ce se întâmplă cu leprosul? "Imediat s-a îndepărtat lepra de la el și s-a vindecat" (Marcu 1,42). Ce s-a întâmplat apoi cu Isus? El nu a devenit necurat. Isus, respectând Legea lui Moise, îl instruiește apoi pe om să se arate preotului și să treacă prin ceea ce poruncește Moise în Levitic, "ca mărturie a vindecării tale" (Marcu 1,44). Isus îi spune de asemenea omului să nu spună nimănui nimic despre aceasta. Omul nu ascultă ci se hotărăște să povestească "cele întâmplate peste tot, așa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii" (Marcu 1,45). Mary Healy recunoaște: "În mod ironic, Isus a preluat acum statutul anterior al leprosului: omul vindecat este liber să se întoarcă în societatea umană, dar Isus trebuie să rămână în pustiu..." (54).

Cu privire la lepră reprezentând păcatul, Ignatius Catholic Study Bible spune, citându-l pe Sf. Augustin: "Curățarea leprosului de către Isus semnifică Sacramentul Reconcilierii. Lepra reprezintă păcatul de moarte, boala spirituală care stinge harul în suflet și împiedică participarea deplină la viața Bisericii. Această stare poate fi de asemenea contagioasă și să îi influențeze pe alții prin scandal și falsă căință. Preotul levitic îl prefigurează pe preotul Noului Legământ, care este un instrument în reconcilierea păcătoșilor cu Dumnezeu și în a le reda sănătatea spirituală prin sacrament" (30). Dacă avem lepra spirituală a păcatului de moarte, să ne prezentăm înaintea preotului pentru ca să ni se redea sănătatea spirituală și a fi din nou uniți cu comunitatea, și, mai important, uniți cu Preasfânta Treime prin dăruirea harului sacramental.

* * *

DUMINICA a 6-a de peste an
Sf. Claudiu de la Colombiere, pr.

LECTURA I
Leprosul va locui singur în afara taberei.

Citire din cartea Leviticului 13,1-2.45-46
1 Domnul, vorbind lui Moise și fratelui său Aron, le-a spus: 2 "Când unui om îi apare pe piele o tumoare, o inflamație sau o pată de culoare deschisă, are îl face suspect de lepră, să fie trimis la preotul Aron sau la un preot dintre fii săi. 45 Leprosul, cel atins de această boală, să poarte haine sfâșiate și părul zbârlit, să-și acopere partea de sus a feței până la buze și să strige: "Necurat! Necurat!" 46 Cât timp va avea această boală va fi necurat. De aceea va locui separat, locuința lui va fi în afara taberei".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)
R.: Doamne Dumnezeule, tu ești mântuirea noastră!
1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul,
căruia i s-a acoperit fărădelegea!
2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea
și în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

5 Eu ți-am mărturisit păcatul meu,
nu ți-am ascuns fărădelegea.
Am zis: "Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!"
Și tu mi-ai luat povara vinovăției mele. R.

11 Bucurați-vă, drepților, în Domnul și veseliți-vă.
Scoateți strigăte de bucurie,
toți cei drepți cu inima. R.

LECTURA A II-A
Mergeți pe urmele mele, așa cum eu merg pe urmele lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,31-33; 11,1
Fraților, 31 fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, totul să faceți spre slava lui Dumnezeu. 32 Să nu fiți piatră de poticneală pentru nimeni: nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. 33 Faceți ca mine: în toate împrejurările, mă străduiesc să le fiu tuturor pe plac, căutând nu folosul meu, ci acela al tuturor, pentru ca să ajung la mântuire. 11,1 Mergeți pe urmele mele, așa cum eu merg pe urmele lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 7,16
(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA
Lepra s-a îndepărtat și el a devenit curat.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,40-45
În zilele acelea, 40 un lepros a venit la Isus, a îngenuncheat în fața lui și l-a rugat: "Dacă vrei, poți să mă cureți". 41 Făcându-i-se milă de el, și-a întins mâna, l-a atins și i-a zis: "Vreau, curăță-te!" 42 Imediat s-a îndepărtat lepra de la el și s-a vindecat. 43 Isus i-a poruncit să plece 44 și l-a făcut atent: "Să nu spui o vorbă nimănui, ci du-te, arată-te preotului și adu ca mărturie a vindecării tale jertfa de curățire pe care a prescris-o Moise". 45 Omul însă a plecat și a povestit cele întâmplate peste tot, așa încât Isus nu mai putea să se arate în public în nici o cetate; era obligat să rămână în locuri pustii, dar și aici oamenii veneau la el de pretutindeni.

Cuvântul Domnului

texte semnate de Brian Pizzalato
Director cu Cateheza în Dieceza de Duluth, SUA
pentru CatholicNewsAgency.com


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire