RUGĂCIUNEA 

Puterea mare a rugăciunii
Pentru a dobândi mântuirea cea veșnică
și toate harurile ce le dorim de la Dumnezeu
Sf. Alfons M. de Liguori

achizitionare: 09.11.2003; sursa: Editura Serafica

capitolul urmatorCuprins INTRODUCERE

În anii din urmă am dat la lumină mai multe cărți, însă cred că nu am alcătuit o carte mai folositoare decât aceasta, în care tratez despre rugăciune, fiind aceasta un mijloc trebuincios și sigur pentru a dobândi mântuirea. De aceea, dacă ar fi în puterea mea, aș tipări atâtea exemplare din această cărticică, câți credincioși sunt pe pământ, spre a le împărți fiecăruia, pentru ca oricine să poată înțelege trebuința ce o avem cu toții de a ne ruga pentru mântuirea noastră [1].

O spun aceasta, pentru că văd pe deoparte această trebuință absolută a rugăciunii, de altfel atât de recomandată în întreaga Sfântă Scriptură și de toți Sfinții Părinți, iar pe de altă parte văd că creștinii se sinchisesc foarte puțin în a se folosi de acest mare mijloc al mântuirii lor.

Și ceea ce ne doare și mai mult, e că predicatorii și duhovnicii prea puțin se îngrijesc de a vorbi despre aceasta ascultătorilor și penitenților lor, iar cărțile spirituale care sunt folosite astăzi, nu vorbesc îndeajuns despre aceasta. Toți predicatorii, duhovnicii și toate cărțile n-ar trebui să recomande alt lucru cu mai mare insistență și căldură decât rugăciunea. Ce e drept, ei propun sufletelor o sumedenie de mijloace bune pentru a se păstra în harul lui Dumnezeu, ca: fuga de prilejurile de păcat, primirea deasă a sfintelor taine, împotrivirea la orice ispită, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, meditarea adevărurilor veșnice și alte mijloace, toate, nu tăgăduiesc, foarte folositoare; dar la ce folosesc, zic eu, predicile, meditațiile și celelalte mijloace ce le înșiră părinții sufletești fără de rugăciune, când Domnul a declarat lămurit că nu vrea să împartă haruri decât aceluia care se roagă?

"Cereți și veți primi". (Ioan 16, 24). Fără rugăciune (după Providența ordinară) vor rămâne nefolositoare toate meditațiile făcute, toate propunerile luate și toate făgăduințele date. Dacă nu ne rugăm, vom fi întotdeauna orbi la luminile primite de sus și la toate făgăduințele făcute de noi; și motivul este că spre a face binele, a birui ispitele și a exercita virtuțile, într-un cuvânt, pentru a păstra poruncile dumnezeiești nu ajung luminile ce le-am primit și propune-rile ce-am făcut, ci avem nevoie și de un ajutor deosebit al lui Dumnezeu, pe care El nu îl dă decât celui care se roagă cu statornicie. Luminile primite, considerațiile făcute și bunele propuneri luate ne ajută numai ca la vreme de primejdie și de ispită să știm a ne ruga, și prin rugăciune să dobândim ajutorul ceresc; dar dacă în acel moment nu ne rugăm, noi ne vom pierde.

Am voit, scumpe cititor, să declar din capul locului acest sentiment al meu, pentru ca să mulțumești lui Dumnezeu, că prin această cărticică, îți dă harul să meditezi mai serios asupra însemnătății acestui mare mijloc al rugăciunii, deoarece toți cei ce se mântuiesc, și aici vorbim de cei ajunși la vârsta priceperii în special, numai prin acest mijloc se mântuiesc. De aceea mulțumește lui Dumnezeu fiindcă e o favoare prea mare ce o face acelora cărora le dă lumină și har să se roage. Nădăjduiesc că tu, iubitul meu frate, după ce vei fi citit această mică lucrare, nu vei mai fi nepăsător de azi înainte. Vei alerga necontenit la Dumnezeu cu rugăciunea când vei fi ispitit să-L necinstești. Dacă cumva în trecut cugetul ți-a fost împovărat de multe păcate, să știi că pricina a fost nepăsarea ta întru a te ruga și de a cere de la Dumnezeu ajutor împotriva ispitelor ce te năvăleau. Te rog, deci, să citești și recitești cu atenție cărticica aceasta, nu pentru că e lucrarea mea, dar pentru că e un mijloc puternic ce Dumnezeu ți-l pune la îndemână spre binele mântuirii tale veșnice, făcându-te prin aceasta să înțelegi că vrea să te mântuiești. După ce o vei fi citit, te rog, să o dai și altora cu care vei sta de vorbă. Iar acum să începem în numele Domnului.

Apostolul sf. Pavel scrie astfel în epistola câtre Timotei: "Vă îndemn, așadar, mai întâi de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii" (I Tim. II. 1). Sf. Toma, tălmăcind acest verset, spune că rugăciunea însemnă propriu zis înălțarea minții noastre către Dumnezeu. Cererea este rugăciunea însăși, care dacă nu se îndreaptă către lucruri anumite ca în: "Ia aminte, Dumnezeule, și vino în ajutorul meu" se cheamă suplică. Mijlocirea e o pioasă stăruință adresată lui Dumnezeu, pentru a dobândi harul ce-l dorim, precum când zicem: "Prin crucea și patima Ta, izbăvește-ne Doamne". Iar mulțumirea e o rugăciune prin care aducem recunoștință pentru binefacerile primite și ne merităm alte binefaceri mai mari. Rugăciunea, într-un înțeles strict, spune sfântul Doctor, înseamnă o alergare la Dumnezeu, dar luată într-un înțeles mai larg, cuprinde toate celelalte părți amintite mai sus, adică cererea, mijlocirea și mulțumirea. În acest înțeles o vom lua și noi, numind-o de acum înainte cu numele de rugăciune.

Pentru a îndrăgi cât mai mult acest mijloc al mântuirii noastre, adică rugăciunea, vom vedea cât este de trebuincioasă ea și câtă valoare are în a ne dobândi toate harurile ce le dorim de la Dumnezeu, dacă știm să le cerem cum se cuvine. Prin urmare vom vorbi mai întâi despre valoarea și trebuința rugăciunii și pe urmă despre condițiile ei, pentru ca să fie primită de Dumnezeu.


[1] În introducerea operei "Pregătire la moarte", Sf. Alfons prevestea apropiata publicare a acestei cărticele: "Puterea cea mare a rugăciunii", spunând că "opera acesta, deși e mică și ieftină, totuși îl costă multă muncă și o socoate de mult folos pentru orice soi de persoane; ba chiar îndrăznesc să zic, scrie el, că între toate cărțile spirituale, nu există alta mai folositoare și mai trebuincioasă ca aceasta despre rugăciune, întrucât ne dobândește mântuirea veșnică". Din aceste cuvinte se poate vedea însemnătatea pe care Sfântul Doctor o dădea acestei cărticele.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire