RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI PENTRU ORA DE ADORAȚIE

RUGĂCIUNEA DE PREGĂTIRE

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea..
     
     Eu am fost condamnat la moarte, dar eu am fost condamnat numai pentru că așa am voit. De fapt, în această clipă s-a rostit osânda voastră, a oamenilor. Voi ați fost osândiți la moarte pentru păcatele voastre.
     Eu din iubire am luat asupra mea osânda voastră, nu a mea. Eu am murit pentru că am vrut să vă scap pe voi de la moarte. Atunci eu v-am deschis poarta intrării, a mântuirii și a sfințirii. Dar acum voi înșivă trebuie să intrați pe poarta aceasta. Eu v-am deschis ușa. Intrați acum voi prin ea, prin pocăință și, după pocăință, prin fuga de păcat și prin înnoirea vieții voastre.
     Eu am murit pentru voi fără de voi. Dar nu vă pot mântui fără de voi. Dacă voi nu vreți să înțelegeți că eu am murit din cauza păcatelor voastre..., nu vă puteți mântui...
     Când mă vedeți aici, în fața tribunalului, să știți că acestea înseamnă un singur lucru: voi veți fi osândiți la moartea cea veșnică dacă nu vă veți smulge din ghearele păcatului. Eu merg la moarte pentru voi, ca să vă îngroziți de păcat și să nu-l mai faceți.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Eu port crucea, adică osânda mea spre Golgota... Eu am luat asupra mea păcatele voastre... De acum nu mai puteți fi ai mei decât dacă veți face ceea ce am făcut și eu. Să luați crucea păcatelor pe umeri și să muriți și voi pentru păcat... Nu puteți să fiți ucenicii mei decât dacă veți primi să fiți răstigniți pentru lume, pentru păcat, pentru cele străine de Dumnezeu...
     Veți primi voi această cruce așa cum am primit-o eu pentru voi, cu nețărmurită iubire? Dacă eu am primit să mor pentru voi din cauza păcatului, voi să primiți a fi morți pentru păcat din dragoste către mine.
     Eu pornesc acum cu crucea grea și chinuitoare pe drumul Calvarului. Toată Calea Crucii nu e altceva decât strigătul de osândă împotriva voastră, strigăt ce vine de la Tatăl ceresc. E strigătul de groază ce m-a cuprins în Grădina Măslinilor... E strigătul de jale al tuturor creaturilor din valea de lacrimi. Calea Crucii e calea osândei pentru păcat.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Crucea reprezintă păcatele... Nu crucea, ci păcatele voastre sunt atât de grele încât m-au doborât la pământ, m-au zdrobit sub povara lor...
     Crucea o poate suporta Fiul lui Dumnezeu, ea e ușoară și dulce pentru atotputernicia aceluia de care a ascultat furtuna mării, grozăvia morții... Dar păcatele... Eu nu le pot purta, puhoiul lor respingător mă doboară la pământ... Nici nu-ți poți închipui cât sunt de grele: disprețul și neascultarea de Dumnezeu, ura, dușmănia, necurăția, beția, înjurăturile înfiorătoare, blestemele negre ca noaptea, crimele împotriva pruncilor nebotezați, osândirea sufletelor botezate îmbrăcate în gloria și frumusețea dumnezeiască a sufletelor veșnice și nemuritoare, căderea lor în noaptea veșnică, în ura veșnică a Tatălui. Toate acestea îmi aduce căderea sub cruce...
     Vezi cum au căzut peste mine păcatele? Sunt mai grele decât cele mai grele blocuri de stâncă... Chiar dacă întregul univers s-ar fi prăbușit peste mine, nu m-ar fi zdrobit mai rău. Și tu, ființă atât de mică și atât de slabă, cum poți purta păcatul ce m-a doborât sub cruce?
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Eu nu m-am întâlnit întâmplător cu mama mea pe calea crucii mele. Eu am chemat-o acolo ca ea să fie prima dintre creaturi care ia parte la calea crucii mele.
     Prin ea v-am chemat și pe voi, pe voi care ați venit să luați parte la această Cale a Crucii mele, ca să suferiți cu mine pentru grozăvia păcatului vostru. Așadar, mergeți voi pe calea crucii cu inima mamei mele? Aveți voi credința ei care vede în crucea mea mântuirea de sub povara păcatului? Aveți voi iubirea ei, care vrea să moară pentru mine și împreună cu mine pentru păcatele voastre și ale fiilor voștri așa cum plânge ea? Strigați voi așa cum a strigat și dânsa de durere în inima ei? Poporul meu, ce-mi faci tu mie? Poporul meu, de ce-l răstignești tu pe Fiul meu cu păcatele tale?
     Mama mea a plâns pentru suferința mea. A plâns pentru păcatele voastre... Poate că dacă durerea mea nu vă mai mișcă inimile, poate vă va mișca durerea și plânsul Mamei mele...
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Simon din Cirene, un păgân, un păcătos, mă ajută să duc crucea... și în cruce ajunge să vadă lumina, credința, sfințenia, mântuirea....
     Știi cine este Simon din Cirene? Ești tocmai tu. Eu l-am ales pe Simon ca să fie o icoană vie pentru tine. Dată tu vei lua crucea mea asupra ta, dacă tu mă vei primi cu milă și cu bunătate ca și el, atunci îți voi da și ție, omule, lumina mea, harul meu, pe Tatăl meu, pe Duhul meu Sfânt, veșnicia mea, nemărginirea mea, ca să fii un Simon din Cirene!
     Dacă da, fii binevenit! Vino, binecuvântatul inimii mele! Te-ai apropiat ca să-mi ușurezi povara păcatelor? Ai luat de pe mine povara păcatelor soției tale, ale soțului tău, ale copiilor tăi, povara păcatelor rudelor tale, a prietenilor, vecinilor și a colegilor tăi?
     E o fericire pentru tine ca să fii un Simon din Cirene, ca să ridici de pe mine înfiorătoarea povară a păcatelor. Ai făcut aceasta vreodată? Ai stat pe calea crucii mele cum stau călăii, m-ai lovit și tu, m-ai îmbrâncit, m-ai scuipat, m-ai biciuit cu păcatele tale? Sau ai stat pe calea crucii mele ca fariseii? Bătându-și joc de mine cu înjurături, cu blesteme, cu râsete batjocoritoare, dându-mi sărutul lui Iuda? Vrei într-adevăr să-mi fii un Simon din Cirene?
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     La gândul că Veronica mi-a șters fața, îmi revarsă inima de bucurie... Căci nu este bucurie mai mare decât să fii înțeles în suferință, să nu fii părăsit la necaz, să fii mângâiat în chinuri, să fii ajutat în dureri și greutăți... Cine face aceasta, acela are inimă. Pe calea crucii s-a întâlnit inima dumnezeiască cu inima Veronicăi.
     Prin Veronica v-am chemat pe voi, care astăzi străbateți Calea Crucii mele. V-ați purtat voi asemenea Veronicăi pe această cale? Ați privit vreodată calea mea nemărginită, lacrimile mele de sânge, fața mea schimonosită de lovituri și de ură? M-ați așteptat undeva, unde știați că trec, ducându-mi crucea? Ați ieșit atunci în calea mea, mi-ați șters sângele scurs pe față din cauza loviturilor călăilor și a păcatelor voastre? Ați oprit vreodată vreo înjurătură? Ați oprit vreun blestem? Ați stins dușmănii?
     Dacă da, atunci vreau să-mi întipăresc chipul feței mele nu pe o năframă, ci pe buzele tale, pe fața ta, în inima ta, în sufletul tău, astfel încât, văzându-te lumea pe tine, să mă recunoască pe mine.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Eu am căzut sub povara păcatului tău. Cât de mult m-a durut căderea ta. M-am tăvălit în praf și noroi cu crucea grea peste mine, cu rănile deschise care s-au umplut de praf și sudoare... Dar apoi ați făcut din nou aceleași păcate pe care vi le-am iertat la prima mea cădere... Acum mă arunc iar în praf și noroi, sub povara crucii, cu păcatele voastre...
     Credeți că eu nu sunt cum sunteți voi, eu nu simt relele pe care le repetați și care ard atât de mult în inima mea dumnezeiască? O, cât de greu mă scol în sufletele voastre când ați început să repetați păcatele voastre! De n-ar veni vreun Simon din Cirene sub chipul unui preot, al unei soții bune, al unor părinți iubitori, poate nu m-aș mai putea scula niciodată în sufletul vostru... Nu vă e milă de mine în stațiunea aceasta? Nu vă e groază să fiți și voi în rândul călăilor mei, care mă izbesc chiar și sub povara crucii?
     Nu uitați! Pe unii dintre voi v-am văzut sub chipul unui Simon din Cirene, sub chipul Veronicăi, dar pe alții nu numai o dată i-am văzut sub chipul lui Iuda și a călăilor mei... Și pe voi vă voi iubi, dacă vă veți întoarce cum s-a întors Longinus, cel care mi-a străpuns inima, dar apoi a devenit un sfânt. Și tu îmi străpungi inima mereu, dar sfânt când vei fi? Până când vei mai amâna?
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Femeile plângeau de mila mea. Plânsul lor m-a mângâiat, pentru că era un plâns de iubire. Dar câte femei mai plâng astăzi de mila mea? Și totuși, continuă și ele schingiuirea mea prin vorbele lor nestăpânite, prin certurile, prin geloziile, dușmăniile și ura lor... Când se adună, vorbesc, judecă și osândesc suflete pe care eu le-am răscumpărat cu sângele meu.
     O, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți păcatele voastre, pentru că aceste păcate încep să devină mult mai mari decât păcatele bărbaților... Bărbații n-au ucis în războaie atâtea trupuri câte suflete ucideți voi cu limba într-o săptămână... Plângeți pentru voi și pentru copiii voștri, care ar trebui să fie și nu sunt... Plângeți că, dacă în mine, lemnul cel verde, fără păcat, Dumnezeu astfel pedepsește păcatul, ce va fi în lemnul cel uscat, în care păcatul a început să strige răzbunare la cer...?
     Plângeți copiii voștri, plângeți-i. Vai, nici nu mai suferiți când cineva vă aduce aminte de datoria aceasta; dimpotrivă, știți să-i blestemați mai rău pe cei pe care nu ați știut să-i creșteți creștinește... Plângeți pentru voi și pentru copiii voștri!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Eu te-am iertat o dată, de două ori, de mai multe ori; cu dragă inimă te-am iertat, în cel mai scump rod al crucii mele, în scaunul de spovadă... Te-am iertat de la prima ta Împărtășanie și până astăzi,... dar tu niciodată nu ai luat în serios iertarea mea..., pentru că scaunul de spovadă a fost o glumă pentru tine, iar pe mine m-a costat chinurile morții... Tu m-ai luat în derâdere, eu însă te-am luat în serios până la moarte. Dar tu n-ai luat nimic în serios, nici sufletul, nici păcatul, nici virtutea. Eu am început să tremur pentru tine. Tu ești orb, iar orbii cad în prăpastie... Pe tine te-am văzut căzând, pe tine, pe care te-am iubit mai mult decât viața mea, fericirea mea, cerul meu...
     Și, când am văzut că nici nu te mai dor sutele tale decăderi, când am văzut că nici nu te mai sperii de miile tale de înjurături, când am văzut că nu te mai temi de nici o grozăvie, nici de aceea ce strigă la cer, atunci mi-am pierdut cu totul puterea și am căzut a treia oară lângă Golgota. Nu m-am mai putut ridica... Am fost târât până la locul răstignirii... Nici în sufletul tău nu mă mai pot scula, pentru că tu ești mai orb decât orbii și mai împietrit decât stâncile muntelui Calvar.
     Eu am căzut și nu m-am mai putut ridica... Dar tu?!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Eu am ajuns până la ultima treaptă a batjocurei. Am fost dezbrăcat ca să fiu ultimul dintre oameni, scârba tuturor, un vierme, și nu un om...
     Și aceasta mi-ai făcut-o tu, frate... Mi-ai smuls haina strălucitoare de rege și stăpân al tău. Mi-ai smuls haina de prieten, de mântuitor, de om... M-ai făcut ultimul dintre cei care te interesează... Când m-ai scuipat și m-ai luat în derâdere în viața ta personală, în fața familiei tale, pe drumuri, între prieteni, la petreceri... Se poate oare o rușine mai mare pentru mine?
     O, câtă rușine am tras! M-ai despuiat de orice haină a demnității, pe mine, Domnul și Dumnezeul cerului și al pământului! Vei veni oare vreodată să-mi redai coroana regală? Vei veni oare să-mi redai haina de Domn și de Rege? Vei veni să-mi redai tronul ce mi se cuvine în sufletul tău? O, de n-ai întârzia așa de mult...
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Unii m-au scuipat... alții m-au izbit la pământ... unii m-au biciuit... alții m-au dezbrăcat de haine... unii mi-au pus coroana de spini pe cap... Dar alții m-au răstignit, sfredelindu-mi cu piroanele morții mâinile și picioarele... În mâna călăilor care m-au pironit am văzut mâna ta... În fața călăilor nemiloși am văzut fața ta...
     Lemnul tare și aspru al crucii a fost mai moale decât inima ta... Și atunci, ca și acum, mă uitam în ochii tăi, să văd dacă mai e vreo licărire de milă, sau dacă mă vei răstigni și tu de acum înainte cu răceală și răutate, prin păcatele tale de moarte...
     Și atunci am strigat: "Mi-e sete!" Îmi era sete și atunci de sufletul tău, sete arzătoare. O, cât doream să te îmbrățișez să te atrag la mine... Cum dorește cloșca să-și strângă puii sub aripile sale, așa am vrut eu să te strâng sub crucea mea, și mi-am întins larg brațele spre tine, iar tu n-ai vrut... Totuși, eu, fiindcă te iubesc, am strigat către Tatăl meu: "Tată! Iartă-l, că nu știe ce face!" Și Tatăl meu te-a iertat până azi că m-ai răstignit pe cruce cu păcatele de moarte. Până azi... Îți repet iarăși, până azi...
     Întoarce-te la mine!...
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     O, Isuse, tu ai murit pe cruce pentru mine. Mă simt acum cum se simte un copil când i-a murit mama... Abia atunci își dă seama cât de bună a fost mama și cât de mult îi simte lipsa...
     Mă simt așa cum se simte un om care a făcut un rău mare, fără judecată, dar când se dezmeticește, își dă seama că ceea ce a comis întrece orice măsură... Mă trec acești fiori... Îmi vine să strig ca Iuda: "Am vândut sânge nevinovat". Acum mi se pare că m-am trezit din beția păcatelor mele: l-am răstignit, l-am ucis pe Dumnezeul meu!
     Oare nu mă va urmări mereu chipul Celui Răstignit?... Cine a murit pentru mine a murit din cauza mea, a murit sub loviturile mele, a păcatului meu de moarte... Ce voi face acum, unde să fug? Dar unde pot scăpa, decât tot la pieptul tău, o, Răstignitule! Mă scol și mă întorc la tine și-ți spun cu sinceritate: Isuse, am greșit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să-ți fiu frate, dar primește-mă printre slugile tale credincioase...
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     În sufletul meu a fost răstignit el, Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul... Acum am auzit un strigăt tainic, dar deslușit și pătrunzător...
     Dă-mă jos de pe crucea din inima ta!
     Dă-mă jos, fie-ți milă de mine!
     Dă-mă jos de pe crucea înjurăturilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea blestemelor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea dușmăniilor și a răzbunărilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea bețiilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea nepăsării și a răcelii tale!
     Dă-mă jos de pe crucea hoțiilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea minciunilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea distrugerii familiei tale!
     Dă-mă jos de pe crucea sacrilegiilor tale!
     Dă-mă jos de pe crucea crimelor ascunse ale inimii tale!
     Dă-mă jos de pe crucea plânsului necontenit al soției și al copilașilor tăi!
     Dă-mă jos de pe crucea îngrozitoare a pierzării tale veșnice!
     Dă-mă jos de pe crucea smintelilor tale, de pe crucea acelor vorbe și fapte care răspândesc moarte în sufletele din jurul tău.
     Eu, Domnul și Dumnezeul tău, mă rog ție: Dă-mă jos de pe cruce și atunci îți voi asculta și eu rugăciunile tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Poate că Isus este înmormântat în sufletul nostru. Poate că au trecut luni de zile de când nu am mai sărbătorit în suflet Paștele, Învierea lui Cristos. Pământul l-a ținut închis trei zile, dar tu? Oare nu-l ții înmormântat în sufletul tău rece și dur, de trei luni, de trei ani, sau poate chiar de mai mult timp? Poate că ești chiar tu acela care de 20 de ani n-ai sărbătorit Învierea lui Cristos în sufletul tău? Poți tu răbda în sufletul tău moartea lui Isus mai mult de o clipă?
     Pe mare, în corabie, Isus dormea, și furtuna i-a îngrozit atât de mult pe ucenici încât au început să strige: "Doamne, trezește-te, că pierim!" În sufletul tău Isus este mort. Numai atunci va învia când tu îl vei striga: "Doamne, trezește-te că pier!" Aștepți tu cu dor ca Isus să vină în inima ta?
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire