RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI BIBLICĂ (II)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Prea milostive Isuse, fiindcă ești nemărginit de bun și milostiv, te iubesc mai presus de orice lucru. Îmi pare rău din toată inima că te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun.
     Îți ofer această Cale a Sfintei Cruci în cinstea și amintirea acelei căi prea dureroase ce ai făcut-o pentru mine, păcătosul. Prin acest exercițiu de pietate vreau să-mi cureți inima, să dobândesc sfintele indulgențe și să mă rog pentru acele intenții pentru care a fost dată această comoară spirituală.
     Te mai rog ca această practică de evlavie să-mi fie folositoare; în viața pământească să dobândesc mila ta, iar în cea viitoare, slava veșnică. Amin.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     In 19,15-16
     Dar ei au strigat: "La moarte cu el! La moarte cu el! Răstignește-l!"
     Pilat le-a zis: "Pe regele vostru să-l răstignesc?"
     Marii-preoți au răspuns: "Noi nu avem alt rege decât pe împărat!"
     Atunci l-a dat pe mâna lor, ca să fie răstignit, iar ei l-au luat.
     
     Isus ne-a spus: "Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. Iar voi toți sunteți frați". Suntem numiți fii ai lui Dumnezeu, și suntem cu adevărat. Cu acest spirit primit la botez să îndreptăm spre el rugăciunea noastră:
     - Pentru ca fiecare om să poată înțelege și să valorifice în viață realitatea sa de fiu al lui Dumnezeu.
     R. Te rugăm, ascultă-ne.
     - Ca să putem descoperi chipul tău în orice frate al nostru, mai cu seamă în cel lipsit și dușman. R.
     - Ca să ne ierți ura și nedreptățile, să ne luminezi calea și să ne conduci spre tine. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, prin jertfa ta, am devenit din nou fii ai Tatălui ceresc; privește cu bunăvoință la marea familie a oamenilor pentru care tu nu te-ai dat înapoi ca să primești chinul crucii și să-ți verși tot sângele. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 53,4-5a
     Și totuși, el purta durerile noastre și era împovărat cu suferințele noastre. Noi îl socoteam pedepsit, bătut și înjosit de Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre.
     Isus ne-a spus: "Acela care vrea să fie cu adevărat ucenicul meu să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze". Să-l rugăm ca să ne facă urmași vrednici ai săi.
     Doamne Isuse Cristoase:
     - Învață-ne să purtăm crucea noastră, pentru ca astfel să putem mărturisi viața plină de suferințe.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Șterge lacrimile celor ce plâng și se află în descurajare, iar neîncrederea noastră cufund-o în speranța ta. R.
     - Umple viața noastră cu meritele tale, ca să putem învia și noi împreună cu tine. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu ai voit să duci crucea pe Calvar pentru a da oamenilor exemplu de smerenie, de tărie și de încredere: dă-ne și nouă harul ca, ajungând ucenici ai pătimirii tale, să putem fi părtași și la învierea ta. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ps 38,5
     Fărădelegile mele au copleșit capul meu, ca o sarcină grea au apăsat peste mine. M-am chinuit și m-am gârbovit până la sfârșit, toată ziua umblam mâhnindu-mă.
     M-am necăjit și m-am smerit foarte mult; am strigat din suspinarea inimii mele deoarece s-a îndepărtat de la mine și acela care mă iubea!
     
     Isus ne-a spus: "Fără mine nimic nu puteți face!" Pentru aceasta ne-a lăsat harul său. Să-l rugăm ca să ne ajute în lipsurile noastre sufletești.
     Isuse Mântuitorule:
     - Iartă-ne păcatele și dă-ne putere în slăbiciunile noastre sufletești.
     - Curăță-ne viața noastră și fă-ne capabili de a ne înălța până la tine.
     - Luminează-l pe cel ce se află în greșeală; mântuiește-l pe cel care aleargă încrezător în tine.
     
     Doamne Isuse Cristoase, noi suntem slabi și ușor cădem în păcate; harul tău, însă, întotdeauna să ne ridice și să întărească voința noastră pentru a ajunge la scopul pe care ni l-ai orânduit. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lc 2,34-35
     Simeon i-a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui Isus: "Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca un semn care va stârni împotrivire, și prin sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi".
     
     Isus i-a zis lui Ioan, care se afla sub cruce: "Iat-o pe mama ta". Din clipa aceea, sfântul apostol a luat-o la sine pe Maria.
     Să-l imităm și noi pe Ioan, primind în viața noastră lucrarea de mamă a preasfintei Fecioare Maria, rugând-o:
     - Pentru ca noi să fim credincioși în îndeplinirea datoriilor noastre creștinești și să fim mărturisitori adevărați ai evangheliei.
     R. Te rugăm ascultă-ne
     - Pentru ca iubirea dezordonată de noi înșine să nu ne împiedice în trăirea învățăturii lui Isus. R.
     - Ca să ne putem întâlni cu Isus în clipele grele și triste ale singurătății noastre.
     
     Dumnezeule, care în planul tău de a mântui lumea ai voit să o asociezi și pe Maria, mama ta, la răscumpărarea oamenilor, ajută-ne și pe noi să ne bucurăm întotdeauna de mijlocirea ei în fața ta și să reușim a-i imita exemplul. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mc 15,21
     L-au silit pe un trecător, care venea de la câmp, pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus.
     
     Isus Cristos ne-a spus: "Orice veți face unuia dintre aceștia mici, care sunt frații mei, mie mi-ați făcut".
     Să-l rugăm să ne facă să înțelegem frumusețea solidarității creștine în suferința aproapelui.
     - Pentru ca, acolo unde-i suferință, creștinul să aducă mângâiere; acolo unde-i plânset, să aducă încurajare, iar acolo unde-i lipsă să fie în stare să aducă ajutor.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Pentru ca bogăția, traiul cel bun și progresul să nu ne îndepărteze de tine, transformându-ne în purtători forțați ai crucii tale. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, ajută-ne ca noi nu numai să ne purtăm cu încredere crucea mergând aproape de tine, dar dă-ne tăria solidarității creștine față de frații noștri, care își duc crucea alături de noi. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 52,14
     Precum pentru mulți a fost pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și chipul lui nu mai avea înfățișare de om.
     
     Dumnezeu a voit ca omul, prin intermediul muncii, al progresului și al unei stări bune să aducă la îndeplinire planul de mântuire al oamenilor.
     Să ne rugăm ca aceste daruri să nu se transforme în semne de egoism și de nedreptate:
     - Sânge scump al lui Cristos, vărsat pentru noi pe drumul Calvarului, trezește în noi sentimente demne în fața nedreptății.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Sânge scump al lui Cristos, care ai răsplătit curajul și credința Veronicăi, nimicește nepăsarea noastră în fața nedreptății. R.
     - Sânge scump al lui Cristos, luminează și încurajează sudoarea celui cinstit, a celui smerit și a săracului neluat în seamă.
     
     Doamne Isuse Cristoase, Veronica a avut privilegiul să-ți șteargă fața plină de sudoare și de praf. Dă-ne și nouă o sensibilitate omenească și socială în virtutea mesajului tău evanghelic, pentru ca orice aproape al nostru să fie respectat în libertatea, în munca și în personalitatea sa. Tu, care Dumnezeu fiind, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 53,4-5a
     Și totuși, el purta durerile noastre și era împovărat cu suferințele noastre. Noi îl socoteam pedepsit, bătut și înjosit de Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre.
     
     Dumnezeu ne-a spus: "Eu nu vreau moartea păcătosului, ci ca el să se întoarcă și să trăiască". În acest scop, ne-a lăsat sacramentul iertării.
     Să ne rugăm pentru ca "întoarcerea noastră să fie un act continuu de curăție spirituală.
     - Sânge scump al lui Cristos, care ne-ai împăcat cu Tatăl nostru ceresc, fă-ne mereu părtași la viața dumnezeiască.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Sânge scump al lui Cristos, care ai transformat viața noastră prin mijlocul sfintelor Sacramente, vindecă în noi rănile provocate de moarte. R.
     - Sânge scump al lui Cristos, transformă slăbiciunea noastră în tărie și păcatul nostru într-o renaștere sfântă spirituală. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu, care ne-ai poruncit să fim desăvârșiți ca Tatăl nostru din ceruri, revarsă cu îmbelșugare sângele tău asupra vieții noastre spirituale, ca să putem străbate cu multă răbdare calea ce ne conduce la tine. Tu, care Dumnezeu fiind, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lc 23,27-28.31
     După el venea mulțime mare de popor și femei; acestea își băteau pieptul și-l plângeau. Isus s-a întors spre ele și le-a spus: "Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?"
     
     Isus Cristos a spus: "Fericiți acei care plâng, căci vor fi mângâiați".
     Să ne rugăm să ne facă și pe noi vrednici a împlini în jurul nostru solia evanghelică a bucuriei sale.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Pentru acei care au lăsat totul spre a se dărui pentru binele altora, ca să nu cadă în descurajare și în regrete. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu ne-ai învățat și ne-ai poruncit dragostea frățească față de oameni și solidaritatea creștină în suferință.
     Dă-ne, te rugăm, și nouă harul ca, învingând iubirea dezordonată din noi, să reușim a ne purta în viața noastră întotdeauna ca niște ucenici vrednici de tine. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 18,21-22
     În timpul acela, Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat: "Doamne, de câte ori va trebui să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? Până la a șaptea oară?" Isus i-a zis: "Nu-ți spun până la a șaptea oară, ci până la șaptezeci de ori câte șapte!"
     
     Isus Cristos a spus: "În măsura în care voi veți ierta, veți fi și voi iertați de Tatăl vostru din ceruri". Iar el i-a iertat până și pe călăii care l-au răstignit.
     Să-l rugăm să ne dea și nouă tăria de a împlini "porunca sa cea nouă". Învățătorule:
     - Dă-ne tăria de a urî răul, însă de a-l ierta pe acela care îl săvârșește.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Fă ca experimentarea neîncetată a slăbiciunilor noastre să ne mântuiască de viciul mândriei.
     - Fă ca virtutea smereniei să nu ne îngăduie a fi judecători ai fratelui nostru care greșește.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu, care ai pus ca temelie a mesajului tău evanghelic legea iertării, dă-ne și nouă harul ca să ne orânduim viața în așa fel încât, fiind întotdeauna îngăduitori cu frații noștri, să primim din partea îndurării tale o iertare deplină. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     In 19,23-24
     După ce l-au răstignit pe Isus, soldații au luat hainele și le-au împărțit în patru, fiecărui ostaș câte o parte. Rămânea cămașa; era o cămașă fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos.
     Au zis, deci, între ei: "Să n-o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, a cui să fie". Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: "Au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras sorți". Tocmai aceasta au făcut soldații.
     
     Isus Cristos ne-a spus: "Acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta". Prin aceste cuvinte, Isus Cristos a voit să ne arate că fericirea omului se află în bunurile spirituale.
     Să-l rugăm pe Isus cu inima dezlipită de lucrurile pământești:
     - Pentru ca toți oamenii să înțeleagă că adevărata bogăție constă nu în avea bunuri, ci în a ști să le folosim bine.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Pentru ca în lume să fie mai multă dreptate cu privire la împărțirea bunurilor pământești și o mai mică diferență între oameni. R.
     - Pentru ca viața noastră, chiar și atunci când ne bucurăm de trai bun și de progres, să fie pătrunsă de Duhul tău și de învățătura evanghelică. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu te-ai născut sărac și ai murit sărac. Cu toate acestea, tu ești Stăpânul universului. Sărăcia ta în cele materiale să ne învețe și pe noi a da bunurilor pământești înțelesul cel drept și să nu uităm de sărăcia fraților noștri. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     In 19,17-18
     Isus, ducându-și crucea, a ieșit spre locul numit Căpățână, pe evreiește Golgota, unde l-au răstignit; împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc Isus.
     
     Isus a spus: "Moartea este ca un hoț, ea vine pe neașteptate. Vegheați, deci, și fiți întotdeauna gata, ca să nu vă prindă fără veste și să vă afle nepregătiți".
     Să ne rugăm cu încredere:
     - Pentru acei care trag de moarte, ca moartea să le fie o răsplată prin trecerea la viața veșnică.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Pentru ca viața noastră să nu fie însoțită de groaza morții, ci s-o trăim mereu în veghere, în rugăciune și în așteptarea creștină. R.
     - Pentru ca moartea ta să dea adevărat sens și valoare morții noastre. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, prin răstignirea și moartea ta, tu ne-ai redat viața pierdută. Dă-ne harul ca noi să prețuim și să apărăm întotdeauna acest dar. Fă ca moartea materială să nu fie însoțită de cea spirituală, ci să ne dea iertarea în viața veșnic fericită. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lc 23,44-46
     Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea, căci soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a rupt în două. Isus a strigat cu glas puternic: "Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul". Și, spunând aceasta, și-a dat duhul.
     
     Fraților preaiubiți, prin botez am ajuns să fim părtași la misterul crucii lui Cristos. Am fost îngropați cu el în moarte, pentru a învia cu el la o viață nouă.
     Acum, ajungând oarecum la sfârșitul drumului nostru de pocăință, înaintea crucifixului, să ne reînnoim făgăduințele de la Botez. Devenind creștini, ne-am lepădat de Satana, de faptele lui și am făgăduit să trăim după învățătura lui Cristos. Așadar:
     - Vă lepădați de Satana și de toate faptele lui?
     - Ne lepădăm.
     - Vă lepădați de păcate pentru a trăi în libertatea fiilor lui Dumnezeu?
     - Ne lepădăm.
     - Credeți în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului?
     - Credem.
     - Credeți în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a născut, a pătimit pentru noi, a murit, a înviat și șade la dreapta Tatălui?
     - Credem.
     - Credeți în Duhul Sfânt, în Biserica Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică?
     - Credem.
     Și acum, cu toții împreună să recităm rugăciunea pe care ne-a învățat-o Domnul nostru Isus Cristos:
     Tatăl nostru...
     
     Dumnezeule atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-ai ajutat să ne naștem la o viață nouă din apă și Duh Sfânt, și care ne-ai dat și iertarea păcatelor, binevoiește a ne păstra mereu în harul tău. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     In 19,38
     După aceea, Iosif din Arimateea, ucenic al lui Isus, dar într-ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus. Pilat i-a dat voie. Iosif a venit, deci, și a luat trupul lui.
     
     Isus Cristos ne-a spus: "Eu sunt învierea și viața, cine trăiește și crede în mine nu va muri în veci". Și Isus l-a înviat pe Lazăr din morți.
     Să-l rugăm și noi cu această speranță în inimă:
     - Pentru toți cei care au murit în nădejdea lui Isus cel înviat, ca să fie primiți în ceata sfinților.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Pentru sufletele scumpilor noștri și ai binefăcătorilor noștri, ca să dobândească răsplată pentru faptele lor. R.
     - Pentru frații și surorile care se află în durere, din cauza întristărilor de tot felul, ca să găsească tărie în credință. R.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu ești învierea și viața. Primește rugăciunea noastră și fă ca să fie spre ajutor sufletelor credincioșilor răposați. Eliberează-le de toate păcatele lor și primește-le în slava ta. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,57-60
     Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Atunci, Pilat a poruncit să i se dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat de in și l-a pus într-un mormânt nou, pe care și-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și s-a dus.
     
     Isus Cristos a zis: "Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu va vedea moartea în veci". Datorită acestui adevăr, menirea noastră de creștini este sublimă.
     Să-l rugăm pe Isus ca să ne ajute să înțelegem un asemenea adevăr, mereu mai mult și mereu mai bine.
     - Ca să învățăm a respecta în alții darul vieții.
     R. Te rugăm ascultă-ne.
     - Ca să învățăm a avea frică nu de moartea trupului, ci de aceea a sufletului. R.
     - Ca tu, Doamne, să fii lumina pașilor noștri, adevărul minții noastre și învierea morții noastre.
     
     Doamne Isuse Cristoase, tu ai luminat mormântul tău cu lumina învierii; dă-ne și nouă harul de a fi lumina lumii și sarea pământului pentru a învinge moartea păcatului și a dobândi prin tine viața veșnică. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Tatăl, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     Dumnezeule, Tată ceresc, îți aducem mulțumiri că au venit zilele în care Isus, Mântuitorul nostru, suferă pătimirea și învie glorios din morți. Iată zilele în care noi celebrăm deja victoria sa asupra răului și misterul mântuirii noastre.
     Pentru ca această "Cale a Crucii" să constituie o etapă nouă spre mântuirea noastră, iartă-ne păcatele și dă-ne tăria de a ne dărui viața pentru frații noștri după exemplul lui Isus Cristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire