RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI BIBLICĂ (I)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Doamne, iubirea ta nu cunoaște margini; tu nu l-ai cruțat nici chiar pe unicul tău Fiu, ci l-ai dat pentru mântuirea tuturor oamenilor. Arată-ne și astăzi iubirea ta, căci vrem să-l urmăm pe Cristos pe drumul crucii.
     Învață-ne, pe acest drum, să cunoaștem iubirea ta, să recunoaștem păcatele noastre și să le părăsim pentru a trăi din iubirea ta.
     Tu, care ne chemi să ne împărtășim din viața ta în toți vecii vecilor. Amin.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 53,6-8
     Toți umblam rătăcind ca niște oi, fiecare își urma drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui fărădelegile noastre, ale tuturor.
     Chinuit fiind, s-a smerit și nu și-a deschis gura; ca un miel dus la înjunghiere, ca o oaie fără de glas înaintea celor care o tund, el nu și-a deschis gura.
     A fost judecat și condamnat printr-o sentință nedreaptă: cine i-a luat apărarea? A fost smuls dintre cei vii! Pentru fărădelegile poporului său a fost dus la moarte.
     
     Iartă-ne, Doamne, pentru că așa de des preferăm să stăm liniștiți, acceptând tot felul de compromisuri, în loc să reclamăm dreptatea ta și dreptul ce se cuvinte fraților noștri.
     Iartă-ne, Doamne, pentru că facem din dreptatea omenească, din ordinea stabilită, ceva absolut, știind bine că singurul bine absolut este Iubirea.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 53,4-5
     Și totuși, el purta durerile noastre și era împovărat cu suferințele noastre. Noi îl socoteam pedepsit, bătut și înjosit de Dumnezeu.
     Dar el era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre.
     Pedeapsa care a căzut asupra lui ne-a adus nouă pacea și rănile lui ne-au adus vindecarea.
     
     Doamne, noi avem o idee greșită despre tine. Ne vine greu să te acceptăm cu crucea pe umeri, insultat de mulțime, sărac și despuiat. Cu toate acestea, vrem să ne încredem în tine și să acceptăm să credem că numai bobul de grâu care moare poate să aducă roade.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ps 37, 3.4.17.19.20.21.
     Mâna ta, Doamne, apasă asupra mea.
     Fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; sunt prea grele pentru mine.
     Sunt gata să cad, zdrobit de păcate, iar dușmanii mei sunt tari și puternici.
     Ei îmi întorc răul pentru bine.
     Ei mă urăsc pentru că eu vreau dreptatea.
     Nu mă părăsi, Doamne, salvează-mă.
     
     Te rugăm, Doamne, pentru toți aceia care cad pradă descurajării, pentru toți aceia care se resemnează, pentru cei zdrobiți de povara crucii lor.
     Ne rugăm pentru cei care se sinucid, pentru cei care trăiesc în singurătate, pentru cei care zi de zi așteaptă moartea, deoarece le-a pierit orice gust de viață.
     Rostește și pentru ei un cuvânt de speranță; fii pentru ei lumină în întuneric, deschide-ne ochii și inima la deznădejdea fraților noștri.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lc 2,48-50
     Văzându-l, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: "Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Cât de îngrijorați am fost, căutându-te, tatăl tău și cu mine".
     Dar el le-a zis: "Cum de m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu?"
     Dar ei n-au înțeles cele spuse de el.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru toți aceia care au pierdut un prieten, un soț, o soție, un copil; pentru cei care trebuie să-și trăiască mai departe viața, deși au rămas decepționați în iubirea lor.
     Deschide-le ochii ca să descopere prezența ta în viața lor.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 16,24-25
     Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze.
     Pentru că cine va voi să-și salveze viața, o va pierde; iar cine își va pierde viața pentru mine, o va salva.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru toți cei care muncesc și luptă, acceptând să moară pentru dreptate și pace; pentru toți aceia care se străduiesc să construiască o lume mai bună și mai dreaptă.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ps 44,3
     Frumos ești ca nimeni altul dintre fiii oamenilor, se revarsă farmec de pe buzele tale și de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu în veac.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru toți aceia care desfigurează fața lui Dumnezeu.
     Ne rugăm pentru creștinii care, din cauza intransigenței și înfumurării, prezintă o imagine falsă despre tine.
     Ne rugăm pentru noi înșine, ca să vedem în aproapele nostru chipul tău.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ps 35,15-16
     Când mă clatin, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și să mă sfâșie neîncetat.
     Scrâșnesc din dinți împotriva mea, împreună cu cei nelegiuiți, cu sarcasme batjocoritoare.
     
     Doamne, ajută-ne să construim o lume în care să dispară exploatarea omului de către om și în care fiecare să poată trăi liber și fericit.
     Știm că există încă în alte țări exploatarea omului. Noi ne rugăm pentru acei sărmani oameni care nu au încă libertatea cuvenită demnității de om.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lc 10,37-42
     O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. Ea avea o soră, numită Maria, care, așezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul.
     Marta, în schimb, era ocupată până peste cap cu o mulțime de treburi. De aceea, s-a dus și i-a spus lui Isus: "Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!"
     Dar Domnul i-a răspuns: "Marta, Marta, pentru multe te zbați și te frămânți. Însă un singur lucru este necesar. Maria și-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua".
     
     Doamne, tu ne inviți să te recunoaștem și să te cunoaștem. Fă ca să putem descoperi în viața și în lumea noastră prezența și viața ta.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     2Cor 12,19-20
     Domnul mi-a spus: "Harul meu îți este de ajuns; căci puterea mea se vădește din plin în slăbiciune". Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele: ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.
     De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuțiile și stările de neliniște, căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru toți oamenii degradați, umiliți, împovărați; pentru aceia care-și pierd încrederea în viață sau în iubirea oamenilor, pentru cei care te caută și nu te-au găsit încă.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Gen 3,6-8
     Așadar, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit, ca unul care dă înțelepciune, și a luat din el și a mâncat și i-a dat și bărbatului său, care a mâncat și el.
     Atunci li s-au deschis ochii amândurora și au cunoscut că erau goi...
     Auzind glasul Domnului Dumnezeu,... bărbatul și femeia s-au ascuns de privirea Domnului Dumnezeu printre pomii grădinii.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru cei nevoiași și lipsiți, pentru cei care nu au de lucru, pentru cei fără adăpost și fără pâine, pentru cei care n-au drept la nimic, nici măcar la respect și prietenie.
     Iartă-ne, Doamne, că am uitat prea des aceste lucruri.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     1Cor 1,23-25
     Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit - scandal pentru iudei, iar pentru păgâni, nebunie; dar pentru noi, cei chemați, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
     Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor.
     
     Doamne, acum când Fiul tău, Isus Cristos, a fost ridicat de pe pământ, acum când este preamărit, te rugăm ca el să-i atragă pe toți oamenii la sine, astăzi și întotdeauna.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Fil 2,5-11
     El, rămânând Dumnezeu, nu a ținut cu orice preț să apară egal cu Dumnezeu, ci s-a înjosit pe sine, luând firea sclavului și devenind asemenea oamenilor.
     După înfățișare era considerat un om ca toți ceilalți.
     S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, pentru ca, în numele lui Isus, toată făptura în cer, pe pământ și în adâncuri să-și plece genunchiul și orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!
     
     Doamne, ajută-ne să renunțăm la bunăstarea și la comoditatea noastră. Transformă-ne inima ca să fim în lume semne ale iubirii tale pentru toți oamenii.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 52,13-15
     Iată, servitorul meu va avea succes: va urca, va deveni mare și se va înălța pe culmile măririi. Precum pentru mulți a fost pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și chipul lui nu mai avea înfățișare de om, tot așa va fi pricină de bucurie pentru multe popoare; regii vor amuți în fața lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a spus vreodată și vor privi ceea ce nu a auzit vreodată.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru cei care mor singuri, fără a avea alături vreun prieten, pentru cei care mor fără speranța învierii.
     Celor care mor în acest moment, te rugăm să le dai curajul să-și încredințeze viața în mâinile tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Rom 6,3-11
     Sau nu știți că noi toți, care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu el prin botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în înviere, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
     Dar dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom și trăi împreună cu el, știind că Cristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.
     
     Ne rugăm, Doamne, pentru cei care nu au primit până acum botezul, pentru cei care din ură față de credință nu vor să se convertească și să devină oameni noi îndepărtând păcatul, pentru creșterea credinței noastre în învierea de apoi.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     Dumnezeule, Tată ceresc, îți aducem mulțumiri că au venit zilele în care Isus, Mântuitorul nostru, suferă pătimirea și învie glorios din morți. Iată zilele în care noi celebrăm deja victoria sa asupra răului și misterului mântuirii noastre.
     Pentru ca această "Cale a Crucii" să constituie o etapă nouă spre mântuirea noastră, iartă-ne păcatele și dă-ne tăria de a ne dărui viața pentru frații noștri după exemplul lui Isus Cristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire