RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI TRADIȚIONALĂ (III)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Doamne Isuse Cristoase, noi am venit să te urmăm în rugăciune pe calea crucii pe care tu ai parcurs-o de la casa lui Pilat până sus, pe Golgota.
     Recunoscători, ne gândim la marea ta îndurare cu care ai ispășit neascultarea noastră și ai șters păcatele noastre.
     Acestei îndurări îi recomandăm și pe cei dragi nouă, ca și pe toți oamenii, și chiar și pe noi înșine, cu păcatele și durerile noastre.
     - Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
     - Miluiește-ne pe noi.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Judecătorul lumii stă în fața judecății oamenilor. Plină de ură, mulțimea ațâțată cere moartea lui. De frica oamenilor, Pilat rostește sentința nedreaptă. Isus, însă, stă legat și tace.
     "Nu a blestemat când a fost defăimat și nu a amenințat când l-au batjocorit. S-a lăsat în seama celui care l-a condamnat pe nedrept. A fost jertfit pentru că el însuși a voit-o; gura nu și-a deschis-o".
     De câte ori și astăzi noi, oamenii, îl tragem la răspundere pe Dumnezeu deoarece gândurile lui nu sunt gândurile noastre, iar căile lui nu sunt căile noastre!
     Doamne Isuse, pentru a ne mântui ai acceptat în tăcere sentința de moarte rostită de Pilat.
     De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ostașii aduc crucea. De bunăvoie, Domnul ia crucea pe umeri. El vrea să bea paharul amar pe care i l-a dat Tatăl.
     "El a purtat suferințele noastre și a luat asupra sa necazurile noastre. Ca un miel a fost dus la înjunghiere. A tăcut ca o oaie fără glas în fața celui care o tunde" (Is 53,47).
     Numai cel care în necazurile stării, în greutățile muncii, în cruce și suferință își ia crucea și-l urmează pe Isus poate să fie ucenicul lui.
     Doamne Isuse, tu ai purtat de bunăvoie crucea pe care ți-a impus-o păcatul oamenilor.
     De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Povara este grea, drumul pietros, Domnul este istovit de moarte. Se clatină și cade. El este însă îmbrâncit și silit să meargă mai departe.
     "Noi l-am considerat însemnat, bătut de Dumnezeu și înfrânt. El a fost străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Nu avea nici chip, nici frumusețe. Un om obișnuit cu durerea și boala" (Is 53,2-5).
     De câte ori noi, oamenii, refuzăm îndeplinirea datoriilor noastre! Însă Dumnezeu vrea ca noi să mergem până la capătul drumului.
     Doamne Isuse, tu te-ai ridicat după prima ta cădere și ai dus crucea mai departe.
     De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mama se află pe drumul pe care Fiul își duce crucea grea. Privirile li se întâlnesc. Ea vede chinul lui și poartă toată durerea împreună cu el.
     "Ochii mei s-au întunecat de plâns, căci a plecat de la mine cel care era mângâietorul meu. Tare ca moartea este iubirea. Multele ape ale mâhnirii nu pot să o stingă".
     Cristos suferă și azi în mădularele trupului său, în surorile și frații săi. Cu Isus suferă Maria, mama lui și a noastră.
     Doamne Isuse, tu ai întâlnit-o pe mama ta îndurerată pe drumul crucii. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Domnul nu mai poate duce greutatea crucii. Atunci, soldații îl silesc pe un bărbat care venea de la câmp și tocmai trecea pe acolo să-l ajute să ducă crucea.
     "Cine vrea să fie ucenicul meu să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze". "Unul să ducă povara celuilalt. Astfel, împliniți porunca lui Cristos".
     Noi, oamenii, ne temem de suferință. Chiar și Petru, ucenicul lui Isus, temându-se, s-a retras din fața ei. Și totuși, numai prin suferință ne putem mântui.
     Doamne Isuse, tu l-ai acceptat pe Simon din Cirene ca ajutor pentru a duce crucea. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Veronica vede suferința lui Isus și cruzimea ostașilor. Ea nu întreabă ce gândesc oamenii. Curajoasă, pătrunde prin mulțime și îi oferă Domnului marama pe care el își întipărește fața.
     "Ție îți vorbește inima mea: caută fața ta. Arată-ne fața ta și vom fi mântuiți. Nu-ți ascunde fața de la noi".
     Ne mișcă oare durerea celuilalt? Vedem noi fața zdrobită a lui Cristos în semenii noștri care suferă?
     Doamne Isuse, plin de bunătate ți-ai întipărit chipul sfânt pe marama Veronicăi. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus cade a doua oară, o cădere mai chinuitoare decât cea dintâi. Cu mare efort, el se ridică pentru a desăvârși jertfa sa.
     "Dar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și batjocura poporului. Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbn din buze și dau din cap" (Ps 21).
     De câte ori cădem în vechile păcate și greșeli; nu suntem statornici în bine!
     Doamne Isuse, în durerile tale fără margini te-ai prăbușit pentru noi a doua oară sub povara crucii. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Pe drumul spre Calvar s-au adunat femei care îl plâng pe Domnul chinuit. El, însă, plin de milă, se gândește la nenorocirea care va veni peste ele.
     "Nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Veți spune munților: cădeți peste noi. Și dealurilor: acoperiți-ne" (Lc 23,27).
     De cele mai multe ori noi vedem numai durerea exterioară, și nu nenorocirea adâncă ce provine din păcat. Simțim numai durerea proprie și nu vedem nevoile celorlalți.
     Doamne Isuse, în toiul durerii tale te-ai gândit la necazurile care, din pricina păcatelor, vor veni asupra mamelor și copiilor poporului tău. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Domnul este extrem de istovit și se prăbușește a treia oară sub greutatea crucii. Dar el vrea să ducă până la capăt lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Își adună ultimele puteri și se ridică iarăși.
     "Sufletul meu este umilit în țărână. Trupul meu este culcat la pămînt. Păcatul oamenilor s-a adunat asupra mea, el mă apasă ca o povară grea".
     Nici noi nu suntem încă la țintă, suntem pe drum, adeseori singuri și părăsiți. Și pentru noi poate să vină ceasul când totul ne părăsește.
     Doamne Isuse, tu te-ai prăbușit la pământ sub greutatea păcatelor noastre și ți-ai adunat puterile ridicându-te din nou. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Domnul, zdrobit de suferință, a ajuns pe muntele Calvar. Soldații îi smulg hainele în fața mulțimii, iar rănile biciuirilor încep din nou să sângereze.
     "Ei își împart hainele mele și trag la sorți cămașa mea. Din călcâi până-n creștet nu este nimic sănătos în mine. Numai cicatrici și răni" (Ps 21)
     De câte ori îl desconsiderăm și îl disprețuim pe semenul nostru; îl compromitem și nu lăsăm nimic bun în el!
     Doamne Isuse, tu ai voit să înduri pentru noi și ultima umilință a morții de răufăcător. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Soldații îl trântesc pe Isus la pământ. Îi străpung mâinile și picioarele, pironindu-l pe cruce. Apoi înalță crucea. Acum s-a împlinit cuvântul: "Când voi fi înălțat de la pământ îi voi atrage pe toți la mine".
     "Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele". "Mi-au dat fiere în mâncare. Și în setea mea mi-au dat să beau oțet" (Ps 21).
     Și noi suntem adesea legați de oameni, suntem încătușați de îndatoriri de care am vrea să fugim. Cristos ne dă puterea și ne învață să le îndeplinim în libertatea iubirii.
     Doamne Isuse, tu te-ai lăsat răstignit pe cruce pentru noi. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus atârnă răstignit pe lemnul crucii. El se roagă pentru călăii săi. Pe la ceasul al nouălea, strigă cu glas puternic: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Și, murind, spune: "S-a sfârșit! Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul!"
     "Crucea ta o slăvim, Doamne, și sfânta ta înviere o lăudăm și o preamărim. Căci prin lemnul crucii a venit bucuria în toată lumea. Domnul să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Să strălucească fața sa asupra noastră și să ne dăruiască mântuirea sa" (Liturghia din Vinerea mare).
     Pentru cel ce crede în Cristos nu există suferință fără rost. Și în cel mai adânc abis Cel Răstignit este cu el.
     Doamne Isuse, ascultător voinței Tatălui, tu ai murit pe cruce pentru mântuirea oamenilor. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Cristos a murit. Iosif din Arimateea, plin de tristețe și respect, a luat jos de pe cruce trupul Domnului. Apoi l-au așezat pe Isus în brațele Mariei, mama sa îndurerată.
     "Voi toți, cei care treceți pe aici, priviți și vedeți dacă se aseamănă vreo durere cu a mea" (Lam 1,12).
     Și noi ne întâlnim cu moartea; vedem cum mor oameni care ne sunt apropiați și dragi. Propria noastră moarte este inevitabilă. Fecioara Mamă ne învață și ne ajută să fim tari în asemenea ocazii.
     Doamne Isuse, neînsuflețit în brațele mamei tale, te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ei așază trupul Domnului în mormânt; dar moartea nu-l poate ține. Din mormânt se naște viața; noua creație s-a săvârșit.
     "Dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod bogat". "Se seamănă în putreziciune și reînvie în neputreziciune. Se seamănă în slăbiciune și reînvie în putere".
     "Să nu fim triști ca și cei care nu au speranță. Căci Cristos a înviat din morți ca primul dintre răposați. Și așa cum toți mor în Adam, așa vor fi toți înviați în Cristos".
     Doamne Isuse, tu ai împărțit cu noi soarta mormântului, dar a treia zi ai înviat din morți. De aceea te rugăm: Ai milă de noi și de întreaga lume!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     - Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
     - Miluiește-ne pe noi.
     Atotputernice, veșnice Dumnezeule, îți mulțumim că prin moartea și învierea Fiului tău ai reînnoit viața noastră.
     Ajută-ne ca, prin participarea noastră la Calea Sfintei Cruci, să fim gata să purtăm cu răbdare și perseverență crucea noastră și să-ți slujim cu fidelitate.
     Dăruiește tuturor celor pentru care ne-am rugat îndurarea ta și condu-i pe toți răposații noștri la înviere, prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire