RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI TRADIȚIONALĂ (II)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus, Sfântul tuturor sfinților, Regele tuturor regilor, după ce a fost biciuit până la sânge și încoronat cu spini, este osândit de făptura sa la moartea cea mai dureroasă și mai rușinoasă.
     Eu sunt pricina acestei osândiri, eu m-am făcut vrednic de o mie de ori de moartea aceasta prin păcatele mele.
     O, Isuse, dă-mi harul să cunosc bine păcatele mele, dă-mi o umilință adevărată!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     După ce a așteptat-o și a dorit-o 33 de ani, Isus ia acum crucea pe umerii săi, ca pe un steag al luptei sale, ca pe o unealtă a mântuirii noastre.
     O, Isuse, dă-mi harul să prețuiesc și să iubesc patima și crucea ta sfântă, precum și suferințele ce mi le trimiți!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


      Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus cade, obosit din pricina sângelui ce i-a curs, împovărat de păcatele ce atârnau de cruce. El cade pentru a mă curăța de păcate și pentru a mă păzi să nu cad din nou în ele.
     O, Isuse, dă-mi harul statorniciei în bine!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus, cu crucea pe umeri, cu coroana de spini pe cap, o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ce durere pentru Inima dumnezeiască a Fiului și pentru inima duioasă a Mamei!
     O, Isuse, fă-mă și pe mine părtaș la durerile și suferințele ce vi le-am pricinuit ție și mamei tale!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Simon din Cirene duce crucea lui Isus, pentru că Isus n-o mai poate duce. Simon duce crucea fără voie și silit, dar ducând crucea cunoaște cine este Isus și învață a-l iubi, precum și a duce crucea din dragoste către dânsul.
     O, Isuse, dă-mi și mie harul ca, prin crucea ce-mi este dată, să cunosc cine ești și să învăț a te iubi și a răbda orice suferință din dragoste către tine!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Cu mare compătimire, Veronica șterge sudoarea și sângele de pe fața dumnezeiască a lui Isus, și el, din recunoștință, își întipărește fața pentru totdeauna pe marama ei...
     O, Isuse, întipărește și în inima mea chipul feței tale, ca să nu uit niciodată ceea ce ai suferit pentru mine și cât m-ai iubit!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus cade și peste dânsul cade crucea, care îi apasă mai adânc spinii în cap, producându-i astfel o durere nespusă. Acești spini au fost păcatele mele săvârșite cu gândul, pofta, cuvântul și privirea...
     O, Isuse, dă-mi harul unei pocăințe adevărate pentru păcatele mele, care ți-au pricinuit niște dureri așa de mari!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     "Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe fiii voștri. Că de se fac acestea cu lemnul cel verde, cu cel uscat ce va fi?"
     O, Isuse, tu ești lemnul cel verde, iar eu, cel uscat, vrednic numai să ard în iad! Dă-mi harul unei adevărate întoarceri spre bine și al unei statornice frici de Dumnezeu pentru ca, prin fapte bune, să aduc roade pentru viața cea veșnică.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus cade, dar călăii îl împing, îl bat și-l batjocoresc necontenit pe calea crucii până la Golgota...
     O, Isuse, ce rușine și ce durere ai suferit tu din dragoste către mine! Dă-mi harul ca, din dragoste către tine și cu duh de pocăință, să sufăr bucuros orice rușine și durere, și în chipul acesta să nu încetez niciodată de a te urma.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus este despuiat de hainele sale și adăpat cu fiere și oțet. Hainele i se scot și astfel i se reînnoiesc toate rănile pricinuite prin biciuire. Prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor, Mântuitorul ne-a dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin fierea cea amară, prin oțetul acru, ne-a dobândit iertarea păcatelor noastre de lăcomie...
     O, Isuse, eliberează-mă de robia poftelor trupești!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mâinile și picioarele Mântuitorului sunt pironite pe cruce. Isus atârnă de rănile mâinilor și picioarelor și suferă dureri nespuse pentru toate faptele cele rele ale mâinilor noastre și pentru căile păcătoase pe care au umblat picioarele noastre.
     Străpunge-mă, o, Isuse, și pironește-mă pe crucea ta printr-o sfântă frică și dragoste, pentru ca, în toate ispitele și suferințele, să rămân statornic în răbdare, până la sfârșit!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     După ce a atârnat trei ceasuri pe cruce, după ce a pătimit și s-a rugat, Isus își dă de bunăvoie sufletul în mâinile Tatălui său ceresc și moare.
     O, Isuse, fă ca moartea ta să-mi fie viață și dă-mi harul să fiu pururea mort pentru păcat, pentru lume și pentru toate pornirile cele rele, ca să trăiesc numai pentru tine și la sfârșit s-ajung printr-o moarte bună la viața cea veșnică!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus este dat jos de pe cruce și pus în brațele mamei sale îndurerate.
     O, sfântă Mamă a lui Dumnezeu, ce durere pentru inima ta de mamă a vedea în brațele tale trupul dumnezeiescului tău Fiu, rece și fără viață, și a privi rănile lui din care mai curge sânge.
     Pentru aceste dureri ale tale, te rog, dobândește-mi de la dumnezeiescul tău Fiu harul unei pocăințe desăvârșite pentru păcate, acum și în ceasul morții mele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Trupul preasfânt al lui Isus este înmormântat într-un mormânt nou și curat...
     O, Isuse, dă-mi harul ca inima mea să fie o locuință curată și plăcută ție, pentru trupul tău în preasfânta Împărtășanie, și să te primesc vrednicește și cu evlavie pentru mântuirea sufletului meu, pururea, dar mai ales la sfârșitul vieții mele!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE (de Sf. Francisc Xaveriu)


     O, Dumnezeule, eu te iubesc, dar nu te iubesc ca să mă mântuiești, sau pentru că îi pedepsești cu focul cel veșnic pe cei ce nu te iubesc. Tu, o, Isuse, m-ai îmbrățișat cu totul pe cruce. Tu ai suferit piroanele, sulița și multă rușine, nenumărate dureri, sudori, chinuri și moartea, și toate acestea le-ai suferit pentru mine, păcătosul.
     Așadar, pentru ce te voi iubi pe tine, o, Isuse preaiubite? Nu te iubesc ca să mă mântuiești în cer, nici ca să nu mă osândești în veci, nici pentru nădejdea vreunei răsplăți, ci precum m-ai iubit tu pe mine, așa te voi iubi și eu pe tine, numai pentru că tu ești Mântuitorul meu, Regele meu și Dumnezeul meu. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire