RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior SUFERINȚELE LUI ISUS ȘI PREASFÂNTA FECIOARĂ MARIA

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     După ziua dureroasei despărțiri de Isus, Fiul ei, care a murit pe cruce, iar a treia zi a înviat, pentru sfânta Fecioară pământul a devenit un exil cu atât mai dur cu cât dragostea lui Isus a fost mai evidentă în nespusele sale suferințe. Maria știa că lui Isus îi datorează toate harurile cu care a fost împodobită și cum îi va putea arăta recunoștința dacă nu iubindu-l mereu, tot mai desăvârșit? În inima ei a rămas întipărită tragedia Calvarului.
     Isus, în schimbul suferințelor sale îndurate din dragoste către noi, nu cere altceva decât iubirea noastră. Să-l iubim, deci, cu o iubire curată și gingașă, să medităm deseori suferințele sale, ca să nu uităm nimic din ceea ce a suferit pentru noi. Mergând pe urmele Maicii sfinte, vom străbate și noi toate locurile în care a suferit Fiul ei. O, sfântă Fecioară, călăuzește-mă pe drumul Calvarului.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sub geamurile palatului lui Pilat, unde mulțimea însetată de sângele nevinovat al lui Cristos urlă furioasă, sfânta Fecioară parcă aude mereu strigătul: "Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri!" Ce amintire pentru o mamă!
     Cine ar îndrăzni să spună: eu nu am scos niciodată un strigăt de condamnare la moarte a lui Isus! Dacă în viața mea am săvârșit chiar și numai un păcat de moarte, sunt mai vinovat decât acei care au chemat sângele lui Isus asupra lor și asupra copiilor lor, deoarece eu l-am vărsat!
     Prin păcat am produs mai multe și mai mari dureri sfintei Fecioare decât au cauzat acei care au strigat împotriva lui Isus. Am primit atâtea haruri cum nimeni dintre ei nu a primit; dar cum am corespuns? Sângele lui Isus mai curge asupra sufletului meu ca să-l curețe și să-l sfințească. Cum îl primesc? Cum îl prețuiesc? Inima lui Isus nu se răzbună pe nerecunoștința mea decât prin binefacere. Doamne, ajută-mă să-ți fiu credincios până la moarte!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sfânta Fecioară a reflectat zilnic asupra tuturor suferințelor îndurate de Isus. Ea a văzut și crucea grea ce i-a fost pregătită lui Isus și pusă pe umeri după ce Pilat a rostit sentința de condamnare la moarte.
     Escortat de soldați, epuizat de puteri, flămând, însetat, palid, după ce a fost biciuit atât de cumplit, scuipat, batjocorit și încununat cu spini, plin de răni și sânge, în fața lumii care aplauda sentința de osândă, Isus primește crucea pe umeri și sfânta Fecioară se vede în situația lui, iar inima ei geme în fața atâtor dureri.
     Vai, cât de mult mă tem câteodată de suferințe și cu câtă împotrivire le primesc și câte merite și haruri pierd prin aceasta. Dacă aș privi suferința cu ochii lui Isus și ai Maicii sfinte, atunci m-aș bucura și i-aș mulțumi lui Dumnezeu pentru ele.
     Isuse, îți spun și eu cu sfânta Tereza de Avila: "Ori să sufăr, ori să mor!", iar cu sfânta Magdalena de Pazzi: "Isuse, să mor, dar să sufăr!"
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     După ce a început să poarte crucea, Isus cade sub greutatea ei, chiar sub privirile Maicii sale sfinte, care îl urmează. Dar nici o mână din ale acelora cărora le-a făcut atâta bine nu vine să-l ajute. Maria știe că Isus îi iubea atât de mult pe acești oameni care acum refuză ajutorul și că acum e gata să sufere și să moară în locul lor spre a-i mântui.
     Acest gest lipsit de orice simțire rănește adânc inima neprihănită a Mariei, care vede toate relele sufletești pe care Isus le vindecă prin suferințele sale și în același timp vede și iubirea fără margini a lui Isus.
     O, Isuse, ajută-mă să nu rămân niciodată surd și lipsit de voință în fața harurilor tale care mă cheamă la iubirea și urmarea ta.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Pe drumul Calvarului, Maria îl întâlnește pe Isus cu fața desfigurată și plină de praf și sânge și atât de istovit de puteri. În acele clipe, și-a reînnoit asocierea la suferințele Fiului ei pentru mântuirea neamului omenesc. Ea nu l-a oprit pe drumul Calvarului, ci l-a încurajat să ducă la îndeplinire fără întârziere voința Tatălui ceresc. De altfel, sfânta Fecioară a căutat toată viața ca să devină o copie fidelă a lui Isus, Fiul ei. După ce a fost săracă, umilită, ascultătoare, blândă și răbdătoare ca și el, ea aspirase să se facă părtașă la suferințele lui, devenind în timpul patimirii maica durerilor, după cum Isus era omul durerilor.
     Doamne Isuse, nu-mi voi întoarce nicicând ochii de la suferințele tale, căci toate îmi vorbesc de iubire și mă silesc să te urmez cu desăvârșire. Ajută-mă, Doamne!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     În acest moment, trec înaintea ochilor preasfintei Fecioare Maria și celelalte suferințe ale lui Isus: schimburile de cuvinte angajate între Simon din Cirene, care nu vrea să accepte să ducă crucea lui Isus și călăii care îl silesc să facă acest lucru deoarece se tem că Isus nu va mai ajunge în viață pe vârful Calvarului. Vede și privirea întristată a lui Isus care se oprește cu mintea la cuvintele profetului: "Am așteptat ca cineva să ia parte la durerea mea, dar nimeni nu s-a oferit ca să mă mângâie".
     Cât a suferit Isus și sfânta Fecioară în fața suferințelor pe care le îndura Isus, dar ea știe că Isus, prin aceste suferințe, ispășește revolta minții omului împotriva legilor lui Dumnezeu, mândria și ambiția omenească; ea se umilește în fața lui Dumnezeu împreună cu Isus și cere pentru sufletele credincioase iubire pentru virtutea umilinței.
     Isuse și preacurată Fecioară Marie, ajutați-mă să stau cât mai departe de mândrie, amorul propriu și egoism și întotdeauna să fiu mortificat în simțurile mele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Preasfânta Fecioară se simte mult alinată în suferințele sale când o femeie merge înaintea lui Isus și îi șterge fața cu o năframă, iar Isus își întipărește chipul feței sale pe năframa ei. Favorurile extraordinare nu sunt de dorit. Preasfânta Fecioară nu le-a primit și nici nu l-a văzut pe Isus în strălucirea dumnezeirii sale pe muntele Tabor. Isus a acumulat asupra persoanei sale toate batjocurile și disprețul; mamei sale nu i-a dăruit nici chipul feței sale, dar a făcut-o părtașă la toate durerile pătimirii sale.
     Suferința este un dar cu mult mai mare decât mângâierile sufletești. O, dacă și eu aș fi convins de acest lucru! Dacă îl iubesc pe Isus cu o iubire curată și delicată, voi primi cu recunoștință partea de suferințe pe care Isus a făcut-o mamei sale. Doamne Isuse, dă-mi harul să privesc crucea ca pe un obiect vrednic de ambiția mea.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Maria îl urmează pas cu pas pe Isus pe drumul Calvarului. Parcă au trecut sute de ani în viața ei de la moartea lui Isus... și totuși, locul suferințelor lui Isus unde a căzut sub cruce s-au întipărit adânc în inima ei, a Mamei, care, absorbită de suferințele Fiului, nu simțea durerile proprii, ci sufletul ei se hrănea cu o cunoștință tot mai clară a suferințelor Domnului.
     Iubirea sfintei Fecioare a crescut prin numeroase jertfe necunoscute de oameni, dar cunoscute atât de bine de Isus care și-a pus puterea sa la dispoziția sfintei Fecioare.
     Nu vei câștiga nici o putere asupra inimii lui Isus decât iubind-o, așa cum a făcut-o sfânta Fecioară cu o iubire gata de orice jertfă.
     O, Isuse, când va fi mistuită viața mea de iubirea ta divină?
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sfânta Fecioară se gândește la femeile evlavioase, care, fără a se teme ori rușina de public, plâng suferințele lui Isus și își arată atașamentul față de el. Neputând să-l ajute cu bunurile lor, i-au păstrat până la sfârșit cele mai nobile sentimente.
     Sfânta Fecioară va duce în cer numele lor scrise în inima ei, împreună cu numele acelora care îl vor iubi pe Domnul Isus, și care, prin rugăciunile, jertfele și zelul lor, vor conduce și alte suflete la Dumnezeu, muncind pentru mărirea lui Dumnezeu, sfințirea sufletelor și nimicirea păcatelor.
     O, preasfântă Fecioară Marie, o, Bune Isuse, ajutați-mă să fiu și eu în numărul acelora ale căror nume sunt înscrise în inimile voastre și să vă iubesc în toate și în tot timpul cât mai perfect posibil.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sfânta Fecioară, îngenuncheată în locul unde a căzut Isus tocmai pe vârful Calvarului. De data aceasta, nu se mai poate ridica singur. Călăii sesizează aceasta și îl dezbracă brutal de hainele lui. Sfânta Fecioară își adună puterile ca să nu cadă și ea în fața acestui spectacol.
     Îl privește cu atenție pe Isus care suferă... Îi cunoaște atât de bine drepturile pe care le are asupra inimii tale... Să asculte, să sufere și să iubească - în aceste trei cuvinte se rezumă toată viața lui Isus și a sfintei Fecioare. Cât timp vei fi pe pământ vei avea mult de suferit, dar în ceasul morții vei putea spune într-adevăr: Dumnezeul meu, am suferit pentru tine, deoarece te iubesc mai mult decât orice.
     Doamne, lărgește-mi inima pentru a face să intre iubirea ta; întărește-mi curajul în lupta continuă a vieții.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Haina necusută, pe care sfânta Fecioară i-a făcut-o lui Isus, îi este acum smulsă de călăi. Coroana de spini este îndepărtată de pe cap sub privirea Maicii sfinte și apoi așezată din nou cu mai multă furie. Torent după torent, în fața acestei priveliști, suferințele lui Isus năvăleau în inima neprihănitei sale mame, cuprinzându-i toate simțurile și facultățile. Cât a costat-o pe sfânta Fecioară faptul că nu a putut obține această haină a Fiului ei, îmbibată cu sângele lui!
     În această lume nu trebuie să ținem și nici să ne alipim inima de nimic decât de iubirea lui Isus, căci toate trec, dar iubirea lui Isus rămâne; celelalte bunuri, oricât de sfinte și prețioase ar fi, le pierdem o dată cu viața. Pe punctul de a părăsi totul, oare trebuie să mă mai neliniștesc cu gândul la lucrurile destinate pieirii?
     O, Isuse, îți promit că-mi voi lipsi uneori inima și simțurile de bucuriile legitime pe care și le-ar dori. Ajută-mă, Doamne!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Cu fața la pământ, care a fost stropit cu sângele lui Isus, Maria sărută acest pământ care a absorbit sângele Fiului ei. Ea privește scena sfâșietoare a răstignirii; nici un amănunt nu-i scapă memoriei, și totuși nu aceasta este cea mai amară amintire a ei. Fiecare cuvânt se întipărește adânc în inima ei imediat ce îl aude de la Isus. Privindu-l cu atâta stăruință și rugăminte pentru noi, ea ne iartă și ne binecuvântează.
     Ce rugăciune și în ce moment! Oare nu și pe mine m-a luat în brațele ei pentru ca sângele Fiului ei să nu fie zadarnic vărsat pentru mine? Fiind mama mea, o voi asculta și urma în toate. Milostivirea și îndurarea lui Isus și a Maicii sfinte să aducă iertare vieții mele în tot ceea ce am greșit.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Cea mai crudă durere care poate să sfâșie inima mamei noastre cerești, este privirea la Isus mort pe lemnul crucii. Pătimirea lui Isus a continuat să ocupe același loc în toate zilele vieții ei pământești, ca și în ziua morții lui Isus pe cruce. Fiecare gând și cuvânt care îi amintește de cruce o face să sufere tot ceea ce a suferit ea lângă cruce pentru oameni.
     Sfinții, după pilda ei, au primit suferințele și încercările mulțumind lui Dumnezeu pentru ele, și mulți creștini pe patul morții au socotit că nu au suferit destul.
     Doamne Isuse, în fața iubirii tale nu găsesc nici o suferință prea mare spre a-ți dovedi iubirea mea.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Nemișcată, preasfânta Fecioară Maria se pare că vrea să părăsească această viață. Dar nu este așa. Ea se gândește la ultimele ceasuri pe care Isus le va mai petrece pe cruce, la clipa când privirea ei nu o va mai întâlni pe aceea a lui Isus, la momentele când îl va adora singură pe Dumnezeu în Fiul ei jertfit. Numai iubirea o mai ține în viață, ca să sufere mult timp. Și dacă inima rece a lui Isus nu mai palpită, inima ei este cufundată în toată durerea și amărăciunea din cauza pierderii Fiului ei.
     Vreau să o imit pe sfânta Fecioară. Nu voi căuta mângâieri în această lume, ci le voi aștepta cu răbdare pe acelea pe care mi le rezervă Dumnezeu.
     Preasfântă Fecioară, Mama lui Dumnezeu și a oamenilor, ajută-mă să te urmez oricând și în toate!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Maria îl adoră pe Isus Om-Dumnezeu, al cărui trup a fost așezat într-un mormânt și apoi, printr-o sublimă lăsare la voia lui Dumnezeu și așteptând promisiunea lui Isus, își ridică ochii spre cer, unde se bucură că îl vede pe Isus în strălucirea măririi sale.
     Nu pot decât să mă unesc cu sfânta Fecioară și să o urmez cu toată inima și lacrimile mele la mormântul lui Isus. După ce voi fi cinstit pătimirea Domnului aici, pe pământ, Isus va binevoi să-mi acorde la sfârșitul vieții mele pământești harul de a muri unit cu el, în dragostea lui. După pilda Sfintei Fecioare, voi fi întotdeauna gata să merg cu Isus de la suferință la moarte și de la sfânta Împărtășanie la cer. Voi completa în fiecare zi pregătirea mea prin meditarea suferințelor Domnului și actele de lăsare totală în voia lui Dumnezeu.
     Doamne Dumnezeule, nădăjduiesc cu tărie că voi dobândi cerul prin meritele lui Isus Cristos și prin ocrotirea sfintei Fecioare Maria. Doamne Isuse, după pilda ta și a Maicii tale, mă voi decide să îmbrățișez din toată inima suferințele vieții mele și, nefiind în stare să-ți mulțumesc îndeajuns pentru iubirea ta, binevoiește să primești toate necazurile și suferințele mele ca o necontenită mulțumire pentru jertfa ta de pe altar, ca și pentru sfânta Împărtășanie. Însuflețește-mă cu duhul ce l-a avut sfânta Fecioară și dă-mi fidelitatea ei ca să rămân pe Calvar, dacă trebuie, până la moarte. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire