RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI TRADIȚIONALĂ (I)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Preasfântă Treime, îți jertfim Calea Sfintei Cruci, ca să cinstim și să lăudăm maiestatea ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgatoriu.
     Isuse, tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, deșteaptă în inimile noastre o căință adevărată pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele tale. Fă să te urmăm pe calea stropită cu sângele tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus este hotărât să sufere chinurile nedrepte la care îl osândește Pilat.
     Doamne, Dumnezeul meu, osândit pe nedrept la moarte, te rog să-mi dai putere să rabd cu blândețe când mi se face vreo nedreptate, ca astfel să fiu asemenea ție.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea
     
     Isus îmbrățișează crucea, o ia pe umerii săi și o duce cu resemnare.
     Mântuitorul meu, tu, care ai purtat cu resemnare crucea încărcată cu păcatele mele, fă ca și eu să port fără plângeri crucea datoriilor mele zilnice și să sufăr cu răbdare neplăcerile ce-mi ies în cale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus cade sub povara crucii, dar, gândindu-se la mântuirea mea, se scoală fără șovăire și își urmează calea spre Golgota.
     Mântuitorul meu, la prima ta cădere sub povara crucii, îmi amintesc de primele mele căderi în păcat. Doamne, prin meritele suferințelor tale, te rog, iartă-mi păcatele mele. Ca și tine, vreau să mă scol cu mai multă hotărâre și să te urmez cu mai multă dragoste pe calea pocăinței.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Preasfânta Fecioară îl însoțește pe Fiul ei iubit în toate suferințele sale. Ea este și mama mea și mă însoțește pe calea vieții.
     Mântuitorul meu, pentru durerile ce le-ai simțit când te-ai întâlnit pe drumul Calvarului cu mama ta preasfântă, te rog, dă-mi iubirea cea mai curată și devotată față de ea. Și eu sunt fiul ei și vreau s-o cinstesc tot timpul vieții mele.
     Maică îndurerată, roagă-te pentru mine.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Nu de bunăvoie, ci silit, îi ajută Simon din Cirene lui Isus să-și ducă crucea. Însă el cunoaște în curând cine este Isus și duce cu bucurie povara crucii.
     Doamne Cristoase, care ai deschis ochii lui Simon din Cirene, deschide și ochii sufletului meu, ca să cunosc voința ta în greutățile pe care le întâmpin și, ajutat fiind de tine, să le port cu răbdare.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus își întipărește fața plină de sudoare, praf și sânge în marama ce i-o întinde Veronica cea miloasă.
     Doamne, știu că numai prin suferință voi putea reproduce în mine chipul tău; te rog, deci, să-mi dai putere ca prin muncă și suferință să devin tot mai asemănător cu tine, Dumnezeul meu.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Istovirea lui Isus crește, drumul urcă, crucea îl apasă tot mai greu și el cade a doua oară.
     Doamne, și eu cad adeseori în păcat. După fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. Dar după pilda ta și cu ajutorul harului tău, vreau să mă scol cu hotărâre și fără întârziere. Printr-o spovadă bună, vreau să-mi dobândesc puteri noi ca să te urmez. Ajută-mă, Doamne!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Văzând femeile care plâng de mila lui, Isus uită de suferințele sale și le mângâie.
     Mântuitorul meu, tu ai trăit toată viața ta pentru alții și chiar în suferințele tale găsești cuvinte de mângâiere pentru cei întristați. Dă-mi putere să pot renunța la dorințele mele deșarte și să găsesc cuvinte de mângâiere pentru cei care suferă în jurul meu.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse cade pentru a treia oară sub povara crucii, dar se ridică și, cu ultimele puteri, urcă muntele Calvarului.
     Mântuitorul meu, pe tine nu te-a putut întoarce nici o greutate. Privind la tine, mă rușinez când mă gândesc de câte ori am uitat de propunerile mele bune. Prin meritele căderilor tale, te rog, dăruiește-mi puterea trebuincioasă ca să nu mă abat de la propunerile mele bune.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Călăii smulg fără milă hainele lipite de rănile Mântuitorului, lăsându-l fără îmbrăcăminte în fața mulțimii.
     Doamne Isuse Cristoase, tu ai voit, prin rușinea despuierii tale în fața mulțimii, să aduci îndestulare pentru lipsa mea de bună-cuviință în vorbe, purtare și îmbrăcăminte. Îți promit că-mi voi înfrâna gândurile, privirile și vorbele și voi cinsti trupul meu și al altora ca pe un templu al lui Dumnezeu.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isus își lasă mâinile și picioarele în voia călăilor, care le pironesc pe cruce.
     Doamne Isuse Cristoase, prin pironirea mâinilor și picioarelor tale ai voit să ne dai un exemplu de ascultare desăvârșită. Tu ai fost ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. După exemplul ascultării tale, vreau să urmez poruncile tale sfinte, chiar dacă va trebui să răstignesc dorințele mele păcătoase.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ajuns la capătul suferințelor sale, Isus, aplecându-și capul, își dă sufletul.
     Isuse, Mântuitorul meu, tu ai împlinit tot ce ți-a încredințat Părintele ceresc în chipul cel mai desăvârșit. După exemplul tău, vreau să trăiesc cu totul după chemarea mea și să-mi împlinesc datoriile, chiar și cele neplăcute, în chipul cel mai desăvârșit, din iubire către tine.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ucenicii coboară trupul lui Isus de pe cruce și-l pun în brațele mamei sale îndurerate.
     Cine ar putea măsura suferințele tale, mamă îndurerată. Ele sunt fără număr, ca și răutatea oamenilor care l-au răstignit pe Fiul tău iubit. Pentru durerea ce ai simțit-o la vederea trupului neînsuflețit al Mântuitorului meu, te rog, primește-mă și pe mine de copil al tău și învrednicește-mă în ceasul morții de prezența ta.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Ucenicii și femeile care l-au urmat pe Isus până la Calvar așază trupul său într-un mormânt nou, săpat în stâncă. În liniștea mormântului, trupul lui Isus așteaptă trei zile clipa învierii sale.
     Doamne Isuse Cristoase, tu aștepți în liniște și tăcere pe altarele noastre să te viziteze toți cei osteniți și împovărați. În nevoile și suferințele mele, voi căuta și eu mângâiere și alinare în fața altarului.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie..

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     Doamne, tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului tău preaiubit pe lemnul crucii.
     Te rugăm ca toți acei care ne mărturisim credința prin acest semn sfânt să ne bucurăm de ocrotirea ta cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire