RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI DE PR. EDUARD FERENȚ

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Doamne Isuse Cristoase, deja din primul moment al intrării tale în istoria omenirii, pentru a împlini planul Tatălui de mântuire a lumii, sub impulsul Duhului Sfânt (Evr 9,14), te-ai oferit pentru noi ca jertfă nepătată. Această jertfă începută la întrupare, continuată în ministerul tău pastoral, desăvârșită pe Calvar și primită de Tatăl prin învierea ta din morți, este cauza reconcilierii și a sfințirii noastre.
     Te rugăm, trimite în inimile noastre Duhul tău Sfânt, inspiratorul și rodul jertfei tale, pentru ca, luminați de dânsul, să te recunoaștem ca Fiu unic al Tatălui și ca Mântuitorul nostru, acum, când ne propunem să medităm fericita ta Pătimire. Tu, care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse Cristoase, pentru a împlini voința Tatălui, sub impulsul Duhului Sfânt și din iubire față de noi, te-ai oferit ca jertfă nepătată pentru răscumpărarea omenirii, acceptând chiar condamnarea la moarte.
     Te rog, dă-mi harul de a mă comporta asemenea ție, chiar și în judecățile nedrepte.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mântuitorul meu, tu ai îmbrățișat din iubire crucea, semnul divin al răscumpărării noastre.
     Te rog, dă-mi harul ca să port cu resemnare crucea datoriilor stării mele, trăind conștient făgăduințele pe care ți le-am făcut la botez.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mântuitorul meu, prima ta cădere sub povara crucii pentru salvarea omenirii îmi amintește de primele mele căderi în păcat.
     Te rog, iartă-mi păcatele și dă-mi harul unei adevărate convertiri, zidind în mine o inimă nouă.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mântuitorul meu, tu ai răscumpărat-o pe Maria, mama ta, ferind-o de orice pată, umplând-o cu orice har, asociind-o astfel la misterul mântuirii noastre.
     Prin Cea Plină de Har, te rog, transformă-mă într-un adevărat ucenic al tău.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse Cristoase, în drumul tău spre Calvar, întâlnești în Simon din Cirene pe omul care nu te cunoaște, dar care, lăsându-se luminat de tine, a devenit ucenicul tău.
     Te rog, convertește-mă ca și pe el, pentru a te urma cu aceeași iubire pe Calea Crucii.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse, imagine vie a Tatălui, întâlnind inima duioasă a Veronicăi, ți-ai întipărit cu recunoștință chipul pe marama ei.
     Te rog, prin misterul crucii tale, repară chipul desfigurat al ființei mele, întipărindu-ți în mine fața ta divină.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse, a doua ta cădere este pentru mine semnul vizibil al perseverenței tale în împlinirea voinței Tatălui de răscumpărare a lumii.
     Te rog, prin această cădere a ta, ridică-mă din abisul păcatelor mele și dă-mi harul de a fi statornic în împlinirea voinței tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mântuitorule, deși copleșit de chinurile crucii, îi chemi totuși pe cei osteniți și împovărați, spre a-i mângâia.
     Te rog, așa precum ai mângâiat femeile din Ierusalim, înduioșate de suferințele tale, tot astfel, întărește-mi voința pentru a te urma pe drumul greu al vieții mele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse, deși istovit de suferințele crucii, împlinești totuși cu fidelitate voința Tatălui.
     Te rog, prin meritele acestei noi căderi, fă să rămân statornic în slujirea ta, pentru a mă putea bucura de roadele crucii tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, Dumnezeule binecuvântat în veci, prin forța iubirii tale față de noi, găsești puterea de a suporta umilirea dezbrăcării de haine înaintea mulțimii robite de păcat.
     Te rog, unește-mă astfel cu tine, încât să nu devin niciodată robul păcatului.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, Mântuitorul nostru, purtat de iubirea de a împlini voința Tatălui, te jertfești total pe altarul crucii ca sacrificiu de ispășire al păcatelor omenirii.
     Te rog, prin meritele sângelui vărsat, spală-mă de fărădelegile mele și fă-mă părtaș la roadele răstignirii tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, Fiul unic al Tatălui ceresc, de la înălțimea crucii vestești cu glas puternic împlinirea voinței Tatălui: "Consummatum est". Pământul care se cutremură, soarele care se întunecă, pietrele care se despică, morții care învie condamnă vinovăția noastră și slăvesc nevinovăția și dumnezeirea ta.
     Te rugăm, Doamne, mântuiește-ne, prin misterul crucii tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse, tu ai ales-o pe Maria, mama ta și a noastră, ca să participe din plin la opera răscumpărării neamului omenesc, necruțând-o de împlinirea profeției: "Și o sabie îți va străpunge inima", pentru că în mâinile ei nevinovate a fost depus trupul tău, rece și fără viață.
     Te rugăm, prin durerile inimii sale îndurerate, susține-ne în ispite și mântuiește-ne în ceasul morții.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Doamne Isuse, iubirea ta față de Tatăl și față de omenire te-a condus în mormânt. Dar pentru fidelitatea ta, Duhul Tatălui te-a înviat din morți.
     Te rugăm, prin roadele misterului tău pascal, scoate-ne din sclavia Satanei, eliberează-ne de lanțurile păcatului și ale mândriei, îmbrăcându-ne cu viața cea nouă a învierii tale.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire