RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI DE PAPA PAUL AL VI-LEA

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,24-26
     Văzând Pilat că strădaniile lui nu folosesc la nimic, ci provoacă mai mare tulburare, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea mulțimii și a zis: "Nevinovat sunt eu de sângele acestuia. Vă privește!"
     Tot poporul a răspuns: "Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!" Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a poruncit să fie biciuit, l-a dat să fie răstignit.
     
     Viața lui Isus Cristos mi-a fost dată ca model, iar moartea lui este răscumpărarea de la moartea pe care o meritasem. Viața lui a fost o lecție pentru viața mea, moartea lui a distrus moartea mea. Viața lui a fost dureroasă, dar moartea lui este prețioasă: și una, și cealaltă au fost într-adevăr necesare. Prin viața sa, Cristos ne-a învățat cum să trăim, iar prin moartea sa ne-a dat speranță în clipa morții (Sf. Bernard, De laude novae militiae).
     
     Doamne, tu ești drept și iubești dreptatea și corectitudinea: ajută-ne pe noi, cei care cinstim patima lui Isus Cristos, Fiul tău unul născut, să urmăm întotdeauna voința ta, căutând mereu ceea ce este bun și drept. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 16,24-25
     Atunci, Isus le-a spus ucenicilor săi: "Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că cine va voi să-și salveze viața, o va pierde; iar cine își va pierde viața pentru mine, o va salva".
     
     Fraților, vouă, cei care ați fost surzi la glasul evangheliei, vă spun: "Cine nu-și poartă crucea și nu vine după mine nu poate fi ucenicul meu". Preamăriți această comoară a crucii cu un suflet generos. De fapt, în ea există un tezaur bogat de mângâiere și de îndemn stăruitor pentru cei care se străduiesc să-l caute pe Isus Cristos (Sf. Bernard, In vigilia Sancti Andreae).
     
     Doamne Isuse Cristoase, care prin misterul crucii tale, distrugând puterea morții, ne luminezi viața prin învierea ta: ajută-ne ca, vestind mărirea crucii, să avem puterea de a ne împlini datoriile și astfel să ajungem la unirea deplină cu tine, cel care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Evr 5,8-9
     Fraților, Cristos, deși era fiu, a învățat ce este ascultarea din cele ce a pătimit. Ajungând astfel desăvârșit, a devenit, pentru toți cei care ascultă de el, cauză de mântuire.
     
     Pentru a avea inima sensibilă la mizeria altuia, e necesar ca mai întâi tu să-ți cunoști propria mizerie; dacă găsești în sufletul tău sentimentele aproapelui, vei ști din propria-ți trăire cum să-i vii într-ajutor. Fă acest lucru după exemplul Mântuitorului nostru, care a voit să sufere spre a învăța să compătimească, a voit să devină vrednic de îndurare, spre a învăța să aibă îndurare (Sf. Bernard, De gradibus superbiae et humilitatis).
     
     Doamne, Dumnezeul nostru, întărește fidelitatea Bisericii tale în mijlocul încercărilor pe care le întâmpină în drumul ei; fă ca în exemplul crucii Fiului tău să găsească curajul necesar pentru a-și păstra speranța în promisiunile tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     In 19,26
     Isus, văzând-o pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, i-a zis mamei sale: "Femeie, iată-l pe fiul tău".
     
     De ce să ne uimim mai mult de Maria, care suferă din compătimire, decât de Fiul Mariei, care pătimește? Dacă el a putut să moară în trup, de ce ea nu ar fi putut să moară în inima ei? În primul caz a fost dragostea lui Cristos; în al doilea caz a fost dragostea Mariei, pe care nici o altă creatură nu o va egala vreodată (Sf. Bernard, Dominica infra Octavam Assumptionis, 15).
     
     Fiule, unul născut al lui Dumnezeu, care ai voit ca Fecioara Maria să fie alături de tine în amărăciunea patimii: nu permite să fim copleșiți de greutățile vieții, ci ajută-ne să aducem roade de fapte bune, pentru a putea ajunge într-o zi, împreună cu mama ta, în împărăția pe care ne-ai promis-o. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,31-32
     După ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Ieșind, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon; pe acesta l-au silit să-i ducă crucea.
     
     Trebuie să ne purtăm propria cruce pentru a fi răstigniți împreună cu Cristos. Să ascultăm cu mare atenție glasul său: "Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze". E ca și cum ar spune: cine mă dorește să învețe a nu avea grijă de sine însuși; cine dorește să împlinească voința mea să caute să nu-și urmeze propria voință (Sf. Bernard, In natali Sancti Andreae, 2,5).
     
     Dumnezeul părinților noștri, care l-ai preamărit pe Fiul tău Isus, pironit pe cruce pentru păcatele noastre, fă ca voința noastră să o urmeze necontenit pe a ta, ca astfel să putem într-o zi să fim părtași la mărirea ta, care întrece toate dorințele noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 53,3-4
     Era disprețuit precum cel din urmă dintre oameni: om al durerilor, obișnuit cu suferința; unul înaintea căruia să-ți întorci fața; atât de disprețuit încât nu l-am luat în seamă. Și totuși, el purta durerile noastre și era împovărat cu suferințele noastre. Noi îl socoteam pedepsit, bătut și înjosit de Dumnezeu.
     
     E necesar ca cineva să fie adumbrit de un trup asemănător celui al păcatului, ca să nu piară întregul neam omenesc din cauza păcatului. Pentru a-i lumina pe oameni, e necesar ca cel mai frumos dintre fiii oamenilor să-și piardă strălucirea în timpul patimii, să fie desfigurat pe cruce, să capete culoarea palidă a mortului, să nu mai aibă înfățișare de om, nici frumusețe, ca astfel Biserica să-i fie ca mireasă frumoasă, fără pată și fără zbârcitură (Sf. Bernard, Super Cantica Canticorum, 28, 3).
     
     Doamne, ai milă de noi, cei care suntem împovărați de mulțimea păcatelor noastre. Prin suferințele patimii, fă să strălucească fața ta peste fiii tăi răscumpărați și dă-ne puterea de a urma întotdeauna voința ta, tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 11,28-30
     Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu e dulce și povara mea este ușoară.
     
     Tot ceea ce Isus a făcut pentru noi este meritoriu, necesar și avantajos pentru mântuirea noastră. Slăbiciunea lui nu a fost mai puțin folositoare decât maiestatea sa.
     De aceea, dacă prin puterea divinității sale ne-a eliberat de sub jugul păcatului, prin slăbiciunea trupului său a distrus toate drepturile morții (Sf. Bernard, De laude novae militiae, 27).
     
     Doamne, nu respinge poporul pe care l-ai creat cu puterea ta: el te recunoaște de Creator și te cinstește ca răscumpărător; iartă-ne păcatele pe care le-am comis din nepăsare, pentru că, în mila ta, nu poți să părăsești moștenirea pe care ai dobândit-o prin patima ta, tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Lam 1,12-14
     O, voi cei care treceți pe drum, priviți și vedeți, dacă mai este vreo durere ca aceea care mă copleșește și cu care Domnul m-a umplut de necaz în ziua întăririi mâniei lui!
     Jugul păcatelor mele mi-a fost legat de gât de către mâna lui; strânse ca într-un mănunchi, ele apasă asupra mea; el a făcut să se destrame puterea mea și m-a dat în mâna acelora cărora nu puteam să mă împotrivesc.
     
     Când Domnul ieșea purtând în spate crucea, iată că plângeau de mila lui nu toate triburile pământului, ci numai câteva femei. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: "Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe fiii voștri!" Observați ordinea: El spune mai întâi "pe voi înșivă" și apoi "pe fiii voștri". Fii atent la tine însuți și învață să-i compătimești pe alții. Privește la tine însuți: și tu poți fi încercat la fel (Sf. Bernard, In Resurrectione, 2,4).
     
     Doamne, nu ne alunga din fața ta și nu îndepărta de la noi marea ta îndurare: pentru noi ai înfruntat suferințele patimii; în măsura în care ne recunoaștem vina, dă-ne bucuria de a fi mântuiți. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Is 50,5-7
     Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiți și fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o față ca de cremene și știu că nu voi rămâne de rușine.
     
     Dumnezeu, văzând că oamenii iubeau foarte mult propriul trup, le-a arătat în Cuvântul întrupat un exemplu de bunătate atât de mare, încât, dacă cineva nu l-ar iubi, ar dovedi că are o inimă de piatră. De aceea s-a întrupat și a avut față de noi o dragoste cum nu ar fi putut avea cineva una mai mare: și-a dat propria viață pentru noi (Sf. Bernard, Sermo de divesis).
     
     Doamne, tu ești aproape de cei care te invocă și te caută cu inimă sinceră; susține-i pe cei care șovăiesc și ridică-i pe cei căzuți; din iubire față de noi ai îmbrățișat crucea și ne-ai deschis drumul spre cer, unde viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     Ps 21,17-20
     Iată, o mulțime de câini mă împresoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale în jurul meu; mi-au străpuns mâinile și picioarele, îmi pot număra toate oasele. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru haina mea. Dar tu, Doamne, nu te îndepărta, tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu.
     
     Cine poate aprecia exact umilința, blândețea, bunătatea, bunăvoința Domnului atotputernic atunci când a luat trup omenesc, când a îndurat moartea, când a suportat batjocura crucii? El a luat asupra sa toată această suferință, pentru a-l învăța pe om cum să-l iubească (Sf. Bernard, Super Cantica, 11,7).
     
     Doamne, Dumnezeule preabun, umilința pătimirii Fiului tău să ne ajute să învingem mândria noastră și fă să ajungem la viața pe care, în iubirea ta, ne-ai promis-o. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,35-40
     După ce l-au răstignit, și-au împărțit hainele lui, trăgând la sorți. Iar ostașii stăteau acolo spre a-l păzi. Deasupra capului i-au pus motivul condamnării formulat astfel: "Acesta este regele iudeilor". În același timp, au fost răstigniți împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga.
     Iar trecătorii îl batjocoreau dând din cap și zicând: "Hei, tu care dărâmi templul și-l zidești la loc în trei zile, salvează-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, și coboară-te de pe cruce!"
     
     În pătimirea Domnului trebuie să remarcăm răbdarea lui deosebită. În timp ce călăii îi brăzdau spatele cu bicele, în timp ce era întins pe lemnul crucii, astfel încât i se puteau număra toate oasele, în timp ce îi erau străpunse mâinile și picioarele, în timp ce era dus ca mielul la înjunghiere și stătea ca o oaie mută în fața celor care o tund, el nu și-a deschis gura, nu s-a răzvrătit împotriva Tatălui, care îl trimisese în lume, nici împotriva neamului omenesc, pentru care trebuia să plătească ceea ce era dator (Sf. Bernard, Feria IV, hebd. Sanctae, 2).
     
     Doamne, Isuse Cristoase, care, pironit pe cruce, nu ai încetat să te rogi Tatălui pentru cei care-ți făceau rău: dă-ne nouă, care suntem fiii tăi, harul de a înțelege adevăratele exigențe ale iubirii tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,45-46.48.50
     De la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei. Către ora trei, Isus a strigat cu glas puternic: "Eli, Eli, lama sabactani!" Adică: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Unul dintre ei a alergat îndată, a luat un burete, l-a înmuiat în oțet, l-a înfipt într-o trestie și i l-a dat să bea. Dar Isus, scoțând din nou un strigăt puternic, și-a dat sufletul.
     
     El singur a avut puterea să-și dea propria viață: nimeni nu i-o putea lua. După ce a băut oțetul, Isus a spus: "Totul s-a sfârșit (împlinit)", adică nu mai este nimic de împlinit, nu mai trebuie așteptat nimic. Și, plecându-și capul, ascultător fiind până la moarte, și-a dat sufletul. A muri în acest fel e semnul unei mari virtuți (Sf. Bernard, Feria IV Hebd. Sanctae, 4).
     
     Doamne, crucea Fiului tău Isus, care e nebunie pentru cei care nu cred, să-și arate puterea în cei care cred în cuvântul tău, și fă ca, suportând greutățile vieții, să poată dobândi mângâierea pe care le-o pregătești. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mt 27,57-60
     Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Atunci, Pilat a poruncit să i se dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat de in și l-a pus într-un mormânt nou, pe care și-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și s-a dus.
     
     Nu trebuie să ascultăm de nimeni, nici de trup, nici de sânge, nici de vreun glas care ar vrea să ne convingă să coborâm de pe cruce: să rămânem pe cruce, să murim pe cruce; mâinile altora să ne coboare, și nu comoditatea noastră. Isus, capul nostru, a fost coborât de pe cruce de oamenii cei drepți; noi să fim duși în cer de îngerii cei sfinți ( Sf. Bernard, In Resurrectione, 1,8).
     
     Fiule unul născut al lui Dumnezeu, acceptând suferințele vieții omenești, ai voit să ne faci părtași la patima ta: ajută-ne să fim fii ai luminii și să lucrăm în slujba adevărului, pentru ca, învingând urmările morții, să mărturisim slava ta, tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Os 6,1-3
     Fiii lui Israel își ziceau între ei: "Haideți să ne întoarcem la Domnul! Căci el ne-a rănit, dar tot el ne va vindeca; el ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile. După două zile, el ne va da iarăși viața; a treia zi ne va învia și vom trăi înaintea lui. Să ne dăm silința să-l cunoaștem pe Domnul! Venirea lui este sigură ca zorile dimineții; va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară, care face pământul să rodească".
     
     Cristos a ieșit din mormântul sigilat, el, care nu coborâse de pe cruce. Că acest fapt este o mare minune o consideră chiar cei care închiseseră mormântul cu mare grijă, sigilându-i piatra și punând pază în fața mormântului. Domnul înviat a ieșit din mormântul închis, el, care a ieșit din sânul intact al Fecioarei pentru a se naște la viață, și care avea să intre la ucenici în timp ce ușile casei în care se aflau erau încuiate ( Sf. Bernard, In Resurrectione, 1, 9).
     
     Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, adevărata odihnă a sufletelor noastre, după ce ai împlinit opera mântuirii noastre, ai voit să te odihnești în mormânt: călăuzește cursul vieții noastre pe căile luminii și ale sfințeniei, pentru ca într-o zi să putem celebra împreună cu tine bucuria deplină a învierii tale. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire