RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI PENTRU PREOȚI

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE


     Dumnezeule Răscumpărător, Isuse Cristoase, cu aprinsă dorință a sufletului meu reînnoiesc chemarea ta divină și vreau să te urmez pe calea crucii tale!
     Patima ta dureroasă să fie pentru mine oglinda în care să se reflecte viața mea preoțească. Patima ta sfântă să fie pentru mine școala în care să mă înveți cum să trăiesc cu vrednicie viața mea de preot. Patima ta sfântă să fie pentru mine izvorul tăriei și bucuriei, ca să pot purta crucea preoției cu inima voioasă și cu perseverență.
     Isuse, însuflețește inima mea cu acea iubire cu care ai purtat crucea, ca să-mi reînnoiești viața sufletească. Reînvie în inima mea adevărata dragoste față de această patimă sfântă a ta, pentru ca această sfântă evlavie să fie spre slava Numelui tău sfânt și spre mântuirea sufletului meu.

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Isuse, cine l-a determinat pe Pilat să te condamne la o moarte așa de dureroasă? Și cine a ațâțat acest popor împotriva ta? Preoții din Ierusalim!
     Meditează, o, suflete al meu, cât de grea e căderea preotului care neglijează rugăciunea și pierde atâtea haruri necesare pentru a duce o viață sfântă. Preotul, din prieten, devine dușmanul lui Isus! Enoriașii răi îl vor urma pe calea păcatului, cei buni se vor răci în evlavie și va fi tuturora o piatră de scandal. Ce-i folosește unui astfel de preot, orb sufletește, dacă îl predică pe Isus de pe amvon, dacă prin viața sa păcătoasă îl condamnă la moarte împreună cu Pilat?
     O, Învățătorul meu divin! Groaza și teama cuprind sufletul meu când mă gândesc la preoții din Ierusalim. Teamă pentru că și eu, din neglijență, am pierdut atâtea haruri ale sfintei mele Preoții. Tristețe, pentru că prin păcatele mele am luptat împotriva ta în loc să-mi apropii sufletul de tine.
     O, Isuse, din toată inima mă căiesc de păcatele mele și de lâncezeala mea și-ți promit că pe viitor voi folosi mai bine harurile și darurile tale sfinte.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește cum evreii pun o cruce grea pe umeri lui Isus. Numai cu câteva zile înainte l-au aclamat cu ramuri de palmier în mâini, iar acum, cu o cruce grea pe umeri, îl scot din Ierusalim.
     Și tu ești păstor de suflete. De ce te plângi când enoriașii tăi, în loc de ramuri de palmier, îți întind o cruce grea? De când învățăcelul e mai presus de Maestrul său? Mai bine gândește-te, nu tu ești de vină pentru atâtea cruci pe care le ai de purtat din cauza păcatelor tale?
     Doamne Dumnezeule, cât mă rușinează pilda ta sfântă! Eu mă asemăn cu tine numai în purtarea crucii, dar nu și în răbdarea și jertfirea de sine cu care ai primit crucea din mâinile poporului tău. De acum va trebui să fie altfel. Vreau să spun și eu cu Apostolul: "Suferim persecuție și răbdăm cu bucurie" (1Cor 4,12).
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește cum cade Isus sub povara crucii! Preoții evrei îl privesc și, în loc să-l ridice, râd batjocoritor. Cât de mult l-a durut acest lucru pe Isus! Oare nu comiți și tu același păcat când privești cu indiferență la confrații tăi preoți sau enoriași care gem și suferă trupește și sufletește și cad sub crucea grea a vieții? Cât de dureroasă este pentru sufletul nostru această nepăsare cu care privim la suferințele fraților noștri!
     Învățătorule divin, aș vrea să plâng pentru fiecare clipă a vieții pe care am trăit-o în zadar în loc să fi ajutat și îmbărbătat atâția săraci și bolnavi... Aș vrea să plâng amar pentru fiecare scandal și păcat pe care l-am săvârșit!
     Iartă-mă, iartă-mi păcatele și pe viitor dă-mi harul ca să ușurez crucea suferințelor în fiecare om, cât îmi stă în putere.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește la Maica sfântă cu câtă reculegere îl urmează pe Isus pe calea crucii! Îl vede venind pe Fiul ei sfânt. Pe umerii duce jertfa dureroasă a crucii pe care o închină Tatălui ceresc. O privește pe Maria cu cea mai mare iubire. Privirea plină de compătimire a Maicii sfinte îl întărește și îl îmbărbătează pe Isus. Străbate mai cu curaj calea crucii.
     Și tu te-ai învrednici de mai multă îmbărbătare și bucurie și ai duce mai ușor crucea preoției tale și ai fi mai fericit dacă zilnic ai privi la mama ta cerească. O cinstești și o iubești pe Sfânta Fecioară?
     Învățătorule divin! Dacă pe drumul spinos al preoției mele primesc așa de puține bucurii sufletești, eu sunt de vină. Am uitat de buna mea mamă cerească, de aceea pe care mi-ai dat-o ca mamă la picioarele crucii. De acum, zilnic, cu dragoste filială o voi privi pe sfânta Fecioară și voi folosi orice prilej ca să înflăcărez toate inimile de dragoste către sfânta Fecioară.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește la Isus obosit sub povara grea a crucii. Și Simon din Cirene se apropie de Isus ca să-l ajute la purtarea crucii. Simon nu era preot, ci un simplu om din popor, dar era un om cu inima de aur. Preoții nu au mișcat nici degetul cel mic ca să-l ușureze pe Isus la purtarea crucii, iar Simon silit, totuși l-a ajutat din inimă pe Isus. Astfel, laicii de multe ori îl rușinează pe preot, și nu rareori laicii, cu pilda lor bună, fac mai mult apostolat decât preoții. În această problemă, ce-ți reproșează conștiința ta?
     O, Învățătorule divin! Cu cât te urmez pe calea crucii, cu atât mă mustră mai mult conștiința mea. Și eu cunosc laici care prin viața lor evlavioasă și curată mă rușinează, căci au mai multă iubire în inima lor față de tine decât am eu.
     O, Doamne, până când turma îl va rușina pe păstorul ei? Înnoiește tu în mine viața de evlavie, bucurie și iubire preoțească, ca să fiu pildă bună de urmat pentru toți oamenii.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Sudorile morții acoperă fața divină a lui Isus. Sângele curge șiroaie pe fruntea sa și pe fața desfigurată de dureri și îndurerată de moarte. Plină de compătimire, o femeie străbate cu greu prin mulțime și, cu umilință, cucernicie și adâncă evlavie, îi întinde o maramă lui Isus. Această faptă plină de evlavie a Veronicăi ar trebui să-i rușineze pe atâția preoți care îl ating în sfânta Ostie cu atâta respect. Marama Veronicăi vorbește de veacuri despre dragoste, evlavie și smerenie. Ce-ar spune despre noi fiecare corporal dacă ar putea vorbi...
     O, dumnezeiescule Învățător, cu umilință mă prostern la picioarele tale și recunosc că nu întotdeauna am atins sfânta Ostie cu evlavia recerută. De aceea, îți promit că mă voi purta cu mai multă evlavie față de sfânta Taină euharistică. Comportarea mea la sfânta Liturghie, la prefacere, la purtarea sfântului Viatic și la împărțirea sfintei Împărtășanii trebuie să arate poporului credincios că și eu sunt plin de evlavie și smerenie față de tine prezent în sfânta Taină, Mântuitorul meu și Răscumpărătorul meu!
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Pe Mântuitorul meu iar l-au părăsit puterile. Greutatea crucii și a păcatelor noastre îl doboară din nou. Simon îl ajută, dar nu poate împiedica această nouă cădere. Dar tu oare n-ai putea împiedica atâtea căderi triste în păcat, mai ales ale tinerilor? Cât de mare este râvna ta în apostolat? Conștiința nu-ți reproșează nimic? Nu au căzut alții în păcat din pricina ta? Ori din lipsa zelului tău în apostolat?
     O, dumnezeiescule Învățător, ce se va întâmpla cu mine când într-o zi îmi vei cere socoteală pentru acele suflete care dintr-un păcat au căzut în altul și au ajuns la moartea veșnică?
     Doamne, fii milostiv față de mine! De acum nu voi mai fi așa de lânced! Voi merge în întâmpinarea oițelor aflate în primejdie de păcat și le voi readuce la staulul tău. Dar tu, Doamne, mărește în mine zelul pentru mântuirea sufletelor, ca să suplinească prin rugăciuni și apostolat ceea ce am neglijat până acum.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Cu plâns amar, câteva femei cu copiii lor îl întâmpină pe Isus. Iar el, cu milă și tristețe, le spune: "Fiicele Ierusalimului, nu pe mine mă plângeți, ci pe voi și pe copiii voștri; căci dacă așa se întâmplă cu lemnul cel verde, cu cel uscat ce va fi?"
     Într-adevăr, dacă Isus Cristos, Marele Preot, a trebuit să sufere atât de mult pentru păcatele noastre, ce va fi cu acei preoți care nu s-au temut de păcat și au nesocotit viața harului? Nu simți ce groaznică pedeapsă te așteaptă? Vrei să aparții acelora care într-o zi astfel vor vorbi munților: "Rostogoliți-vă peste noi, munților și dealurilor, acoperiți-ne!"(Lc 23,30).
     O, dumnezeiescule Învățător, munții și dealurile sunt amvonul și poporul care mă vor acuza într-o zi dacă nu o rup cu păcatul. Rușinea și remușcarea lui îmi umple sufletul. De atâtea ori am început o viață nouă după spovadă, dar din cauza noilor păcate, mă transform în lemn uscat, gata să ard în iad. O, Doamne, nu te îndepărta de mine și nu mă părăsi după mulțimea păcatelor mele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Imediat după ce a vorbit de lemnul cel verde și de cel uscat, greutatea crucii îl doboară pe Isus pentru a treia oară. Nici acum evreii nu-l compătimesc; ba, mai mult, îl lasă sub povara crucii.
     Nu te gândești aici la atâția nenorociți care cad de mai multe ori în același păcat și vin la scaunul de spovadă cu fața urâțită de acesta și cad la picioarele tale? Nu fi rece și disprețuitor față de dânșii, ci arată-te milostiv față de ei! Este și mai bine dacă față de ei ești plin de dragoste și le trezești dorința de a se împăca cu Dumnezeu.
     O, dumnezeiescule Învățător, cu sufletul căit îngenunchez în fața ta și-ți cer iertare pentru că de nenumărate ori pe cei păcătoși care au căzut de mai multe ori în păcat i-am primit cu atâta răceală și cu așa de puțină răbdare. Trebuia să-i primesc cu mai multă iubire și să le trezesc în inimă adevărata căință. Nu te purta, Doamne, față de mine cu răceală și lipsă de iubire precum m-am purtat eu cu cei păcătoși. De acum înainte, voi fi în confesional cu mai multă râvnă și dragoste.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Evreii smulg cu sălbăticie hainele lipite de rănile Mântuitorului. Îi întind un pahar de vin cu fiere, dar el refuză. Așa stă gol și însetat pe muntele Calvar, nebunie pentru păgâni, scandal pentru evrei, iar pentru creștini, icoană de edificare. Dar tu cum stai în fața lui Dumnezeu? Ca un preot vrednic și demn de chemarea sa, dar care se îmbracă cu lux? Care, atât în mâncare și băutură, ca și în locuință, își modifică gustul și confortul?
     Dumnezeiescule Învățător, tu mă înveți despre acele bogății ale preoției mele pe care până acum nu le-am respectat suficient. Ar trebui să mă străduiesc mai mult pentru curățirea inimii mele. Ar trebui să mă mortific mai mult în mâncare și băutură pentru a fi perseverent.
     Iartă-mă, Doamne, pentru toate păcatele comise până acum și dă-mi harul ca să te urmez pe calea crucii tale cu evlavie și eroism.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește la Mântuitorul cum, tremurând din cauza oboselii, se culcă pe cruce. Călăii, fără milă, îl răstignesc cu cuie lungi pe cruce. Numai un geamăt ușor se aude, dar nu se jelește. Așa se pregătește ofertoriul vieții lui Isus, pe care peste câteva ore îl oferă Tatălui pentru mântuirea lumii.
     Dar sfânta Liturghie nu este o reînnoire a jertfei de pe cruce? Cum te pregătești tu pentru celebrarea sfintei Liturghii? Isus, cu puțin înainte de jertfa de pe cruce, s-a culcat pe lemnul aspru al crucii. Și tu? Nu cumva cu câteva minute înainte de sfânta Liturghie mai lenevești în pat? Cât de mică e iubirea ta față de sfânta cruce când pășești spre altar așa de sărac sufletește? Tu îi oferi Tatălui ceresc jertfa cea mai sfântă de pe lume și înainte de sfânta Liturghie nu poți aduce o mortificare a simțurilor tale și să te oferi ca jertfă de ispășire pentru păcate?
     O, dumnezeiescule Învățător, cum mă voi mântui? De câte ori din vina mea și fără nici o pregătire, fără nici o rugăciune, încă somnoros sau distrat m-am prezentat în fața altarului la sfânta Liturghie!
     Iartă-mă, Doamne, pentru lâncezeala mea. De azi înainte nu voi mai celebra sfânta Liturghie fără o pregătire demnă.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Suferința lui Isus a ajuns la paroxism. Isus atârnă pe cruce și, în fața întregii omeniri, în fața întregului popor se pregătește pentru jertfa supremă.
     Privește cu câtă evlavie se celebrează sfânta Jertfă liturgică;prefacerea durează trei ore: trei ore se revarsă sângele lui Cristos pe lemnul crucii; trei ore se roagă Isus pe cruce pentru iertarea păcătoșilor, pentru iertarea păcatelor lumii, după care își pleacă fruntea și își oferă sufletul Tatălui veșnic. Și tu nici măcar o jumătate de oră nu știi să stai cu dragoste și evlavie la altar? Cu grabă și distracție săvârșești sfânta Liturghie și îl lipsești pe Dumnezeu de cinstea ce i se cuvine, pe tine de har și pe popor de edificare...
     Dumnezeiescule Învățător, la picioarele crucii, cu umilință îmi recunosc păcatele pe care le-am făcut la celebrarea sfintei Liturghii cu atâta răceală și indiferență. Cum am putut celebra cu atâta nerecunoștință față de dragostea ta, care m-ai ales să fiu preotul tău dintre atâtea mii de suflete?
     Dă-mi harul ca pe viitor să celebrez sfânta Liturghie cu evlavie spre slava Numelui tău sfânt, pentru mântuirea sufletului meu și pentru desăvârșirea sufletelor care ascultă sfânta Liturghie.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Iosif din Arimateia, cu teamă, coboară trupul lui Isus de pe cruce. Maria, la picioarele crucii, cu dragoste și evlavie, ia în brațe trupul rece și chinuit al lui Isus și cu dragoste de mamă îl strânge la pieptul ei.
     Tu cum îl cinstești pe Mântuitorul după Prefacere? Îl adori pe Isus măcar un sfert de oră după sfânta Liturghie? Ca sfânta Fecioară îl adori în inima ta sau în acest timp ești preocupat de alte lucruri și gânduri lumești?
     O, dumnezeiescule Învățător, cât de nerecunoscător sunt când, după sfânta Liturghie, te uit așa de ușor pe tine, veșnica iubire. De multe ori am fost fără folos, fără evlavie la sfânta Liturghie, și nu ți-am mulțumit pentru harurile primite.
     Dă-mi harul ca să te port în inimă cu aceeași dragoste cu care te-a ținut Maria în brațe la coborârea de pe cruce și să te port în inimă, Dumnezeul meu.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Privește cu ochii sufletului cum este înmormântat Isus! Odinioară s-a născut într-un grajd sărac. El a dat totul ca să-i mântuiască pe toți. Cât de ușor moare acel preot care nu a fost robul bogățiilor lumii, care a închinat totul slujirii Domnului, pentru săraci, pentru bolnavi! Cine este acel preot pe care să-l preamărim pentru că a făcut minuni prin viața sa?
     Dumnezeiescule Învățător, sărăcia ta mă acuză pe mine. Inima mea este legată de bunuri lumești. Aș putea face mai mult pentru Biserica ta, dar inima mea este legată de multe bunuri pământești. Îți promit ca pe patul morții să nu las moștenire decât niște enoriași buni și amintirea unui preot evlavios.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     Dumnezeiescule Învățător, prin meditarea pătimirii tale amare am văzut ca într-o oglindă viața mea preoțească. Acum văd clar cât trebuie să lucrez la desăvârșirea ei. Învățăcelul este departe de Maestrul său.
     După pilda ta sfântă și eroică, îți promit că voi trăi mai cu evlavie și sfințenie viața mea preoțească. Pe calea crucii tale vreau să te urmez ca să fiu cât mai aproape de tine.
     Te rog să mă învrednicești de toate harurile necesare sfintei mele preoții, ca să îmbogățesc harurile pe care le-am primit la consacrarea mea. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire