RUGĂCIUNEA 

Ave crux, spes unica
Modele pentru meditarea suferințelor și morții Domnului Isus Cristos pe cruce
Farcaș Anton (coordonator)

achizitionare: 20.02.2004; sursa: Editura Sapientia

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior CALEA SFINTEI CRUCI PENTRU COPII (II)

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE

Stațiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care pentru mine ai fost osândit la moartea sângeroasă pe cruce.
     Scapă-mă prin mila ta de sentința morții veșnice, pe care, din nefericire, am meritat-o prin păcatele mele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai primit de bunăvoie povara grea a crucii.
     Dă-mi harul de a-mi duce, cu răbdare creștinească crucea suferințelor și a grijilor.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care, apăsat de povara crucii, ai căzut la pământ.
     Nu mă lăsa, Doamne, să mai cad vreodată în păcat. Isuse, întărește-mi voința.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEȘTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, la întâlnirea cu mama ta îndurerată.
     Dă-mi harul să te aflu Părinte iubitor, când te voi întâlni în ceasul morții mele, ca să nu mor fără sfânta Împărtășanie.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ȘI DUCĂ CRUCEA


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai fost ajutat de Simon din Cirene, pe când purtai crucea.
     Dă-mi harul să port de bunăvoie jugul plăcut al legii tale. Voi căuta și eu să ușurez crucea altora.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VI-a
VERONICA ȘTERGE FAȚA LUI ISUS
CU O MARAMĂ


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, a cărui față a fost ștearsă de Veronica cea pioasă.
     Fă să port neștearsă icoana ta din inima mea și să disprețuiesc judecata lumii, îndeplinindu-mi credincios datoriile mele religioase.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VII-a
ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai căzut a doua oară, apăsat de povara crucii.
     Dă-mi harul de a fugi de prilejurile de păcat, ca să nu săvârșesc din nou vechile păcate.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai mângâiat femeile pioase din Ierusalim, întristate din cauza suferințelor tale.
     Fă să plâng păcatele mele, astfel încât să merit de la tine mângâierea, aici, în viață, ca și după moarte.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a IX-a
ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai căzut a treia oară sub povara crucii.
     Fă ca să mă umilesc sincer aici, pe pământ, spre a fi înălțat de tine în cer.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai fost despuiat de haine și adăpat cu fiere și oțet.
     Fă să renunț la patimile mele și să urăsc plăcerile amăgitoare ale lumii.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai fost pironit pe lemnul aspru al crucii.
     Dă-mi harul de a-mi mortifica simțurile și de a-mi răstigni patimile neînfrânate.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care ai fost înălțat pe cruce și ai murit pentru mine.
     Dă-mi harul de a-mi dezlipi inima de bunurile lumești și de a stârpi în mine înclinațiile rele.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, o, Isuse, care ai fost coborât de pe cruce și pus în brațele mamei tale îndurerate.
     Dă-mi harul de a abandona orice răutate, ca să-mi pot da sufletul în brațele tale și ale Mamei tale preaiubite.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

Stațiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


     - Ne închinăm ție, Cristoase, și te binecuvântăm,
     - Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
     
     Mă închin ție, Isuse, care din brațele mamei tale ai fost depus în mormânt.
     Fă ca, din dragoste către tine, viciile și patimile mele să dispară, ca să pot învia glorios în marea zi a judecății, spre acea fericire pe care mi-ai dobândit-o prin patima și moartea ta.
     - Tatăl nostru...
     - Bucură-te, Marie...

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE


     Doamne Isuse Cristoase, care te-ai coborât din cer pe pământ și ai vărsat sângele tău prețios pentru iertarea păcatelor noastre, te rugăm smeriți, fă-ne vrednici în ziua judecății de a sta la dreapta ta și să auzim cuvintele: "Veniți voi, binecuvântații mei, și moșteniți împărăția cerurilor!"
     Doamne Isuse Cristoase, să mijlocească pe lângă milostivirea ta, acum și în ceasul morții noastre, preasfânta Fecioară Maria, mama ta, al cărui suflet, în ceasul morții și suferințelor tale, a fost străpuns de sabia durerii. Amin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire